SME
Piatok, 9. december, 2022 | Meniny má Izabela

Havarijné poistenie. Aké riziká sú vlastne poistené?

Krytie rizík sa v poisťovniach líši. Dôležitý je dobrý výber poisťovne a pozorné preštudovanie zmluvy.

Samotný zaužívaný názov havarijné poistenie ani zďaleka nevystihuje rozsah rizík, pred ktorými možno automobil ochrániť. Predovšetkým treba povedať, že havarijné poistenie okrem rizika vzniku škody na vozidle pri havárii, kryje aj ďalšie riziká, ktorým je váš automobil každodenne vystavený. Pod pojmom havária však netreba rozumieť iba stret vášho vozidla s iným vozidlom. Poistením havárie je krytý aj náraz vozidla do iných predmetov (napr. pri parkovaní) alebo stret vozidla so zvieraťom.

Krádež auta

SkryťVypnúť reklamu

Pravdepodobne najdôležitejším rizikom, pred ktorým sa poistením môžete chrániť, je krádež vozidla. Situácia, keď ráno nenájdete svoje auto na parkovisku je nočná mora každého motoristu. Najčastejšie diskutovaná téma pri krádeži vozidla je určite hodnota, akú poisťovňa vyplatí svojmu klientovi za ukradnuté auto. Ešte pred niekoľkými rokmi niektoré poisťovne pri krádeži vozidla vyplácali klientovi časovú hodnotu vozidla. Časová hodnota vychádzala z obstarávacej ceny vozidla zníženej o jeho opotrebenie. Na opotrebenie mal vplyv predovšetkým vek vozidla a najazdené kilometre.

Tento spôsob náhrady poisťovní sa však ukázal pre klientov v mnohých prípadoch veľmi nevýhodný, pretože vôbec nekorešpondoval s trhovou cenou ojazdeného vozidla. Napríklad trojročná Škoda Fabia a rovnako starý Nissan Almera, s rovnakou obstarávacou cenou a rovnakým počtom najazdených kilometrov by mal v prípade krádeže určenú rovnakú časovú cenu. Trhová cena trojročnej Škody Fabie je však pravdepodobne vyššia ako jej časová cena, to znamená, že klient si za peniaze od poisťovne nemohol kúpiť rovnaký automobil v rovnakom stave. Naopak trhová cena trojročného Nissanu bola pravdepodobne nižšia, ako jeho časová cena, čiže klient na plnení poisťovne "zarobil".

SkryťVypnúť reklamu

Tieto rozdiely v predajnosti jednotlivých typov a značiek vozidiel už zohľadňuje takzvaná všeobecná cena vozidla, ktorú v súčasnosti používajú všetky poisťovne. Všeobecná cena vozidla okrem jeho opotrebenia zohľadňuje aj trhový faktor, t. j. cenu za ktorú možno daný automobil kúpiť napr. v autobazáre. Zavedenie všeobecnej ceny pri poisťovaní motorových vozidiel výrazne prispelo k väčšej spokojnosti klientov pri plnení poisťovní z dôvodu krádeže vozidla. Pomerne často dochádza k situácii, keď poisťovňa kráti plnenie klientovi v prípade krádeže vozidla z dôvodu nedodržania všeobecných poistných podmienok alebo zmluvných dojednaní. Najbežnejším porušením týchto podmienok u vodičov je neaktivovanie zabezpečovacích zariadení vozidla, ktoré vodič uviedol v poistnej zmluve (napr. neuzamknutie mechanického zabezpečenia) alebo ponechanie dokladov vo vozidle (osvedčenie o evidencii vozidla, resp. technický preukaz).

SkryťVypnúť reklamu

Spolu s krádežou vozidla je zvyčajne poistená aj lúpež. V poistných podmienkach všetkých poisťovní sa pod lúpežou rozumie zmocnenie sa vozidla použitím násilia alebo hrozbou násilia osobe, teda vodičovi.

Okrem krádeže samotného vozidla je omnoho častejším prípadom čiastočná krádež. Pod týmto pojmom rozumieme krádež akejkoľvek časti motorového vozidla. Najčastejšími prípadmi sú krádeže autorádií, CD meničov alebo kolies. Pri čiastočnej krádeži väčšina poisťovní podmieňuje plnenie zjavným prekonaním prekážky, to znamená, že ak vám ukradnú autorádio a vozidlo a jeho zámky budú nepoškodené, poisťovňa vám pravdepodobne plnenie zamietne.

Poistenie lúpeže

Ďalším rizikom, ktoré možno poistiť je vandalizmus. Pod týmto pojmom rozumieme akékoľvek úmyselné poškodenie vozidla či už zisteným alebo nezisteným páchateľom. Pri poškodení vozidla si treba uvedomiť, že ak škoda presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, je potrebné privolať políciu. Niektoré poisťovne však vyžadujú privolanie polície ku každému poškodeniu vozidla a správou od polície podmieňujú aj poistné plnenie. Preto vám odporúčame podrobne preštudovať všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania vašej poistnej zmluvy.

SkryťVypnúť reklamu

Posledným zo skupiny rizík, ktoré možno havarijnou poistkou kryť sú živelné riziká. Škode spôsobenej živelnou udalosťou určite nedokáže zabrániť ani ten najopatrnejší vodič. Aj v rozsahu krytia živelných rizík sú v jednotlivých poisťovniach rozdiely, preto je potrebné ešte pred uzavretím poistnej zmluvy z poistných podmienok zistiť, ktoré živelné riziká sú poistené. Obzvlášť odporúčame zistiť, či poistka zahŕňa aj riziko pádu stromov a iných predmetov a riziko krupobitia, pretože niektoré poisťovne tieto riziká nekryjú.

Havária

Takmer všetky poisťovne ponúkajú k základnému poisteniu aj rôzne doplnkové poistenia. Je to predovšetkým po-istenie batožiny a poistenie úrazu vo vozidle. Pri poistení batožiny je potrebné preštudovať výluky z poistenie, pretože nie všetko čo vo vozidle prevážate je po-istením batožiny kryté. Pravdepodobne najdôležitejšou výlukou je počítačová a audio vizuálna technika (notebooky, fotoaparáty, kamery). V prípade, že vám z vozidla odcudzia takýto predmet, väčšina poisťovní vám takúto škodu neuhradí. Poistenie úrazu sa väčšinou dohodne na počet sedadiel. Zvyčajný rozsah poistenia je smrť úrazom a trvalé následky úrazu, ku ktorému došlo v dôsledku dopravnej nehody. Keďže poistenie sa vzťahuje na sedadlo a nie na konkrétnu osobu, po

SkryťVypnúť reklamu

istením je krytá celá posádka vozidla, ktorá sa v čase nehody vo vozidle nachádza. Ďalším bežne ponúkaným doplnkovým poistením je poistenie čelného skla. Výhodou tohto doplnkového poistenia je, že v prípade rozbitia čelného skla, neplatíte pri tejto poistnej udalosti žiadnu spoluúčasť.

Ľubomír hrehovčík, Inis, s.r.o.

Otázky a odpovedel Ako možno zrušiť poistnú zmluvu a kedy poistná zmluva zaniká?

Poistnú zmluvu možno vypovedať

6 týždňov pred jej výročím, taktiež

2 mesiace od uzavretia, pričom výpovedná lehota je 8 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede. U väčšiny poisťovní sa dá poistná zmluva zrušiť aj po poistnej udalosti, konkrétne podmienky zrušenia zmluvy si však upravuje každá poisťovňa vo svojich všeobecných poistných podmienkach alebo v zmluvných dojednaniach. Poistná zmluva zaniká zmenou majiteľa vozidla zapísaného v technickom preukaze, napríklad pri predaji vozidla. Túto skutočnosť však musíte poisťovni oznámiť, najlepšie doložením kópie technického preukazu, ktorá preukazuje zmenu majiteľa. Zmluva tiež zaniká odhlásením vozidla z evidencie, čo treba zdokladovať potvrdením z polície. Poistná zmluva tiež zaniká v zmysle občianskeho zákonníka nezaplatením poistného do jedného mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie. V neposlednom rade poistenie zaniká aj pri totálnej škode, to znamená napr. pri krádeži vozidla alebo havárii, keď už nie je ekonomicky výhodné automobil opravovať (jeho všeobecná hodnota je nižšia ako náklady na opravu).

SkryťVypnúť reklamu

l Mám nárok na vrátenie poistného, ak zmluva zanikla a ja mám zaplatené poistné dopredu?

Ak poistenie zanikne z dôvodu zmeny majiteľa vozidla alebo odhlásením z evidencie vozidiel, máte nárok na vrátenie nespotrebovaného poistného, teda poistného za obdobie ktoré máte v poisťovni zaplatené a vozidlo už nebude poistené. V prípade, že vypovedáte poistnú zmluvu po poistnej udalosti väčšina poisťovní si poistné do konca poistného obdobia (do výročia zmluvy) ponechá. Tak isto vám poisťovňa nevráti nespotrebované poistné pri totálnej škode.

l Volať stále k nehode políciu?

Samozrejme. Hlavne v prípade, že nie ste vinníkom nehody. Zákonom stanovená povinnosť je privolať políciu, ak došlo ku škode vyššej ako 10-násobok minimálnej mzdy, poškodeniu verejného majetku (cesta, zvodidlá, osvetlenie) alebo ku škode na zdraví. Niektoré poisťovne vyžadujú privolať políciu ku každej škode, okrem živelnej udalosti. Pokiaľ ide o úmyselné poškodenie vášho vozidla (vandalizmus), taktiež by ste mali políciu zavolať.

SkryťVypnúť reklamu

l Prečo musím platiť poistné z novej ceny vozidla hoci som kúpil ojazdené auto lacnejšie?

Havarijné poistenie je poistením na novú hodnotu, to znamená, že ak je na vašom aute poškodený napríklad 5-ročný nárazník, poisťovňa vám preplatí cenu nového nárazníka a nepočíta vám nijaké opotrebenie. Naopak pri náhrade škody z povinného zmluvného poistenia sa toto opotrebenie poisťovňou pri plnení zohľadňuje.

l Do ktorého servisu dať opraviť poškodené auto?

Najlepším riešením je dohodnúť s poisťovňou, do ktorého servisu možno dať automobil opraviť. Predídete tak možným problémom ako napr. že vami vybraný servis má príliš vysokú normohodinu a poisťovňa nebude chcieť preplatiť celú hodnotu práce, že poisťovňa nemá s vami vybraným servisom zmluvu a podobne.

SkryťVypnúť reklamu

l Ako rýchlo je poisťovňa povinná vybaviť moju poistnú udalosť?

Poisťovňa je povinná poskytnúť vyjadrenie k poistnej udalosti najneskôr do troch mesiacov od jej nahlásenia. V prípade, že poisťovni dodáte všetky požadované dokumenty, najneskôr do 15 dní vám musí vyplatiť poistné plnenie.

l Môžem sa odvolať voči výške plnenia poisťovne?

Samozrejme. Ak máte podozrenie, že poisťovňa nedodržala poistné podmienky vašej zmluvy, môžete sa voči jej plneniu odvolať. Najlepšie je však svoje odvolanie vopred prekonzultovať s právnikom, či je oprávnené a ako ho najvhodnejšie formulovať. (ľh)

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Rodinná dovolenka: dvadsaťpäť hotelov v obľúbených letoviskách
 2. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 3. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú
 4. Kapor a rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, čo s použitým olejom
 5. Aby na Vianoce nič nechýbalo
 6. Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023: Keď história opäť ožíva
 7. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 8. Kríza ako odrazový mostík slovenských startupov
 1. Po čom túžia Slováci? Kupujeme, aby sme ušetrili aj sa potešili
 2. Spoločnosť Freshfields otvára nové Business Services Centre
 3. Rodinná dovolenka: dvadsaťpäť hotelov v obľúbených letoviskách
 4. Objavte miesto, kde v objatí troch riek vzniká výnimočné víno
 5. Auto na prenájom môže byť výhodné aj pre živnostníkov
 6. BILLA spolu so zákazníkmi pomôže aj pred Vianocami jednorodičom
 7. Plánujete budúci rok kúpu kosačky ?
 8. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 744
 2. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 5 932
 3. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 5 828
 4. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 5 010
 5. Deti cestujú do exotiky zadarmo 4 286
 6. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 3 878
 7. Predaj osobných automobilov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 464
 8. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú 3 294
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Ľuboš Vodička: Maličkosti z Malých Karpát: Kamenné tváre a Obelisk
 2. Ľudmila Magdolenová: S deťmi po Balkáne. Časť piata-Tirana
 3. Soňa Fröhlichová: Jazero Powell – najkrajšie priehradové jazero v USA, deň číslo 6
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 50. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 2/3, prvý polrok 1929
 5. Aleš Tvrdý: Južná Amerika
 6. Ľudmila Magdolenová: S deťmi po Balkáne. Časť štvrtá- Skaderské jazero a príchod na albánske pobrežie
 7. Soňa Fröhlichová: Grand Canyon –⁠ jeden z najkrajších prírodných divov sveta, deň číslo 4
 8. Aleš Tvrdý: Cestovateľ
 1. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 15 560
 2. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 13 005
 3. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 8 922
 4. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 3 008
 5. Ján Valchár: Defekácia Putina a ruské nádielky Svätého Nikolaja 2 866
 6. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi I. 2 294
 7. Ľudmila Križanovská: Ako Roman Mikulec urazil Romanu Tabák 1 761
 8. Ján Valchár: Veľké problémy malého Macka Pú. Intro. 1 692
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
SkryťZatvoriť reklamu