SME
Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

Havarijné poistenie. Aké riziká sú vlastne poistené?

Krytie rizík sa v poisťovniach líši. Dôležitý je dobrý výber poisťovne a pozorné preštudovanie zmluvy.

Samotný zaužívaný názov havarijné poistenie ani zďaleka nevystihuje rozsah rizík, pred ktorými možno automobil ochrániť. Predovšetkým treba povedať, že havarijné poistenie okrem rizika vzniku škody na vozidle pri havárii, kryje aj ďalšie riziká, ktorým je váš automobil každodenne vystavený. Pod pojmom havária však netreba rozumieť iba stret vášho vozidla s iným vozidlom. Poistením havárie je krytý aj náraz vozidla do iných predmetov (napr. pri parkovaní) alebo stret vozidla so zvieraťom.

Krádež auta

Skryť Vypnúť reklamu

Pravdepodobne najdôležitejším rizikom, pred ktorým sa poistením môžete chrániť, je krádež vozidla. Situácia, keď ráno nenájdete svoje auto na parkovisku je nočná mora každého motoristu. Najčastejšie diskutovaná téma pri krádeži vozidla je určite hodnota, akú poisťovňa vyplatí svojmu klientovi za ukradnuté auto. Ešte pred niekoľkými rokmi niektoré poisťovne pri krádeži vozidla vyplácali klientovi časovú hodnotu vozidla. Časová hodnota vychádzala z obstarávacej ceny vozidla zníženej o jeho opotrebenie. Na opotrebenie mal vplyv predovšetkým vek vozidla a najazdené kilometre.

Tento spôsob náhrady poisťovní sa však ukázal pre klientov v mnohých prípadoch veľmi nevýhodný, pretože vôbec nekorešpondoval s trhovou cenou ojazdeného vozidla. Napríklad trojročná Škoda Fabia a rovnako starý Nissan Almera, s rovnakou obstarávacou cenou a rovnakým počtom najazdených kilometrov by mal v prípade krádeže určenú rovnakú časovú cenu. Trhová cena trojročnej Škody Fabie je však pravdepodobne vyššia ako jej časová cena, to znamená, že klient si za peniaze od poisťovne nemohol kúpiť rovnaký automobil v rovnakom stave. Naopak trhová cena trojročného Nissanu bola pravdepodobne nižšia, ako jeho časová cena, čiže klient na plnení poisťovne "zarobil".

Skryť Vypnúť reklamu

Tieto rozdiely v predajnosti jednotlivých typov a značiek vozidiel už zohľadňuje takzvaná všeobecná cena vozidla, ktorú v súčasnosti používajú všetky poisťovne. Všeobecná cena vozidla okrem jeho opotrebenia zohľadňuje aj trhový faktor, t. j. cenu za ktorú možno daný automobil kúpiť napr. v autobazáre. Zavedenie všeobecnej ceny pri poisťovaní motorových vozidiel výrazne prispelo k väčšej spokojnosti klientov pri plnení poisťovní z dôvodu krádeže vozidla. Pomerne často dochádza k situácii, keď poisťovňa kráti plnenie klientovi v prípade krádeže vozidla z dôvodu nedodržania všeobecných poistných podmienok alebo zmluvných dojednaní. Najbežnejším porušením týchto podmienok u vodičov je neaktivovanie zabezpečovacích zariadení vozidla, ktoré vodič uviedol v poistnej zmluve (napr. neuzamknutie mechanického zabezpečenia) alebo ponechanie dokladov vo vozidle (osvedčenie o evidencii vozidla, resp. technický preukaz).

Skryť Vypnúť reklamu

Spolu s krádežou vozidla je zvyčajne poistená aj lúpež. V poistných podmienkach všetkých poisťovní sa pod lúpežou rozumie zmocnenie sa vozidla použitím násilia alebo hrozbou násilia osobe, teda vodičovi.

