SME
Piatok, 22. september, 2023 | Meniny má Móric

Nový cestovný poriadok ZSSK

Bratislava 10. decembra (TASR) - Správu Železničnej spoločnosti (ZSSK), a. s. o novom cestovnom poriadku železníc vydávame v plnom znení:

Od 15. decembra 2002 začne na železnici platiť nový cestovný poriadok (CP), ktorý prináša viaceré zmeny v medzinárodnej a vnútroštátnej doprave. Je prvým cestovným poriadkom, ktorého platnosť začína koncom roka a je jednotná v celej Európe. Kopíruje obdobie kalendárneho roka.

V novom CP je zavedených spolu 2 075 vlakov denne. Z toho je 10 vlakov kategórie EuroCity, 8 vlakov InterCity, 9 vlakov kategórie Expres, 95 rýchlikov, 41 zrýchlených vlakov, 12 vlakov Euroregio a takmer 1 900 osobných vlakov. Rozsah osobnej dopravy na základe objednávky štátu i výkonov deregulovaných IC a EC vlakov sa zníži z pôvodne plánovaného rozsahu 34,9 milióna na 32,5 milióna vlakových kilometrov, čo je o 9 % menej oproti roku 2002. V dôsledku toho začiatkom budúceho roku dôjde k ďalšej redukcii osobných vlakov predovšetkým na málo efektívnych regionálnych tratiach. O týchto zmenách bude cestujúca verejnosť informovaná formou zmeny CP, ktorá sa uskutoční najneskôr 2. marca 2003. Cestujúci dostanú zmenu CP bezplatne po predložení príslušného kupónu, (kupón je v zadnej časti CP) v železničných staniciach vybavených terminálom komplexného vybavovania cestujúcich (KVC).

SkryťVypnúť reklamu

Vlaky InterCity 500/501 "Tatran" a InterCity 502/503 "Kriváň" budú mať jednotný odchod z Bratislavy a Košíc vždy o 5.45 h, resp. o 17.45 h. Vlaky taktovej dopravy na trati Bratislava - Žilina - Košice budú odchádzať z Bratislavy vždy v nepárnu hodinu a 50. minútu a prichádzať do Košíc vždy v nepárnu hodinu. Z Košíc má taktová doprava odchod vždy v párnu hodinu a 20. minútu. Vlaky v úseku Bratislava - Žilina a späť budú jazdiť v medzitakte. Od Košíc budú prichádzať vlaky do Žiliny v nepárnu hodinu a 34. minútu a z Bratislavy párnu hodinu a 34. minútu. Rozsah počtu vlakov taktovej dopravy ostane zachovaný.

Od 1. januára budúceho roku sa zvýšia ceny cestovného v osobnej doprave o 15 %. Cestujúci však môžu využiť rozsiahlu ponuku výhodných komerčných zliav na železnici vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, ktoré im umožňujú lacnejšie cestovať. Viac sa dozvedia na www.zsr.sk Zľavy vo vnútroštátnej preprave -------------------------------- Deti do a od 6 do 15 rokov Žiaci a študenti Junior RailPlus pre mladých od 15 do 26 rokov Kilometrická banka Tatranský trojlístok Rodinná zľava Skupina cestujúcich Spiatočné cestovné Relačná zľava Kysucké Nové Mesto - Žilina

SkryťVypnúť reklamu

Pravdepodobne už začiatkom roku 2003 budú môcť cestujúci využiť atraktívnu komerčnú zľavu v IC vlakoch na ceste z Bratislavy do Košíc. Po 6 jazdách tam a späť získajú 7. jazdu za symbolických 7 Sk. Zľava však platí len vtedy, ak si cestujúci uhradí plnú výšku cestovného IC vlakom z Bratislavy do Košíc a späť. V podstate získa 20-% zľavu na ostatných 6 cestách, za ktoré získava kupóny do klubového preukazu. Ten cestujúci získa už pri zakúpení cestovného lístka pri prvej jazde na trati Bratislava - Košice. Zľavy v medzinárodnej preprave ------------------------------- Zľavy na základe osobitných prípojok TCV a TR 18 Zľavy dohodnuté na základe dvoch alebo viacstranných dohôd Malý pohraničný styk Karta Z do Českej republiky Zľavy lôžkových a ležadlových lístkov Doklady vystavované v zahraničí pre zahraničných zákazníkov Sociálne zľavy ostávajú bezo zmien pre --------------------------------------- žiakov a študentov vysokých škôl ťažko zdravotne postihnutých občanov návštevy rodičov (zákonných zástupcov) k deťom telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutých alebo chronicky chorých umiestnených v ústavoch v SR

SkryťVypnúť reklamu

Sociálne (regulované) zľavy sú -------------------------------- na predplatné traťové lístky: - Pri komerčnej zľave u traťových predplatných lístkoch Železničná spoločnosť, a. s. (ZSSK) neuvažuje o zmene v prepravných podmienkach. Lístky sa budú vydávať len na meno. To znamená, že cestujúci si už nemôžu zakúpiť prenosný traťový lístok. Budú tiež stanovené ceny predplatných traťových lístkov pre izolované dopravné systémy, ako sú Tatranské elektrické železnice (TEŽ) a Ozubnicová železnica (OŽ). Doteraz platné percento zľavy sa pravdepodobne ponechá s tým, že cena sa vypočíta z cestovného, ktoré bude zvýšené o 15 %. pre dôchodcov nad 70 rokov: - Ak vláda SR nezruší zľavu na evidenčné cestovné pre dôchodcov nad 70 rokov a účastníkov odboja a mimosúdnych rehabilitácií, podmienky ostanú nezmenené. V opačnom prípade si budú môcť muži nad 60 rokov a ženy nad 57 rokov zakúpiť Senior preukaz za 99 Sk, s ktorým získajú 30-% zľavu na obyčajnom cestovnom. Bezpečnosť osobnej dopravy ---------------------------

SkryťVypnúť reklamu

Za uplynulých 15 rokov vo vlakoch slovenských železníc nezahynul ani jeden cestujúci. Železnice sa preto po leteckej doprave zaradili k najbezpečnejším osobným prepravcom. Na cestách Európy ročne zahynie 41 000 ľudí a konkrétne na Slovensku je to 600 osôb. Popri smrteľných nehodách dochádza aj ku kolíziám, ktoré majú za následok ťažké zranenia. V roku 2000 bolo na našich cestách ťažko zranených 2 204 ľudí, mnohí z nich s trvalými následkami. Železničná doprava však nezaznamenala žiadneho ťažko zraneného cestujúceho.

Osobná doprava podľa nového cestovného poriadku -------------------------------------------------- Medzištátna rýchliková doprava: ------------------------------- Spojenie do Českej republiky: ----------------------------- Vlak kategórie EuroCity (EC) 132 "Slovenská strela" pôjde podľa nového CP o 20 minút neskôr s odchodom z Bratislavy hl.st. o 6.55 h. Pár vlakov kategórie InterCity (IC)120/121 "Košičan" bude podľa nového CP preradený do kategórie Expresný vlak (Ex) s tým, že Ex 120 bude z Košíc odchádzať o 9.20 h, teda o 2 hodiny neskôr ako doteraz. Vlak IC 122/123 "Odra" bude zrušený v úseku trate Košice - Žilina a späť bez náhrady, ale v úseku trate Žilina - Praha hl.n. a späť bude preradený do kategórie Ex vlakov a zároveň aj prečíslovaný na Ex 142/143 "Odra". Tieto vlaky budú jazdiť od nového grafikonu aj v inom čase. Ex 142 má odchod zo Žiliny 8.40 a z Košíc je prípoj od IC 502 "Kriváň". Ex 143 príde do Žiliny o 19.33 h a do Košíc má prípoj na IC 503 "Kriváň". Rýchlik R 223 "Vihorlat", ktorý chodí na trase Praha - Košice pôjde z Prahy o 20.23 h. To je o 90 minút neskôr a v Košiciach je o 6.50 h. Vlak R 231 "Rastislav", ktorý doteraz chodil na trase Bohumín - Budapešť, pôjde len po žst. Štúrovo. V opačnom smere odchádza z Bratislavy hl.st. o 2 hodiny a 30 minút neskôr. Z Bratislavy hl.st. má odchod o 18.28 h. V úseku Štúrovo - Bratislava hl.st. bude vlak "Rastislav" nahradený rýchlikom 876. Ex 140 "Detvan" na trase Zvolen os.st. - Praha hl.n. pôjde o 2 hodiny skôr s odchodom zo Zvolena os.st. o 8.07 h a s príchodom do Prahy o 16.55 h. Pár vlakov R 234/235 "Amicus", ktorý doteraz jazdil na trase Budapešť Bratislava bude predĺžený až do Brna hl.n. R 234 má odchod z Bratislavy hl.st. o 19.49 h, R 235, ktorý je náhradou za R 271, príde do Bratislavy hl.st. o 7.07 h. Pár vlakov R 276/277 "Slovan", ktorý doteraz jazdil až do Budapešti, bude jazdiť len v úseku Bratislava hl.st. - Praha hl.n. a späť. Do Budapešti pokračuje ako R 943 a v opačnom smere z Budapešti do Bratislavy hl.st. pôjde ako R 944. V smere z Bratislavy do Prahy rýchlik "Slovan" odchádza z Bratislavy hl.st. o 4 hodiny neskôr, to je o 15.50 h a do Prahy prichádza o 21.12 h. Vlak R 437 "Kysuca" z Brna do Žiliny odchádza o 1 hodinu skôr, t.j. o 12.40 h a prichádza do Žiliny o 18.00 h. Pár vlakov Zr 1824/1825, ktorý jazdil zo Žiliny do Přerova bude premávať len v úseku Púchov - Olomouc hl.n. a späť. Vlak Zr 1824 odchádza z Púchova o 14.20 h a má prípoj z Košíc od R 606 "Liptov". Vlak Zr 1825 príde do Púchova o 11.49 h s prípojom do Košíc na R 605 "Dargov".

SkryťVypnúť reklamu

Zr 1826/1827 je nový vlak, ktorý sa zaviedol na trati Žilina - Horní Lideč - Hranice na Morave a späť. Vlak Zr 1826 bude odchádzať zo Žiliny o 16.45 h a vlak Zr 1827 má príchod do Žiliny o 21.14 h. Je náhradou za zrušený vlak R 243 "Bečva", ktorý jazdil na trase Žilina - Cheb a Františkovy Lázně. Na trase Břeclav - Bratislava hl.st. je zrušený vlak R 271 "Mojmír". Na trati Bratislava hl.st. - Praha Smíchov a späť sa zrušil pár vlakov R 278/279 "Devín".

Spojenie do Poľska a Maďarska: ------------------------------

Vlak EC 130 /131 "Polonia", ktorý doteraz jazdil cez Štúrovo, bude presmerovaný po trase Budapešť-Keleti - Rajka - Bratislava hl.st. - Kúty - Přerov - Warzawa Wschodnia a späť. Z Budapešti odchádza o 11.35 h, čo je asi o 4 hodiny neskôr ako doteraz a z Bratislavy hl.st má odchod o 14.34 h.

SkryťVypnúť reklamu

R 232/233 "Svätopluk" jazdí v rámci nového spojenia na trase Štúrovo - Bratislava - Bohumín a späť. R 233 príde do Štúrova o 21.14 h a R 232 odchádza zo Štúrova o 8.42 h.

R 333 "Goral" na trase Bratislava Čadca - Zwardoň - Katowice bude jazdiť aj v ranných hodinách. Z Bratislavy hl.st. odchádza o 5.50 h a do Katowíc príde o 13.00 h. Vlak R 332 v opačnom smere bude odchádzať z Katowíc o 15.00 h a v Bratislave je o 22.20 h. V Katowiciach sú aj prípoje do a zároveň aj od Warszawy, taktiež Krakówa a Wroclawy.

Vlak Zr 334/335 "Skalnica" a rýchlik 334/335 bude na trati Bratislva hl.st. - Zwardoň - Kraków zrušený. Náhradou bude zrýchlený vlak 334/335, ktorý už nepôjde z Bratislavy hl.st., ale len na trase Žilina - Zwardoň Kraków. Vlak Zr 335 má odchod zo Žiliny o 15.52 h s prípojom z Bratislavy od Ex 511, zo Zvolena od Zr 1842 a z Košíc od R 600, do Krakówa bude mať príchod o 21.30 h. Vlak 334 odchádza z Krakówa o 10.00 h a príde do Žiliny o 15.00 h s prípojom do Bratislavy na R 600, do Zvolena na Ex 141 a do Košíc na Ex 511.

SkryťVypnúť reklamu

Vlak R 337 "Báthory", ktorý chodí na trase Warszawa - Zwardoň - Čadca - Budapešť pôjde z Čadce o hodinu neskôr. Odchod má o 3.43 h a príchod do Budapešti o 8.44 h.

R 374/375 "Panonia", ktorý doteraz premával cez Štúrovo, bude presmerovaný po trase Bucuresti Nord - Budapest - Rajka - Bratislava hl.st. - Kúty - Praha hl.n. a späť.

R 380 "Cracovia" na trati Budapešť - Kraków má odchod z Budapešti o 19.05 h, t.j. o 90 minút skôr a príchod do Košíc je o 23.05. h

R 390/391 "Bem" už nebude jazdiť z Budapešti do Szczecina, ale naďalej bude premávať v úseku Bratislava hl.st. - Szczecin a späť.

R 943/944 je nový vlak, ktorý sa zaviedol v rámci nového spojenia na trati Bratislavy hl.st - Budapešť a späť cez Rajku. V Bratislave súprava vlakov pokračuje akoR 276/277 "Slovan". Rýchlik 943 má odchod z Bratislavy hl.st. o 11.58 h a rýchlik 944 príde do Bratislavy hl.st. o 15.37 h.

SkryťVypnúť reklamu

Vlak Zr 1826/1827, ktorý chodil na trase Zvolen - Budapešť, bude zrušený a nahradený novým vlakom v úseku trate Fiľakovo - Budapešť s odchodom z Fiľakova o 15.08 h a v úseku trate Budapešť - Fiľakovo s príchodom do Fiľakova o 10.32 h.

R 388/389 "Karpaty", ktorý premával na trase Muszyna - Bucuresti Nord a išiel aj cez Plaveč - Prešov - Košice a Čaňu, je od nového CP zrušený.

Nové rýchlikové spojenie Bratislavy a Viedne: ---------------------------------------------

Podľa nového CP bude na trase Bratislava hl.st. - Viedeň a späť premávať nová kategória medzištátnych regionálnych vlakov Euroregio (ER). Zavedením 6 párov zrýchlených vlakov, ktoré budú mať 3 až 4 vozne, cestujúci do Viedne už nebudú musieť prestupovať v žst. Marchegg. Vnútroštátna rýchliková doprava -------------------------------

SkryťVypnúť reklamu

Ex 1600 "Gerlach", ktorý jazdí z Košíc do Bratislavy hl.st. bude premenovaný na Ex 1600 "Chopok". Spolu s novým vlakom Ex 1601 "Chopok" tak vytvoria pár expresných posilových vlakov spájajúcich Bratislavu s Košicami cez Žilinu, pričom tento vlak už nebude odchádzať z Bratislavy hl.st., ale zo stanice Bratislava-Nové Mesto. Týmto novým rýchlym spojením je možné cestovať len v piatok na trase Bratislava-Nové Mesto - Žilina - Košice, ale nie späť. Vlak zastaví v staniciach Bratislava predmestie, Trnava, Trenčín, Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad-Tatry, Spišská Nová Ves a Kysak. Zo železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto Ex Chopok 1601 odchádza o 15.30 h a do Košíc prichádza o 20.32 h.

Nové spojenie z Bratislavy do Vysokých Tatier ---------------------------------------------

SkryťVypnúť reklamu

Vlak R "Chopok" 1501 bude premenovaný na "Poprad". Tento turistický vlak pôjde len v čase letných prázdnin, a to z Bratislavy do Popradu-Tatier (nie do Košíc ako doteraz). Okrem toho bude na trati Bratislava hl.st. - Poprad-Tatry jazdiť rýchlik 1502/1503 "Váh" premenovaný na "Lomnica". Vlak R 1503 bude jazdiť vždy v piatok okrem letných prázdnin. Z Bratislavy hl.st. odchádza o 14.20 h a príchádza do Popradu-Tatier o 19.00 h. R 1502 pôjde v nedeľu počas celého roku s odchodom zo žst. Poprad-Tatry o 17.10 h s príchodom do Bratislavy hl.st. o 21.50 h.

Na trati smerom z Košíc do Vysokých Tatier je zrušený vlak R 710/711 "Poprad", ale R 711 je v úseku Poprad - Tatry - Košice nahradený vlakom R 223 "Vihorlat".

SkryťVypnúť reklamu

Spojenie Bratislavy a Žiliny ----------------------------

Rýchlik 706/707 "Kysučan" bol premenovaný na "Váh" a bude jazdiť len úseku Bratislava hl.st. - Žilina a späť. Nepôjde až do Čadce ako doteraz. R 707 pôjde z Bratislavy hl.st. v novom čase o 14.50 h a príde do Žiliny o 17.34 h.

Spojenie Bratislavy a západného Slovenska ------------------------------------------

Nový vlak kategórie R 875, ktorý jazdí v úseku Bratislava hl.st. - Nové Zámky ako rýchlik, bude pokračovať do Štúrova ako osobný vlak. Premáva len počas pracovného týždňa. Z Bratislavy hl.st. odchádza o 5.35 h a prichádza do Štúrove o 7.03 h.

Na trase Štúrovo - Bratislava hl.st. bude jazdiť nový vlak R 876. Zo Štúrova odchádza o 14.10 h a do Bratislavy hl.st prichádza o 15.44 h. Tvorí prípoj k vlaku R 276 "Slovan" a nahradí zrušený vlak R 230 "Rastislav".

SkryťVypnúť reklamu

R 877 je druhým novým zavedeným vlakom na trase Bratislava hl.st. - Štúrovo. Odchod z Bratislavy hl.st je o 15.32 h a príchod do Štúrova je o 17.10 h. Rýchlik zastaví v železničných staniciach Galanta, Šaľa, Palárikovo a Nové Zámky. Tento vlak je náhradou za presmerovaný vlak EC 131 "Polonia".

Na trase Malacky - Bratislava - Levice bude odchádzať vlak Zr 1831 "Levičan" z Malaciek o 15.40 h a do Bratislavy hl.st. príde o 16.10 h. Z Bratislavy hl.st. má odchod o 5 minút (16.15) a do Levíc príde o 18.22 h. "Levičan" chodí len v pondelok až štvrtok.

Na trase Bratislava hl.st. - Malacky jazdí nový vlak Zr 1832 s odchodom z Bratislavy hl.st. o 14.25 h a príchodom do Malaciek o 14.55 h. Zr 1832 je čiastočná náhrada za zrušený R 279 "Devín".

SkryťVypnúť reklamu

Na trase Malacky - Bratislava hl.st. - Levice - Zvolen os.st jazdí nový vlak Zr 1833. Z Malaciek má odchod o 15.40 h a príchod do Zvolena os.st. o 19.53 h. Vlak chodí len v piatok.

Vlak R 724/725 na trati Leopoldov - Trenčianska Teplá a späť je zrušený. Nákladná doprava v novom cestovnom poriadku -------------------------------------------

Koncepcia nákladnej dopravy pre obdobie platnosti cestovného poriadku 2002/2003 zohľadňuje požiadavky prepravcov, ako aj závery, ktoré boli prijaté na medzinárodnej úrovni. Nový grafikon sa nebude zásadne líšiť od predchádzajúceho - 70 až 80 % trás ostáva zachovaných. V slovenskej ekonomike nedochádza v budúcom roku k výrazným zmenám v obchodných vzťahoch, či výrobných programoch podnikov, preto sa toky v nákladnej železničnej preprave v zásade nemenia. Treba však zdôrazniť, že pri tvorbe grafikonu vlakovej dopravy (GVD) sa preniesol dôraz na to, aby boli uspokojené prepravné požiadavky zákazníkov s minimálnymi nákladmi.

SkryťVypnúť reklamu

V GVD na rok 2003 je naplánovaných celkom 770 vlakov, z toho 108 pravidelných ucelených vlakov, 110 ucelených vlakov na požiadanie a 23 vlakov kombinovanej prepravy. GVD pre nákladnú dopravu je na budúce obdobie konštruovaný s cieľmi dodržania dodacích lehôt a dodávok just in time pre vybrané vlaky. Divízia nákladnej prepravy (DNP) sa zaväzuje dodržiavať požadovanú kvalitu objednaných prepráv i prepravný čas.

Už v priebehu roku 2002 sa zvýšili normatívy hmotnosti a dĺžky nákladných vlakov, čo súviselo so snahou ZSSK znížiť neproduktívne náklady, dosiahnuť zníženie objemu vlakových kilometrov a tým aj úhrady za použitie dopravnej cesty. Tieto opatrenia pri znižovaní neproduktívnych jázd priniesli tlak na zabezpečenie vozňov na nakládku. Aj keď sa predĺžil obeh vozňa, ucelené odosielateľské vlaky chodia načas a zákazníci sa môžu spoliehať na prepravenie tovaru v zmluvne dohodnutom čase.

SkryťVypnúť reklamu

V porovnaní so súčasným grafikonom DNP znížila v objednávke trás počet pravidelných vlakov, okrem toho obmedzuje jazdy vlakov v dňoch so zníženou nakládkou. Zníženie počtu pravidelných trás vlakov s následným predĺžením intervalov odvozu záťaže z východzích a nácestných staníc nezapríčiní prekročenie stanovených dodacích lehôt. Snahou DNP je, aby sa zabezpečilo včasné pristavenie vozňov na raňajšiu manipuláciu u zákazníka v jednotlivých staniciach a takisto odsun naložených, resp. vyložených vozňov.

Na regionálnych tratiach, na ktorých sa má zastaviť prevádzka osobných vlakov, budú nákladné vlaky jazdiť naďalej aj keď s určitými obmedzeniami, keďže ŽSR obmedzia čas prevádzkovania nákladnej dopravy na týchto tratiach. Pre ZSSK to znamená upraviť súčasné polohy vlakov nákladnej dopravy na nové podmienky a zabezpečovať obsluhu na príslušných tratiach prakticky v denných zmenách. Z pohľadu celkových výkonov v nákladnej doprave hľadá spoločnosť také riešenia odvozu zásielok, aby naďalej spĺňala prepravné požiadavky zákazníkov a aby nedošlo k poklesu výkonov. Na druhej strane zastavenie prevádzky osobnej dopravy uvoľní priestor na príslušnej trati pre nákladnú dopravu v nových časových polohách. Takéto uvoľnenie môže zlepšiť kvalitu prepravných služieb. Nákladná doprava bude zastavená iba na tratiach Brezno - Pohronská Polhora a Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou.

TASR o tom informovala Zuzana Červená z Odboru komunikácie ZSSK.

* pop zll

* * *

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Komerčné články

 1. Podpora systému je slabá, je to na jednotlivcoch
 2. Prišli na to, že odpad je cenný
 3. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom
 4. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 5. Spoločnosť EY vyhlásila 18. ročník súťaže na Slovensku
 6. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty
 7. Septembrové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME
 8. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz
 1. Prišli na to, že odpad je cenný
 2. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom
 3. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy?
 4. Autocentrá AURES Holdings obslúžili už 3 milióny zákazníkov
 5. Príďte ochutnať ocenené destiláty
 6. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 7. Politici dobrovoľne posielajú slovenské ženy pod nôž
 8. IT expertka: Iba mobil deťom na učenie naozaj nestačí
 1. Už len dnes za vás Fellner zaplatí polovicu dovolenky 11 805
 2. Ľuboš Fellner opäť pozýva. Kam volá turistov teraz? 9 545
 3. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať 8 385
 4. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 5 646
 5. Získajte 50% zľavu na predplatné SME.sk. Tu zistíte viac 3 217
 6. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 3 166
 7. 50-tisíc dovolenkárov si kúpilo zájazd cez SME 2 612
 8. Veľké Karlovice: wellness oáza kúsok od hraníc 2 284
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Blanka Ulaherová: V Madride, tri minúty od Guerniky
 2. Matej Peluha: Podporuje svoje dieťa aby bol samovražedný atentátnik. Ako sme si sadli s Talibanom na čaj.
 3. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Klin (III)
 4. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Malé Zlievce
 5. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami: Čakanovce - Galamba
 6. Andrej Šverha: Rakúske Alpy, láska na prvý pohľad
 7. Dušan Király: Saigon s deravou topánkou
 8. Martin Majzlan: Nepál – kráľovstvo bohov
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 62 617
 2. Igor Kossaczký: Matovičova akcia ukázala pravdu o slovenských médiách 38 523
 3. Ján Šeďo: Mestskí policajti to pokašľali na celej čiare. 16 703
 4. Pavel Macko: Teraz sa ukáže, ako hlboko siahajú korene zla a aká silná je Žilinkova ochrana gaunerov 12 296
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 166
 6. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 8 802
 7. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 240
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 043
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.
SkryťZatvoriť reklamu