SME
Pondelok, 26. september, 2022 | Meniny má Edita

Praktické rady na cestovanie

Poznáte dostatočne Európu? Cestovné kancelárie síce ponúkajú množstvo zájazdov od Baltu až po Jadran, ale na dovolenku sa dá ísť aj na vlastnú päsť. Neraz vás to vyjde oveľa lacnejšie a uvidíte a zažijete oveľa viac, než keby ste dovolenku strávili v ...


Dovolenkovať sa dá aj bez cestoviek. Môžete sa vybrať napríklad do Eastburnu (Veľká Británia) a ležiac na plátennom ležadle na móle, vypočuť si koncert. FOTO - ARCHÍV TASR

Poznáte dostatočne Európu? Cestovné kancelárie síce ponúkajú množstvo zájazdov od Baltu až po Jadran, ale na dovolenku sa dá ísť aj na vlastnú päsť. Neraz vás to vyjde oveľa lacnejšie a uvidíte a zažijete oveľa viac, než keby ste dovolenku strávili v turistickom areáli.

V prílohe vám prinášame praktické informácie, ako si vybrať cestu po Európe.

Podmienky na cestovanie sú v rôznych krajinách veľmi odlišné. Za najrizikovejšie sa považujú krajiny bývalého Sovietskeho zväzu či Balkánu. Tam by mal byť turista ostražitejší a nespoľahnúť sa vždy na to, že tamojšia polícia sa správa korektne.

V balkánskych krajinách musíte rátať s tým, že sa od vás bude žiadať úplatok. Vhodné je mať pripravené balíčky cigariet, fľaše alkoholu alebo menšiu sumu zahraničnej meny. Tieto krajiny sú však pre svoje osobitosti, iný životný štýl, režim či národné zvyklosti pre turistu veľmi zaujímavé.

Západná Európa sa všeobecne považuje pre turistov za oveľa bezpečnejšiu, ale aj tam sa odporúča dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti: chrániť príručnú tašku s dokladmi a peniazmi, parkovať na vyznačených a bezpečných miestach, nikdy nenechávať cenné veci v aute, batožinu radšej natlačiť do kufra, aby čo najmenej vecí bolo viditeľných.

Treba využívať možnosti hotelových trezorov, cenné predmety nenechávať v hotelových izbách, nekempovať mimo vyznačených miest. Na miestach, kde je zvýšená koncentrácia ľudí, ako sú stanice, prístavy, letiská, trh, sa najčastejšie vyskytujú vreckári.

Ako predísť nepríjemnostiam 

Pred cestou sa dôkladne informujte

Podmienky na cestovanie si zistite na zastupiteľskom úrade daného štátu. Zapíšte si dôležité adresy a telefónne čísla (zastupiteľský úrad, polícia, prvá pomoc) a informujte sa o základných predpisoch, ale aj o miestnych zvyklostiach.

Kontaktná osoba

O pláne cesty informujte blízku osobu na Slovensku, ktorú budete v pravidelných intervaloch informovať o priebehu cesty a na ktorú sa môžete v stave núdze nakontaktovať.

Cestujte v skupine a cez deň

V rizikových oblastiach sa snažte cestovať v skupine. Keď nemusíte, nerozdeľujte sa a necestujte v noci.

Chráňte svoje doklady a cenné predmety

Pred cestou si dvakrát okopírujte hlavnú dvojstranu cestovného pasu. Jednu nechajte doma kontaktnej osobe, druhú noste so sebou. V prípade straty si tak zjednodušíte vybavovanie náhradného cestovného dokladu na slovenskom zastupiteľskom úrade. Aspoň minimálnu sumu peňazí je výhodné nosiť na viacerých miestach, lebo ak vám napríklad ukradnú peňaženku, ostane vám aspoň časť hotovosti. Výhodná je medzinárodná platobná karta i cestovné šeky.

Odporúča sa vybavenie poistenia

Zabezpečte si kompletné zdravotné poistenie liečebných a iných nákladov v zahraničí ešte pred odchodom. S niektorými štátmi má Slovensko dohodnutú bezplatnú zdravotnú starostlivosť (podrobnosti v článku o zdravotnej starostlivosti). Na SOS kartičku si napíšte svoju krvnú skupinu a adresu vašich najbližších pre prípad, že by sa niečo stalo. Zabezpečte si aj havarijné poistenie.

Snažte sa dodržiavať miestne predpisy a zvyky

Vstupom na územie cudzieho štátu podliehate jeho zákonom. V prípade porušenie miestneho zákona vám môžu udeliť pokutu, ktorá môže byť niekoľkonásobne vyššia, ako by ste zaplatili na Slovensku. Na Cypre môžete za prechovávanie drog skončiť vo väzení.

V prípade núdze sa hneď obráťte na náš zastupiteľský úrad. Adresu majte stále pri sebe.

Doklady noste stále so sebou

Pri riadení motorového vozidla potrebujete slovenský a prípadne medzinárodný vodičský preukaz, osvedčenie o technickom preukaze vozidla, zelenú kartu, pri požičanom aute notársky overený doklad o požičaní vozidla.

Dodržujte colné predpisy

Predpisy upravujúce dovoz či vývoz niektorých predmetov (viac v článku o colných predpisoch), napríklad kameňov, mincí, zbraní, starožitností, liečiv a predmetov vyššej hodnoty. Porušenie miestnych predpisov býva veľmi sankcionované. V niektorých prípadoch hrozí dokonca aj väzenie. Pri nákupoch si vyžiadajte a uschovajte pokladničné doklady pre prípad kontroly.

Choďte do zahraničia zdravý

Ak vás bolia zuby, určite to nenechávajte na neskôr. Nezabudnite si lieky, ktoré pravidelne užívate, ale aj základnú lekársku výbavu. Pozor pri niektorých liekoch s omamnými prostriedkami, ak užívate napríklad lieky na spanie, vezmite si so sebou potvrdenie od lekára, že takýto liek užívate.

Víza

Pri vstupe do Schengenu si pýtajte pečiatku

Medzi krajinami tzv. schengenskej dohody platí zrušenie vzájomných hraničných kontrol. Tie sa vykonávajú len na vonkajších hraniciach Schengenu.

Ministerstvo zahraničných vecí odporúča získať pečiatku o vstupe na územie schengenských štátov už na hraničnom priechode s Rakúskou republikou, ktorá je pre slovenských občanov najčastejšie vstupnou krajinou do schengenského priestoru. Pobyt pre obyvateľov nečlenských krajín je povolený maximálne na 90 dní počas 6 mesiacov.

Škandinávske krajiny

Do škandinávskych krajín je možné cestovať bez víz maximálne na 90 dní.

Do dĺžky pobytu sa kumulovane započítavajú návštevy všetkých piatich škandinávskych krajín (v Dánsku, Fínsku, Švédsku, Nórsku a na Islandu) za posledných šesť mesiacov .

Cestovný pas

Každý občan musí mať pri ceste do zahraničia platný vlastný cestovný doklad. Občianske preukazy SR uznávajú ako cestovné doklady len Česká republika a Švajčiarska konfederácia. Dieťa do 15 rokov veku môže bez cestovného dokladu cestovať len vtedy, ak je zapísané v cestovnom doklade rodiča alebo zákonného zástupcu do opatery ktorého bolo zverené a cestuje spolu s ním.

Väčšina krajín pri vstupe požaduje, aby platnosť cestovného dokladu presahovala 2 - 6 mesiacov dátum predpokladaného skončenia pobytu v krajine.

Bezvízový styk obojstranný

Kde víza potrebujete

Víza sú potrebné pri ceste do Albánska, Bieloruska, Ruska a na Ukrajinu.

BIELORUSKO

Ak cestuje občan SR do Bieloruska za obchodným účelom alebo na návštevu na obdobie do 30 dní, nemusí pri žiadosti o udelenie víz predkladať pozvanie. Žiadosť o udelenie víza sa predkladá s označením účelu cesty, s obchodným menom, resp. menom a priezviskom navštevovanej osoby, ako aj adresou pobytu v Bieloruskej republike.

Víza môžu občania SR dostať na veľvyslanectve v Bratislave, medzinárodnom letisku Minsk 2 alebo na ktoromkoľvek Veľvyslanectve Bieloruskej republiky v zahraničí.

II. JEDNOSTRANNÝ BEZVÍZOVÝ STYK

Írska republika (dočasne) 90 dní (len pre občanov Írskej republiky)
Srbsko a Čierna Hora 30 dní (platí len na turistiku od 1. 4. - 30. 9. 2003)
Veľká Británia (dočasne) 180 dní (len pre občanov Veľkej Británie)

Víza nepotrebujete do nasledujúcich krajín.

Belgické kráľovstvo 3 mesiace
Bulharská republika 30 dní
Cyperská republika 30 dní
Česká republika bez špecifikácie
Dánske kráľovstvo 3 mesiace
Estónska republika 90 dní
Fínska republika 3 mesiace
Francúzska republika 3 mesiace
Grécko 90 dní
Holandské kráľovstvo 90 dní
Chorvátska republika 30 dní
Írsko 3 mesiace (dočasne pozastavené pre občanov SR od 19. 10. 1998)
Lichtenštajnské kniežatstvo 90 dní
Litovská republika 90 dní
Lotyšská republika 90 dní
Luxemburské veľkovojvodstvo 3 mesiace
Maďarská republika 90 dní
Maltská republika 3 mesiace
Monacké kniežatstvo 3 mesiace
Nemecká spolková republika 3 mesiace
Nórske kráľovstvo 3 mesiace
Poľská republika 90 dní
Portugalská republika 90 dní za polrok
Rakúska republika 90 dní
Rumunsko 30 dní
San Marino 30 dní
Slovinská republika 90 dní
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 6 mesiacov (dočasne pozastavené pre občanov SR od 8.10.1998)
Španielske kráľovstvo 90 dní
Švajčiarska konfederácia 3 mesiace
Švédske kráľovstvo 3 mesiace
Talianska republika 30 dní
Vatikán 30 dní

Zdroj: MZV SR

Diaľničné poplatky

Presné a podrobné ceny diaľničných poplatkov vo všetkých krajinách nájdete na Stella centre dopravných inormácií www.stelacentrum.sk. V prehľade prinášame len základné informácie, ktoré sa týkajú osobných áut bez prívesov.

Belgicko - diaľničné poplatky nie sú zavedené.

Bielorusko - autobusy platia pri vstupe mýtne, osobné autá neplatia nič.

Bulharsko - pri vstupe sa platí 10 USD, za kilometer sa platí ďalší poplatok 0,10 USD.

Česká republika - treba si kúpiť diaľničnú nálepku. Ročná stojí 800 českých korún, mesačná 200, 10-denná 100 korún.

Dánsko - diaľničné poplatky sa neplatia.

Fínsko - diaľničné poplatky sa neplatia.

Francúzsko - na diaľnicach sa platia poplatky (péage), ktoré sú veľmi rozdielne (podľa úseku, iné sú v pracovné dni, iné cez sviatky). Odporúčame však využívať paralelné národné cesty, za ktoré sa neplatí a sú podobnej kvality ako diaľnice u nás.

Grécko - poplatky sú členené podľa úsekov ciest. Pohybujú sa od 0,70 do 1,40 eur.

Chorvátsko - diaľničné poplatky sa vyberajú formou mýtneho, vždy za konkrétny úsek diaľnice. Poplatky sa pohybujú od 6 do 30 kún, no nájdu sa aj vo výške 50 kún.

Írsko - diaľničné poplatky sa neplatia.

Island - pri jazde autom sa platí poplatok za cestu asi 3200 ISK (asi 1600 Sk) za každý začatý týždeň.

Litva - diaľničné poplatky sa neplatia.

Luxembursko - diaľnice sa pre osobné autá neplatia.

Taliansko - poplatky sú v rôznej výške, od 2,70 eur až po 35 eur pri dlhých vzdialenostiach.

Maďarsko - diaľničné poplatky nie sú stabilné. V súčasnosti týždenný diaľničný poplatok (platí 9 dní) na diaľnici M1 a M3 je 1500 forintov, na diaľnici M5 (Budapešť - Szeged) za každú cestu je 2500 forintov. Spoplatnené sú aj niektoré úseky diaľnic M-1 a M-5, za každé použitie asi 900 forintov.

Macedónsko - diaľničné poplatky sú rôzne od cesty.

Nórsko - na niektorých cestných úsekoch (vstup do miest: Oslo, Drammen, Stavanger, Bergen, Trondheim) treba zaplatiť mýto za použitie cesty, mostu alebo tunela.

Poľsko - poplatky sa platia na určitých úsekoch a stoja 10 zlotých. Ak sa používajú len časti diaľnice, poplatok sa znižuje na polovicu.

Portugalsko - individuálne poplatky podľa diaľničného úseku.

Rakúsko - v Rakúsku sú diaľničné nálepky. Na rok stojí 72,6 eura, na 2 mesiace 21,8 eura, na 10 dní 7,6 eura. Navyše sú spoplatnené niektoré úseky diaľnic.

Rumunsko - sú dva druhy poplatkov. Štátne, ktoré vyberá na hraničných priechodoch pracovník rumunskej agentúry, potom sú miestne poplatky. Za použitie mosta cez Dunaj na úseku Giurgiu - Vadul OII a Fetesti - Černá voda sa platí 400 - 3000 lei.

Slovinsko - poplatky sú členené podľa úsekov ciest. Pohybujú sa od 160 do 1400 toliarov.

Srbsko a Čierna Hora - poplatky sa vyberajú len za diaľničné úseky. Pohybujú sa od od 5 do 13 eur.

Španielsko - poplatky sa vyberajú od úsekov diaľnic, pohybujú sa od 1 do 20 eur.

Švajčiarsko - za použitie diaľnice treba zakúpiť nálepku za 40 švajčiarskych frankov, platí po celý rok.

Švédsko - diaľničné poplatky sa neplatia.

Turecko - výška poplatkov je rôzna podľa úsekov.

Ukrajina - poplatky za diaľnice nie sú zavedené.

Zdroj: SME, Stella centrum

CENY POHONNÝCH LÁTOK

Krajina bezolov. benzín (95) (98) Nafta LPG

Belgicko 42,63 45,14 33,02 14,21

Bulharsko 28,20 30,57 24,76 16,14

Česká republika 36,59 41,58 32,27 14,52

Dánsko 47,56 48,80 38,45 37,11

Estónsko 23,86 26,79 23,19

Fínsko 43,47 44,30 33,02 16,72

Francúzsko 43,47 44,30 33,85 19,23

Grécko 33,02 36,36 29,67 -

Holandsko 49,74 51,83 34,27 16,72

Chorvátsko 36,97 38,52 31,73 17,11

Írsko 37,20 41,79 34,27 20,90

Srbsko a Čierna Hora 32,02 32,62 28,68 -

Litva 28,38 32,01 24,28 -

Lotyšsko 28,18 30,19 26,16 -

Luxembursko 33,85 35,11 28,00 12,96

Macedónsko 31,41 - 26,23 16,91

Maďarsko 40,47 42,00 35,78 22,15

Nemecko 46,39 48,06 37,62 25,10

Nórsko 49,24 50,52 46,41 40,57

Poľsko 33,09 35,79 27,17 13,04

Portugalsko 40,54 43,05 29,26 20,06

Rakúsko 37,62 40,96 30,93 25,10

Rumunsko 26,97 31,07 24,17 08,80

Rusko 12,73 13,58 10,55 -

Slovensko 30,80 33,50 31,70 14,90

Slovinsko 33,13 34,63 29,23 21,33

Španielsko 34,69 38,45 30,51 -

Švajčiarsko 37,88 39,59 39,30 33,61

Švédsko 41,76 43,12 35,44 23,63

Taliansko 44,72 - 37,62 21,32

Turecko 35,31 - 26,02 -

Veľká Británia 47,70 50,89 48,34 24,17

Ceny sú prerátané na Sk, podľa aktualizácie 9. 5. 2003

Zdroj: Stellacentrum

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike
 2. Zákazníci OMV môžu vrátiť prírode kúsok lesa
 3. Šliapnuť do pedálov – a ide sa na to!
 4. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
 5. Štát zvyšuje dotácie na nájomné bývanie
 6. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 7. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 8. Sledujte príjem živín u starých rodičov
 1. J&T BANKA upriamuje pozornosť na ochranu morských ekosystémov
 2. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
 3. Spolu tvoríme inkluzívne susedstvá
 4. Zákazníci OMV môžu vrátiť prírode kúsok lesa
 5. Štát zvyšuje dotácie na nájomné bývanie
 6. Industriálna Spilka Offices je súčasťou Týždňa zelených budov
 7. Hagyari: Som pripravený intenzívne a tvrdo pracovať
 8. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 1. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 12 485
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 10 429
 3. OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku 3 843
 4. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč? 3 448
 5. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike 3 374
 6. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME 2 323
 7. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 1 852
 8. Viete, ktorá je najvzácnejšia komodita? Budete prekvapení! 1 749
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Veronika Michalčíková: Španielska Andalúzia (1): Arabská pevnosť, katolícka katedrála a gigantická koncentrácia skleníkov
 2. Ľuboš Vodička: Hrady české, moravské a sliezske: Bítov
 3. Nikoleta Čáková: Púť na koniec sveta II. (Finisterre Camino)
 4. Aleš Tvrdý: Durban ma privítal "vo veľkom štýle"
 5. Vladimír Benčík: Malta 1/3 – návšteva u „hadích kňazov“ s dlhými lebkami
 6. Blanka Ulaherová: Konečne opäť Bosna
 7. Martin Majzlan: Skaza a tragédia Aralského jazera
 8. Aleš Tvrdý: Vlakom po Európe
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 15 245
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 13 580
 3. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 6 269
 4. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 282
 5. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 4 921
 6. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 572
 7. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 3 938
 8. Ján Valchár: Denacifikované kormorány a úspešná ruská protidefenzíva 3 435
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťZatvoriť reklamu