Okrem krádeže samotného vozidla je omnoho častejším prípadom čiastočná krádež. Pod týmto pojmom rozumieme krádež akejkoľvek časti motorového vozidla. Najčastejšími prípadmi sú krádeže autorádií, CD meničov alebo kolies. Pri čiastočnej krádeži väčšina poisťovní podmieňuje plnenie zjavným prekonaním prekážky, to znamená, že ak vám ukradnú autorádio a vozidlo a jeho zámky budú nepoškodené, poisťovňa vám pravdepodobne plnenie zamietne.

Poistenie lúpeže

Ďalším rizikom, ktoré možno poistiť je vandalizmus. Pod týmto pojmom rozumieme akékoľvek úmyselné poškodenie vozidla či už zisteným alebo nezisteným páchateľom. Pri poškodení vozidla si treba uvedomiť, že ak škoda presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, je potrebné privolať políciu. Niektoré poisťovne však vyžadujú privolanie polície ku každému poškodeniu vozidla a správou od polície podmieňujú aj poistné plnenie. Preto vám odporúčame podrobne preštudovať všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania vašej poistnej zmluvy.

Skryť Vypnúť reklamu

Posledným zo skupiny rizík, ktoré možno havarijnou poistkou kryť sú živelné riziká. Škode spôsobenej živelnou udalosťou určite nedokáže zabrániť ani ten najopatrnejší vodič. Aj v rozsahu krytia živelných rizík sú v jednotlivých poisťovniach rozdiely, preto je potrebné ešte pred uzavretím poistnej zmluvy z poistných podmienok zistiť, ktoré živelné riziká sú poistené. Obzvlášť odporúčame zistiť, či poistka zahŕňa aj riziko pádu stromov a iných predmetov a riziko krupobitia, pretože niektoré poisťovne tieto riziká nekryjú.

Havária

Takmer všetky poisťovne ponúkajú k základnému poisteniu aj rôzne doplnkové poistenia. Je to predovšetkým po-istenie batožiny a poistenie úrazu vo vozidle. Pri poistení batožiny je potrebné preštudovať výluky z poistenie, pretože nie všetko čo vo vozidle prevážate je po-istením batožiny kryté. Pravdepodobne najdôležitejšou výlukou je počítačová a audio vizuálna technika (notebooky, fotoaparáty, kamery). V prípade, že vám z vozidla odcudzia takýto predmet, väčšina poisťovní vám takúto škodu neuhradí. Poistenie úrazu sa väčšinou dohodne na počet sedadiel. Zvyčajný rozsah poistenia je smrť úrazom a trvalé následky úrazu, ku ktorému došlo v dôsledku dopravnej nehody. Keďže poistenie sa vzťahuje na sedadlo a nie na konkrétnu osobu, po

Skryť Vypnúť reklamu

istením je krytá celá posádka vozidla, ktorá sa v čase nehody vo vozidle nachádza. Ďalším bežne ponúkaným doplnkovým poistením je poistenie čelného skla. Výhodou tohto doplnkového poistenia je, že v prípade rozbitia čelného skla, neplatíte pri tejto poistnej udalosti žiadnu spoluúčasť.

Ľubomír hrehovčík, Inis, s.r.o.

Otázky a odpovedel Ako možno zrušiť poistnú zmluvu a kedy poistná zmluva zaniká?

Poistnú zmluvu možno vypovedať

6 týždňov pred jej výročím, taktiež

2 mesiace od uzavretia, pričom výpovedná lehota je 8 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede. U väčšiny poisťovní sa dá poistná zmluva zrušiť aj po poistnej udalosti, konkrétne podmienky zrušenia zmluvy si však upravuje každá poisťovňa vo svojich všeobecných poistných podmienkach alebo v zmluvných dojednaniach. Poistná zmluva zaniká zmenou majiteľa vozidla zapísaného v technickom preukaze, napríklad pri predaji vozidla. Túto skutočnosť však musíte poisťovni oznámiť, najlepšie doložením kópie technického preukazu, ktorá preukazuje zmenu majiteľa. Zmluva tiež zaniká odhlásením vozidla z evidencie, čo treba zdokladovať potvrdením z polície. Poistná zmluva tiež zaniká v zmysle občianskeho zákonníka nezaplatením poistného do jedného mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie. V neposlednom rade poistenie zaniká aj pri totálnej škode, to znamená napr. pri krádeži vozidla alebo havárii, keď už nie je ekonomicky výhodné automobil opravovať (jeho všeobecná hodnota je nižšia ako náklady na opravu).

Skryť Vypnúť reklamu

l Mám nárok na vrátenie poistného, ak zmluva zanikla a ja mám zaplatené poistné dopredu?

Ak poistenie zanikne z dôvodu zmeny majiteľa vozidla alebo odhlásením z evidencie vozidiel, máte nárok na vrátenie nespotrebovaného poistného, teda poistného za obdobie ktoré máte v poisťovni zaplatené a vozidlo už nebude poistené. V prípade, že vypovedáte poistnú zmluvu po poistnej udalosti väčšina poisťovní si poistné do konca poistného obdobia (do výročia zmluvy) ponechá. Tak isto vám poisťovňa nevráti nespotrebované poistné pri totálnej škode.

l Volať stále k nehode políciu?

Samozrejme. Hlavne v prípade, že nie ste vinníkom nehody. Zákonom stanovená povinnosť je privolať políciu, ak došlo ku škode vyššej ako 10-násobok minimálnej mzdy, poškodeniu verejného majetku (cesta, zvodidlá, osvetlenie) alebo ku škode na zdraví. Niektoré poisťovne vyžadujú privolať políciu ku každej škode, okrem živelnej udalosti. Pokiaľ ide o úmyselné poškodenie vášho vozidla (vandalizmus), taktiež by ste mali políciu zavolať.

Skryť Vypnúť reklamu

l Prečo musím platiť poistné z novej ceny vozidla hoci som kúpil ojazdené auto lacnejšie?

Havarijné poistenie je poistením na novú hodnotu, to znamená, že ak je na vašom aute poškodený napríklad 5-ročný nárazník, poisťovňa vám preplatí cenu nového nárazníka a nepočíta vám nijaké opotrebenie. Naopak pri náhrade škody z povinného zmluvného poistenia sa toto opotrebenie poisťovňou pri plnení zohľadňuje.

l Do ktorého servisu dať opraviť poškodené auto?

Najlepším riešením je dohodnúť s poisťovňou, do ktorého servisu možno dať automobil opraviť. Predídete tak možným problémom ako napr. že vami vybraný servis má príliš vysokú normohodinu a poisťovňa nebude chcieť preplatiť celú hodnotu práce, že poisťovňa nemá s vami vybraným servisom zmluvu a podobne.

Skryť Vypnúť reklamu

l Ako rýchlo je poisťovňa povinná vybaviť moju poistnú udalosť?

Poisťovňa je povinná poskytnúť vyjadrenie k poistnej udalosti najneskôr do troch mesiacov od jej nahlásenia. V prípade, že poisťovni dodáte všetky požadované dokumenty, najneskôr do 15 dní vám musí vyplatiť poistné plnenie.

l Môžem sa odvolať voči výške plnenia poisťovne?

Samozrejme. Ak máte podozrenie, že poisťovňa nedodržala poistné podmienky vašej zmluvy, môžete sa voči jej plneniu odvolať. Najlepšie je však svoje odvolanie vopred prekonzultovať s právnikom, či je oprávnené a ako ho najvhodnejšie formulovať. (ľh)

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. Vitajte v postapokalyptickom svete
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 4. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 5. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 6. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Úprava osobného motorového vozidla
 9. Important information for Brazilians living in Slovakia
 10. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 1. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 753
 2. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 15 987
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 909
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 348
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 942
 6. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 737
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 119
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 594
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 499
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 352
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu