SME
Utorok, 3. august, 2021 | Meniny má JergušKrížovkyKrížovky

Havarijné poistenie nie je len o haváriách

Samotný zaužívaný názov havarijné poistenie ani zďaleka nevystihuje rozsah rizík, pred ktorými je možné automobil týmto typom poistenia ochrániť.

Samotný zaužívaný názov havarijné poistenie ani zďaleka nevystihuje rozsah rizík, pred ktorými je možné automobil týmto typom poistenia ochrániť. Predovšetkým je potrebné povedať, že havarijné poistenie okrem rizika vzniku škody na vozidle pri havárii, kryje aj ďalšie riziká, ktorým je váš automobil každodenne vystavený. Pod pojmom havária však netreba rozumieť iba stret vášho vozidla s iným vozidlom. Poistením havárie je krytý aj náraz vozidla do iných predmetov (napr. pri parkovaní) alebo stret vozidla so zvieraťom. Pravdepodobne najdôležitejším rizikom, pred ktorým sa havarijným po-istením môžete chrániť, je krádež vozidla. Situácia, keď ráno nenájdete svoje auto na parkovisku je nočná mora každého motoristu. Najčastejšie diskutovaná téma pri krádeži vozidla je určite hodnota, akú poisťovňa vyplatí svojmu klientovi za ukradnuté auto.

Skryť Vypnúť reklamu

Krádež auta
Ešte pred niekoľkými rokmi niektoré poisťovne pri krádeži vozidla vyplácali svojmu klientovi časovú hodnotu vozidla. Časová hodnota vychádzala z obstarávacej ceny vozidla zníženej o jeho opotrebenie. Na opotrebenie mal vplyv predovšetkým vek vozidla a najazdené kilometre. Tento spôsob náhrady poisťovní sa však ukázal pre klientov v mnohých prípadoch veľmi nevýhodný, pretože vôbec nekorešpondoval s trhovou cenou ojazdeného vozidla. Napríklad trojročná Škoda Fabia a rovnako starý Nissan Almera, s rovnakou obstarávacou cenou a rovnakým počtom najazdených kilometrov by mal v prípade krádeže určenú rovnakú časovú cenu. Trhová cena trojročnej Škody Fabie je však pravdepodobne vyššia ako jej časová cena, to znamená, že klient si za peniaze od poisťovne nemohol kúpiť rovnaký automobil v rovnakom stave. Naopak trhová cena trojročného Nissanu bola pravdepodobne nižšia, ako jeho časová cena, čiže klient na plnení poisťovne "zarobil".

Skryť Vypnúť reklamu

Rozdiely v predajnosti jednotlivých typov a značiek vozidiel už zohľadňuje tvz. všeobecná cena vozidla, ktorú v súčasnosti používajú všetky poisťovne. Všeobecná cena vozidla okrem jeho opotrebenia zohľadňuje aj trhový faktor, t.j. cenu za ktorú je možné daný automobil kúpiť napr. v autobazáre. Zavedenie všeobecnej ceny pri poisťovaní motorových vozi-diel výrazne prispelo k väčšej spokojnosti klientov pri plnení poisťovní z dôvodu krádeže vozidla.

Pomerne často dochádza k situácii, keď poisťovňa kráti plnenie klientovi v prípade krádeže vozidla z dôvodu nedodržania všeobecných poistných podmienok alebo zmluvných dojednaní. Najbežnejším porušením týchto podmienok u vodičov je neaktivovanie zabezpečovacích zariadení vozidla, ktoré vodič uviedol v poistnej zmluve (napr. neu-zamknutie mechanického zabezpečenia) alebo ponechanie dokladov vo vozidle (osvedčenie o evidencii vozidla resp. technický preukaz).

Skryť Vypnúť reklamu

Spolu s krádežou vozidla je zvyčajne poistená aj lúpež. V poistných podmienkach všetkých poisťovní sa lúpežou rozumie zmocnenie sa vozidla použitím násilia alebo hrozbou násilia na osobe, teda na vodičovi.

Čiastočná krádež a vandalizmus
Okrem krádeže samotného vozidla je omnoho častejším prípadom čiastočná krádež. Pod týmto pojmom rozumieme krádež akejkoľvek časti motorového vozidla. Najčastejšími prípadmi sú krádeže autorádia, CD meničov alebo kolies. Pri čiastočnej krádeži väčšina poisťovní pod-mieňuje plnenie zjavným prekonaním prekážky, to znamená, že ak vám ukradnú autorádio a vozidlo a jeho zámky budú nepoškodené, poisťovňa vám pravdepodobne plnenie zamietne.

Ďalším rizikom, ktoré je možné poistiť, je vandalizmus. Pod týmto pojmom rozumieme akékoľvek úmyselné poškodenie vozidla či už zisteným alebo nezisteným páchateľom. Pri poškodení vozidla je potrebné uvedomiť si, že ak škoda presiahne desaťnásobok minimálnej mzdy, je potrebné privolať políciu. Niektoré poisťovne však vyžadujú privolanie polície ku každému poškodeniu vozidla a správou od polície podmieňujú aj poistné plnenie. Preto vám odporúčame podrobne preštudovať všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania vašej poistnej zmluvy.

Skryť Vypnúť reklamu

Živelné riziká
Posledným zo skupiny rizík, ktoré je možné havarijnou poistkou kryť sú živelné riziká. Škode spôsobenej živelnou udalosťou určite nedokáže zabrániť ani ten najopatrnejší vodič. Aj v rozsahu krytia živelných rizík sú v jednotlivých poisťovniach rozdiely, preto je potrebné ešte pred uzavretím poistnej zmluvy z poistných podmienok zistiť, ktoré živelné riziká sú poistené. Obzvlášť odporúčame zistiť, či poistka zahŕňa aj riziko pádu stromov a iných predmetov a riziko krupobitia, pretože niektoré poisťovne tieto riziká nekryjú.

Doplnkové poistenia
Takmer všetky poisťovne po-núkajú k základnému poistenie aj rôzne doplnkové poistenia. Je to predovšetkým poistenie batožiny a poistenie úrazu vo vozidle. Pri poistení batožiny je potrebné preštudovať výluky z poistenie, pretože nie všetko čo vo vozidle prevážate je poistením batožiny kryté. Pravdepodobne najdôležitejšou výlukou je počítačová a audio - vizuálna technika (notebooky, fotoaparáty, kamery). V prípade, že vám z vozidla odcudzia takýto predmet, väčšina poisťovní vám takúto škodu neuhradí. Poistenie úrazu sa väčšinou dojednáva na počet sedadiel. Zvyčajný rozsah poistenia je smrť úrazom a trvalé následky úrazu, ku ktorému došlo v dôsledku dopravnej nehody. Keďže poistenie sa vzťahuje na sedadlo a nie na konkrétnu osobu, poistením je krytá celá posádka vozidla, ktorá sa v čase nehody vo vozidle nachádza. Ďalším bežne ponúkaným doplnkovým poistením je poistenie čelného skla. Výhodou tohto doplnkového poistenia je, že v prípade rozbitia čelného skla, neplatíte pri tejto poistnej udalosti žiadnu spoluúčasť.

Skryť Vypnúť reklamu

Cena havarijného poistenia

Ceny havarijných poistiek sa v jednotlivých poisťovniach rozlišujú oveľa výraznejšie ako v povinnom zmluvnom poistení. Cenu vašej havarijnej poistky ovplyvňuje niekoľko faktorov:

Sadzba danej poisťovne pre danú značku vozidla (udávaná v percentách z ceny vozidla).

Bezškodový priebeh v minulosti - to znamená, ako dlho ste nemali nehodu, resp. poisťovňa vám nevyplatila plnenie z inej poistnej udalosti napr. krádež, vandalizmus, živelná udalosť. Jednotlivé poisťovne si vzájomne uznávajú bezškodový priebeh, preto ak ukončíte poistnú zmluvu v jednej poisťovni, žiadajte si potvrdenie o svojom bezškodovom priebehu - tzv. zápočtový list, ktorý potvrdzuje počet mesiacov bez-škodového priebehu. S týmto zápočtovým listom sa potom môžete preukázať v inej poisťovni, kde vám bude uznaný bonus podľa podmienok tejto poisťovne.

Skryť Vypnúť reklamu

Rozsah krytých rizík - vo väčšine poisťovní si môžete vybrať o poistenie akých rizík máte záujem. Najčastejším prípadom je, že niektorí vodiči nemajú záujem o poistenie krádeže, pretože vozidlo je už staršie a jeho všeobecná hodnota je už nízka. Samozrejme čím je rozsah poistenia širší, tým je poistka drahšia.

Územný rozsah poistenia - zvyčajne má klient poisťovne dve možnosti a to územie Slovenskej republiky alebo územie Európy. Poistenie na územie Európy je v priemere asi o 10 % drahšie.

Skutočnosť, či v danej poisťovni máte uzavreté aj iné druhy poistenia , napr. životné poistenie alebo poistenie majetku. V prípade, že vo vybranej poisťovni máte už uzavreté aj iné poistenie, odporúčame informovať sa o možných zľavách.

Vybraná spoluúčasť - na rozdiel od povinného zmluvného poistenia si klient pri havarijnom poistení musí zvoliť spoluúčasť. Výška spoluúčasti, teda suma, ktorou sa vodič podieľa na každej škode, je v jednotlivých poisťovniach rôzna. V súčasnosti je minimálna spoluúčasť, s ktorou je možné uzavrieť havarijné poistenie, nulová (napr. poisťovňa UNIQA), ale štandardne sa jedná o 5 % minimálne 2 000 Sk alebo 5 % minimálne 5 000 Sk na každú poistnú udalosť. Táto spoluúčasť znamená, že na každej škode sa budete podieľať piatimi percentami z jej výšky, minimálne však sumou 2 000 alebo 5 000 korún. V prípade, že máte záujem o vyššiu spoluúčasť, mnohé z poisťovní vám poskytnú zľavu na poistnom.

Skryť Vypnúť reklamu

Miesto, kde poistenie dojednávate . V neposlednom rade na cenu havarijnej poistky vplýva aj miesto, kde poistenie dojednávate, resp. zástupca poisťovne, s ktorým uzatvárate poistnú zmluvu. Napríklad niektoré predajne automobilov majú s poisťovňami dohodnuté špeciálne zľavy, rovnako ak auto kupujete na leasing poistenie vás vyjde lacnejšie, pretože leasingové spoločnosti majú uzatvorené s poisťovňami rámcové zmluvy s oveľa lepšími podmienkami. Niektorí obchodní zástupcovia poisťovní môžu udeľovať zľavy a tak isto niektorí poisťovací makléri majú s poisťovňami dohody o špeciálnych zľavách, ktoré môžu svojim klientom poskytnúť.

Tabuľka na strane 18 ukazuje ceny poistenia za vybrané vozidlá v uvedenej hodnote pri uvedenej spoluúčasti pre územný rozsah Európa a riziká: Havária, odcudzenie, živelné udalosti, vandalizmus. Na tieto sadzby sa môžu vzťahovať rôzne zľavy, ako bolo uvedené vyššie a hlavne bonusy za bezškodový priebeh. (ľh)

Skryť Vypnúť reklamu

Čo zvažovať pri výbere poisťovneOd výberu správnej poisťovne a správneho poistného produktu často záleží, do akej miery je vaše vozidlo chránené pred nepredvídateľnými udalosťami. Preštudovanie všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní poisťovne je určite časovo náročná záležitosť, ale spoliehať sa iba na informáciu od predajcu poistenia je prinajmenšom hazardérstvo. Nadávky na poisťovňu pri poistnej udalosti sú už iba plačom nad rozliatym mliekom, v prípade, že vaša poistná udalosť nespadá do rozsahu poistenia v poistnej zmluve. Napriek tomu vám poskytneme niekoľko doporučení, na čo by ste sa pred uzavretím poistnej zmluvy, samozrejme okrem ceny poistenia, mali informovať, resp. overiť si v poistných podmienkach poisťovne:

Rozsah poistených rizík - zvyčajne býva poistená havária, odcudzenie vozidla, čiastočná krádež, vandalizmus a živelné riziká.

Skryť Vypnúť reklamu

Spôsob zabezpečenia proti krádeži - každá poisťovňa si stanovuje svoje spôsoby zabezpečenia proti krádeži v závislosti od hodnoty vozidla. V prípade, že ste tieto spôsoby nedodržali a vozidlo vám ukradnú, poisťovňa môže zamietnuť poistné plnenie. Pozor na stratu kľúčov od vozidla, prípadne od zabezpečovacieho zariadenie a výrobu kópií kľúčov. Každú zmenu v počte kľúčov by ste mali hlásiť svojej poisťovni a dojednať ďalší postup.

Bonusový systém - za rovnaké obdobie bezškodového priebehu dostanete v rôznych poisťovniach rôzny bonus.

Prirážka k polročným splátkam - ak sa rozhodnete platiť poistné v štvrť alebo polročných splátkach niektoré poisťovne vám k ročnému poistnému pripočítajú až 5 % prirážku.

Dôvody odmietnutia poistného plnenia - najčastejšie požitie alkoholických nápojov.

Skryť Vypnúť reklamu

Dôvody zníženia poistného plnenia - napr. neskoré nahlásenie poistnej udalosti, hrubé porušenie dopravných predpisov, porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, atď.

Výluky z poistenia - napr. škody vzniknuté skratom na elektrickom zariadení vozidla, škody na pneumatikách, pokiaľ nedošlo k inému poškodeniu, škody spôsobené hlodavcami, zničenie výbuchom alebo požiarom pokiaľ došlo k neoprávnenému zásahu inej osoby, atď.

Výška normohodiny akceptovanej poisťovňou pri oprave vozidla v servise. Normohodina predstavuje cenu práce príslušného servisu. Niektoré poisťovne akceptujú výšku normohodiny, ktorú si účtuje autorizovaný servis, avšak niektoré túto položku obmedzujú konkrétnou sumou za hodinu práce. V prípade, že vaša poistka má obmedzenú cenu normohodiny a servis si účtuje za hodinu práce viac, rozdiel pôjde v prípade poistnej udalosti z vášho vrecka.

Skryť Vypnúť reklamu

Možnosti výpovede poistnej zmluvy - väčšina poisťovní umožňuje vypovedať poistnú zmluvu v prípade poistnej udalosti jednak zo strany klienta (ak napr. nie ste spokojný s poistným plnením) ale aj zo strany poisťovne.

Poskytované asistenčné služby v prípade poistnej udalosti. (ľh)

 

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 2. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 3. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 4. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 5. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 6. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 7. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 8. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 9. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 10. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 1. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 4. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 5. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 6. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 7. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 8. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 9. Môže pivo spojiť Prešov s Veľkým Šarišom?
 10. Vodného slalomára privítal doma aj jeho hlavný partner BILLA
 1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 429
 2. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 4 980
 3. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 959
 4. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 874
 5. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 3 640
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 614
 7. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 3 210
 8. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 798
 9. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 2 519
 10. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách? 2 066
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu