SME
Sobota, 30. september, 2023 | Meniny má Jarolím

Informačné centrá chcú spoločnú propagáciu

Turistické informačné centrá združené v asociácii budú navonok spájať napríklad vlajky s logom, nálepky či jednotné stojany na materiályRozvoj turistického ruchu na Slovensku si ťažko dokážeme predstaviť bez informačných centier. Pre turistov je to ...

Na Slovensku je jednoduchšie nové informačné centrum založiť, ako ho udržať. Stredisko v Banskej Bystrici funguje už niekoľko rokov.

ILUSTRAČNÉ FOTO SME - JÁN KROŠLÁK

Turistické informačné centrá združené v asociácii budú navonok spájať napríklad vlajky s logom, nálepky či jednotné stojany na materiályRozvoj turistického ruchu na Slovensku si ťažko dokážeme predstaviť bez informačných centier. Pre turistov je to zvyčajne prvý kontakt s regiónom - dostanú tu všetky potrebné informácie o tom, čo zaujímavé možno v regióne vidieť, kde sa možno dobre najesť či vyspať.

Asociácia informačných centier Slovenska dnes združuje viac ako päťdesiat členov a je predpoklad, že ďalšie subjekty sa budú o členstvo v nasledujúcich rokoch hlásiť. Informačné centrá na Slovensku to nemajú ľahké a mnohé prežívajú s problémami. Na Slovensku je však jednoduchšie nové informačné centrum založiť, ako ho udržať. Zo štrukturálnych fondov je možné podporiť vznik informačných centier, mnohé z nich však majú v ďalšom období problém s prežitím. Ako povedala prezidentka asociácie Ivona Fraňová, legislatíva je v tomto smere nedostatočná a mnohé už zabehnuté centrá sa dostávajú do vážnych finančných problémov. Na ich financovaní sa zatiaľ nepodarilo zainteresovať štát, ani samosprávne kraje.

Centrá sú buď na pleciach samospráv, alebo podnikateľského sektora. Keďže väčšiu časť služieb poskytujú informačné centrá klientom bezplatne, ťažko možno hovoriť o lukratívnom podnikaní. "Chýbajúce partnerstvo v regiónoch považujem za jednu z najväčších prekážok v rozvoji informačných centier," dodáva Fraňová. Kým nebude na Slovensku doriešený jasný zdroj financovania informačných centier, zrejme sa existenčné problémy väčšiny z nich tak skoro neskončia.

Informačné centrá volajú aj po spoločnej propagácii. Tú by si mal všimnúť návštevník už v blízkej dobe. Centrá združené v asociácii bude navonok spájať niekoľko neprehliadnuteľných znakov. Pred vstupom by mali byť všetky označené vlajkami s logom, nálepkami či jednotnými stojanmi pre umiestnenie propagačných materiálov v interiéroch.

Za posledný rok sa sieť asociácie rozšírila o dvoch nových členov - pribudlo turisticko-informačné centrum Herkules v Bardejovských kúpeľoch a Bratislava Tourist Service.

V servisnej prílohe vám prinášame kontakty na jednotlivé informačné centrá Slovenska, spolu so službami a otváracími hodinami. Keďže medzi otváracími hodinami v sezóne a mimo nej zvyknú byť odlišnosti, zamerali sme sa na otváracie hodiny počas letných mesiacov. KVETA FAJČÍKOVÁ

BANSKÁ BYSTRICA

Kultúrne a informačné stredisko

Ul. SNP 14, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/415 50 85, 048/16 186, mail: kis@pkobb.sk, www.kisbb.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 9.00 - 18.00, sobota 9.00 - 13.00 h

Služby

* informačná databáza o meste a okolí

* informácie o kultúrnych, športových, spoločenských podujatiach v meste a okolí, službách, cestovnom ruchu, dopravných spojeniach

* ubytovací servis, edičná činnosť, sociologický prieskum návštevníkov mesta

* ubytovací servis prostredníctvom zmluvných partnerov

* sprievodcovská služba mestom a okolím s vyškolenými sprievodcami

* výlety do okolia - 4 varianty

* školenie miestnych turistických sprievodcov

* predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia

* kopírovacie služby, predaj propagačných materiálov, suvenírov, máp a pod.

* prevádzka Hodinovej veže - momentálne je v rekonštrukcii

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Mestská turistická informačná kancelária

Nám. sv. Trojice 3, 969 01 Banská Štiavnica, tel:. 045/694 96 53, mail: tikbs@banskastiavnica.sk, www.banskastiavnica.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 18.00, sobota, nedeľa 10.00 - 18.00 h

Služby

* sprievodcovský servis (slovenčina, angličtina, nemčina, maďarčina, francúzština, ruština, poľština)

* telefónna a faxová služba, predaj parkovacích kariet, predpredaj vstupeniek

* predaj informačných materiálov, máp, suvenírov

* kompletné informácie o meste a okolí

* prírodné zaujímavosti, turistické trasy, náučné chodníky

* autobusové a vlakové spojenia

BARDEJOV

Turisticko- informačná kancelária

Mgr. Lucia Jesenská, Radničné nám. 21, 085 01 Bardejov, tel.: 054/474 4003, mail: tikbardejov@proxisnet.sk, www.tikbardejov.sk

Služby

* sprievodcovské služby

* informácie o možnostiach ubytovania, kultúrnych podujatiach

* predaj máp, suvenírov, kníh

* informácie o turistických atrakciách (Šarišské múzeum, mestské hradby, bazilika sv. Egídia, drevené kostoly a podobne)

BARDEJOVSKÉ KÚPELE

Turistické informačné centrum Herkules

Kino Žriedlo, 086 31 Bardejovské kúpele, tel.: 054/477 44 77, mail: info@herkules.sk, www.herkules.sk, otváracie hodiny: pondelok 10.30 - 16.30, utorok - piatok 8.30- 17.30, sobota, nedeľa 11.00- 15.30 h

Služby

* komplexné informácie o turistickom ruchu, pamiatkach, podujatiach

* možnosti ubytovania, kúpeľných pobytov, výletov do okolia

* predaj propagačných informačných materiálov

BRATISLAVA

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Klobučnícka 2, 814 28 Bratislava, tel.: 02/544 337 15, 02/16 186, mail: info@bkis.sk, www.bkis.sk, otváracie hodiny: pondelok- piatok 8.30 - 19.00, sobota 9.00 - 17.00, nedeľa 9.30 - 16.00 h

Služby

* poskytovanie turistických a všeobecných informácií o Bratislave a okolí, ubytovací servis, prehliadky mesta

* jazda historickou električkou s výkladom sprievodcu

* vlastivedné zájazdy a vychádzky

* predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia

* ponuka špeciálnych programov (rafting, potápanie a podobne)

* ponuka detských denných táborov

Bratislava Tourist Service, s. r. o.

Zichyho palác, Ventúrska 9, 811 01 Bratislava, tel.: 02/5464 1794, 5464 1271, mail: info@bratislava-info.sk, www.bratislava-info.sk, otváracie hodiny: denne 10.00 - 19.00 h

Služby

* komplexné informácie o turistickom ruchu, pamiatkach, kultúrnych a športových podujatiach, možnostiach ubytovania, stavovania a podobne

* prehliadka Dómu sv. Martina, Korunovačná Bratislava (po stopách korunovácií), Vychutnajte si Bratislavu (najkrajšie mestské zákutia), každodenné prehliadky mesta

BREZNO

Turisticko-informačná kancelária

Nám. M. R. Štefánika 3, 977 01 Brezno, tel.: 048/611 42 21, mail: tik@ brezno.sk, www.brezno.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 17.00, sobota 8.00 - 12.00 h

Služby

* informácie o Brezne a regióne Horehronia

* dostupné informácie o významných podujatiach na Slovensku

* propagačné materiály o Slovensku

* predaj suvenírov, máp, turistickej literatúry

* predpredaj vstupeniek

ČADCA

Informačné centrum mesta

Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca, tel.: 041/433 26 11, mail: ikcadca@stonline.sk, www.mestocadca.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 7.30 - 16.30, sobota 9.00 - 15.00 h

Služby

* informácie - ubytovacie a stravovacie zariadenia, turistické atraktivity

* kultúrne pamiatky, osobnosti regiónu

* spoločensko-kultúrne a športové podujatia

* vlakové a autobusové spojenia

* podnikateľské subjekty, inštitúcie, samospráva

* informácie z oblasti cestovného ruchu, inzertná služba, kopírovanie, faxovanie

* prepisovanie žiadostí, listov

* cestovné poistenie

* správa tenisových kurtov

* predaj automáp, turistických máp, suvenírov

DONOVALY

Info Donovaly, s. r. o.

Nám. Antona Paduánskeho 136, 976 39, Donovaly, tel.: 048/419 99 00, mail: info@infodonovaly.sk, www.parksnow.sk, otváracie hodiny: denne 8.00 - 16.00 h

Služby

* komplexné informácie o možnostiach ubytovania, stravovania a rekreačných možností

* zmenáreň

* internet pre verejnosť

JASENSKÁ DOLINA

Jased - Informačné centrum

Jasenská dolina- Kašová, 038 11 Belá- Dulice, tel.: 043/429 77 17, 0905 838 999, mail: jased@ stonline.sk, jased@jasenskadolina.sk, www.jasenskadolina.sk, otváracie hodiny: pondelok- piatok 7.30- 15.00, sobota, nedeľa 11.00- 15.30 h

Služby

* informácie o turistike v regióne Turiec, ubytovanie, stravovanie

* podujatia, kultúrne pamiatky,

* aktivity Združenia cestovného ruchu Veľká Fatra

* predaj náučno- propagačných materiálov

* sprievodcovské služby, informácie o doprave, zabezpečenie dopravy

* možnosť letného lyžovania na tráve (v lete počas víkendov)

KOŠICE

Mestské informačné centrum

Má dve pobočky: Hlavná 2, OD Dargov, 040 01 Košice, tel: 055/16 186, mail: info@mickosice.sk, www.mickosice.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 20.00, sobota: 8.00 - 16.30 h

Hlavná 111, OD Tesco, 040 01 Košice, tel.: 055/16 186, info@mickosice.sk, www.mickosice.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 20.00, sobota, nedeľa 8.00- 16.30

Služby

* informácie o firmách, úradoch, službách, ubytovaní

* sprostredkovanie ubytovania a služieb

* služby sprievodcov (v prípade požiadavky aj s dopravou - osobné auto, mikrobus, autobus

* vstupenky na miestne, regionálne a zahraničné podujatia formou predpredaja

* predaj spomienkových predmetov a doplnkového tovaru - mapy a podobne

Informačné centrum mesta KOŠICE

Hlavná 59, 040 01 Košice

tel.: 055/625 45 02, 625 88 88, mail: icmk@ke.sanet.sk, www.kosice.sk

Otváracie hodiny: pondelok - piatok 9.00 - 18.00, sobota 9.00 - 13.00 h

Služby

* informácie o firmách, službách, štátnej správe, samospráve

* možnosti ubytovania, príchody a odchody vlakov a autobusov

* informácie o kultúrnom, športovom, turistickom a spoločenskom vyžití

* rezervácia ubytovania, sprievodcovské a tlmočnícke služby

* predaj máp, kníh, suvenírov

* predpredaj vstupeniek, parkovacie karty

* Internet klub

KREMNICA

Informačné centrum mesta

Štefánikovo nám. 35/44, 967 01 Kremnica, tel.: 045/6742 856, mail: infocentrum@kremnica.sk, www.kremnica.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 17.00, sobota 9.00 - 14.00, nedeľa 9.00 - 14.00

Služby

Neplatené: komplexné informácie v oblastiach - kultúrne pamiatky a prírodné atrakcie, ubytovacie a stravovacie zariadenia, služby, kultúrne a športové podujatia, podniky a firmy, významné osobnosti mesta

Platené:

* predaj zájazdov cestovných kancelárií

* zabezpečenie leteniek a zahraničných cestovných lístkov

* sprievodcovský servis

* predaj telefónnych kariet, informácie o vlakových a autobusových spojoch

* predpredaj vstupeniek

* faxová a kopírovacia služba

-4 cestovné poistenie a predaj propagačných materiálov

LEVICE

Turistická informačná kancelária Dekampo

Sv. Michala 2, 934 01 Levice, tel.: 036/622 22 19, 631 78 98, mail: dekampo@stonline.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 17.00, sobota 9.00 - 12.00 h

Služby

* informácie o meste a okolí

* možnosti ubytovania a stravovania, pamiatky,

* podujatia v meste

* zabezpečenie cestovných lístkov, kopírovacie služby, predaj zájazdov

LEVOČA

SUZ - Informačná kancelária

Nám. Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča, tel.: 053/451 37 63, 053/16 186, mail: tiklevoc@nextra.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 9.00 - 17.00, sobota, nedeľa 10.00 - 16.00 h

Služby

* sprievodcovská služba, predaj náučno-propagačných materiálov

* zmenáreň

* predaj vstupeniek na kultúrne podujatia a parkovacích kariet

* kongresová turistika, dobová hostina, dobová hudba

* turistika v regióne

* ubytovacie a stravovacie zariadenia

* železničná a autobusová doprava, podniky a inštitúcie mesta

LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Informačné centrum mesta

SNP 311, 033 01 Liptovský Hrádok, tel.: 044/522 50 60, mail: iclh@iclh.sk, www.iclh.sk, www.liptov-online.com, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.30 h

Služby

* komplexné informácie o meste a okolí (Lipt. Hrádok, Pribylina, Račkova dolina, Bešeňová, Demänovská dolina, Važecká jaskyňa, oblasť Vysokých Tatier, Jánska dolina...)

* možnosti stravovania a ubytovania

* jazdenie na koňoch, paragliding, rafting, vodné športy, cykloturistika

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Informačné centrum mesta

Nám. mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

tel.: 044/552 24 18, 044/16 186, mail: info@mikulas.sk, www.mikulas.sk, otváracie hodiny: pondelok- piatok 8.00- 18.00, sobota 8.00- 12.00, nedeľa 11.00- 16.00

Služby

bezplatné informácie o ubytovaní, stravovaní,

inštitúciách, podnikoch

* kultúrno-športové využitie, pamiatky,

* zmenáreň, faxová služba, sprievodcovský servis

* športové aktivity (rafting, paragliding, horolezectvo, a pod.)

LUČENEC

Mestské informačné centrum

Masarykova 14, 984 01 Lučenec, tel.: 047/433 15 13, mail: kolimarova@lucenec.sk, www.lucenec.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 17.00, sobota 8.00 - 12.00 h

Služby

* hlavné športovo-rekreačné zariadenia

* kultúrno-historický potenciál

* ubytovacie a stravovacie zariadenia

* kultúrne, športové a turistické akcie

* predaj propragačných materiálov

MARTIN

Turisticko- informačná kancelária

M. R. Štefánika 9A, 036 01 Martin, tel.: 043/42 387 76, 043/16 186, mail: tik@martin.sk, www.tikmartin.sk, www.martin.sk, www.turiecinfo.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 9.00 - 17.00 (počas sezóny aj sobota 9.00 - 17.00 h)

Služby

* informácie o meste a regióne Turiec

* odchody vlakov a autobusov

* predaj máp, suvenírov, turistických sprievodcov, darčekových a spomienkových predmetov

* poistenie, predpredaj vstupeniek, sprievodcovské služby

* jazda vláčikom po historickom centre mesta (možnosť odborného výkladu)

MODRA

Malokarpatská turistická informačná kancelária

Štúrova 84, 900 01 Modra, tel.: 033/647 43 02, 0903- 814 841, mail: tik@post.sk, www.modra.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 16.30, sobota, nedeľa 8.00 - 12.00 h - v prípade turistického záujmu aj dlhšie

Služby

* ubytovanie v hoteloch, penziónoch, chatkách, na súkromí

* gastronomické špeciality a degustácia odrodových malokarpatských vín

* exkurzia do Slovenskej ľudovej majoliky a jazdy na koňoch v malých Karpatoch

* návšteva múzeí a regionálnych výstav, prehliadka hradu Červený kameň, exkurzie do vinohradníckych a vinárskych prevádzok

* pobytové programy pre skupiny turistov

* predaj modranskej keramiky, vín, máp, pohľadníc

* faxová a kopírovacia služba, prepisovanie textov na stroji

MOLDAVA NAD BODVOU

Infocentrum

Hlavná 58, 045 01 Moldava nad Bodvou, tel.: 055/489 94 21, mail: info@moldava.sk, www.moldava.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 16.00 h

Služby

* informácie o ubytovaní a stravovaní

* prírodné krásy, kultúrne pamiatky

* adresár úradov a firiem

* internet

* predaj pohľadníc, brožúr

* písanie a tlačenie dokumentov

MYJAVA

Turisticko-informačná kancelária

pri CK Malko Polo

M. R. Štefánika 524/19, 907 01 Myjava, tel.: 034/621 40 64, mail: info@ckmalkopolo.sk, www.myjava.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 17.00, sobota 8.00 - 11.30 h

Služby

* zmenáreň, poistenie, predaj máp a propagačných materiálov

* predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia

* komplexné informácie o meste a okolí

* služby cestovnej kancelárie, letenky, autobusové lístky

NITRA

NISYS - Nitriansky informačný systém

Štefánikova 1, 949 01 Nitra, tel.: 037/741 09 06, 037/16 186, mail: info@nitra.sk, www.nitra.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 18.00, sobota 9.00 - 18.00, nedeľa 14.00 - 18.00 h

Služby

* informácie o kultúrno-historických pamiatkach, podnikoch, ubytovaní, stravovaní, zariadeniach, kultúrnych podujatiach, športe a relaxe, o regióne Nitry

* odchody vlakov a autobusov, predaj máp a propagačného materiálu, spomienkových predmetov

* sprievodcovstvo, faxová a kopírovacia služby

NOVÁ BAŇA

Informačné centrum mesta

Nám. slobody 2, 968 01 Nová Baňa, tel.: 045/685 64 86, mail: info@novabana.sk, www.novabana.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 7.00 - 17.00 h

Služby

* cestovné poriadky, možnosti ubytovania a stravovania

* podniky, služby, podnikatelia v meste

* historické a kultúrne pamiatky, prírodné atraktivity

* podujatia v meste a okolí

PIEŠŤANY

Informačné stredisko

Nálepkova 2, 921 01 Piešťany, tel.: 033/774 33 55, mail: ivcotravel@ivcotravel.com, www.ivcotravel.com, otváracie hodiny: pondelok - piatok 9.00 - 17.30, sobota 8.00 - 12.00 h

Služby

* kultúrno-spoločenské a športové dianie v meste

* ubytovacie a stravovacie možnosti, doprava

* služby cestovnej kancelárie - 1-dňové a poznávacie zájazdy

* sprievodcovské služby, sprostredkovanie ubytovania

* zebezpečenie kúpeľných pobytov,

* cestovné poistenie, požičovňa bicyklov

* dopravné služby - preprava osôb autobusmi a minibusmi

POPRAD

Mestské informačné centrum

Nám. sv. Egídia 114, 058 01 Poprad, tel.: 052/772 17 00, 052/16 186 mail: infopp@msupoprad.sk, www.poprad.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 18.00, sobota 9.00 - 13.00 h

Služby

* miestopis Popradu a okolia

* turistické informácie o TANAPe, PIENAPe, a Slovenskom raji

* kultúrno-historické pamiatky Popradu a Spiša

* predaj sprievodcov, máp, suvenírov

* inzertná činnosť

* databáza služieb mesta

* kompletný turistický servis

POVAŽSKÁ BYSTRICA

PX Centrum - Turistická informačná kancelária

Štúrova 5/9, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 042/426 05 98, 042/16 186, mail: tikpb@stonline.sk, www.tikpb.host.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 17.00, sobota 9.00 - 13.00 h

Služby

* informácie o historických a kultúrnych pamiatkach

* prírodné zaujímavosti, šport, kultúra

* ubytovacie a stravovacie zariadenia

* rekreácia, turistika, cykloturistika

* podniky a podnikatelia v meste

* predaj automáp, turistických máp, suvenírov

* sprievodcovstvo, prekladateľstvo, tlmočníctvo

* úschovňa batožiny

* organizovanie zájazdov na mieru, výletov

PREŠOV

PIS, s. r. o, Prešovský informačný systém

Hlavná 67, 080 01 Prešov, tel.: 051/773 11 13, 051/16 186, mail: mic@pis.sk, www.pis.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 9.00 - 18.00, sobota 9.00 - 13.00 h

Služby

* informácie o kultúrnom a spoločenskom živote mesta, o firmách na území mesta

* možnosti výletov do okolia a ubytovanie

* sprievodcovská služba po meste

* faxová, kopírovacia služba

* internetová kaviareň

HORNÁ NITRA

Turisticko-informačná kancelária

má dve pobočky - v Prievidzi a Bojniciach

PRIEVIDZA

Nám. slobody 4, 971 01 Prievidza, tel.: 046/16 186, mail: tik@prievidza.sk, www.prievidza.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 18.00 h

BOJNICE

Hurbanovo nám. 19/41, 972 01 Bojnice, tel.: 046/540 32 51, mail: tik.bojnice@stonline.sk, www.bojnice.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 9.00 - 18.00, sobota 10.00 - 18.00, nedeľa 10.00 - 16.00 h

Služby

* informácie o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, kultúrnych a historických pamiatkach

* ubytovacie a stravovacie možnosti, turistické a cykloturistické trasy

* turistické atrakcie

* predaj propagačných a informačných materiálov

* predaj a rezervácie vstupeniek do Hornonitrianskeho banského skanzenu

RAJECKÁ POHODA

Turistické informačné centrum

Osloboditeľov 90, 013 13 Rajecké Teplice, tel.: 041/54 94 368, 0908 935 321, 0903 735 321, mail: infocentrum@rajeckapohoda.sk, www.rajeckapohoda.sk, otváracie hodiny: v júli a auguste denne 9.30 - 21.00 h

Služby

* široká škála ubytovania v Rajeckej doline (chaty, chalupy, penzióny, hotely, súkromie)

* kúpeľné a relaxačné pobyty v kúpeľoch Rajecké Teplice

* zmenárenská činnosť, požičovňa bicyklov

* informácie o okolí, histórii, kult. podujatiach

* predaj máp, suvenírov, pohľadníc, doplnkového tovaru

RIMAVSKÁ SOBOTA

Turistické informačné centrum

Hlavné nám. 2, 979 01 Rimavská Sobota, tel.: 047/562 36 45, mail: tic@rimavskasobota.sk, www.rimavskasobota.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 7.30 - 17.00, sobota 8.00 - 12.00 h

Služby

* komplexný informačný servis (propagácia mesta a regiónu, turistické aktivity a atraktivity, kultúrne a športové zariadenia, menej dostupné lokality v rámci mesta a okolia

* dopravné spojenia

* sprievodcovský a tlmočnícky servis

* predaj propagačných a reklamných materiálov, predpredaj vstupeniek

* kopírovacia, faxová a edičná činnosť

Zaujímavosť: Informačné centrum má cez leto namiesto utorkového, tzv. uhorkový deň. Vtedy dávajú turistom k dispozícii viacero informačných materiálov zdarma, zľavy sú na služby a tovary.

ROŽŇAVA

Turistické informačné centrum

Nám. baníkov 32, 048 01 Rožňava, tel.: 058/732 81 01, mail: tic.roznava@stonline.sk, www.ticrv.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 18.00, sobota 9.00 - 17.00, nedeľa 13.00 - 17.00 h

Služby

* rezervácia ubytovania, zmenáreň, návšteva vyhliadkovej Strážnej veže a biskupskej katedrály so sprievodcom, prehliadka historického jadra mesta, predaj máp, automáp, pohľadníc, ľudovoumeleckých výrobkov

* faxová a kopírovacia služba, prekladateľstvo a tlmočníctvo

* komplexné informácie o prírodných krásach a historických pamiatkach, ubytovaní, stravovaní, službách, podujatiach, inštitúciách

RUŽOMBEROK

Kultúrne a informačné centrum

Madačova 3, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/432 10 96, mail: kic@murk.sk, www.kic-rk.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 9.00 - 17.00 h

Služby

* informácie pre turistov (turistické a cykloturistické trasy, možnosti kultúrneho a športového vyžitia, informácie o autobusových a železničných spojoch)

* sprostredkovanie ubytovania (hotely, motely, penzióny, ubytovne, priváty, chaty)

* predaj máp a propagačných materiálov, pohľadníc a pod.

* sprievodcovské a tlmočnícke služby, faxová služba

SENEC

Turistická informačná kancelária

Mierové námestie 19, 903 01 Senec, tel.: 02/459 282 24, mail: scr@senec.sk, www.senec.sk, otváracie hodiny v letnej sezóne: pondelok - piatok 7.00 - 15.00 h (k dispozícii má byť už cez leto aj mobilná linka pre non-stop turistické informácie)

Služby

* 1-dňové výlety do blízkeho okolia (napríklad návšteva Bratislavy s výkladom, hradu Červený Kameň a jaskyne Driny v Smoleniciach, oázy sibírskych tigrov v Kostolnej pri Dunaji, Modry a modranskej majoliky, Pezinka a vinoték

Neplatené služby zabezpečenie ubytovania na Slnečných jazerách, informácie o všetkých oblastiach života mesta

Platené služby predaj telefónnych kariet, máp, pohľadníc, suvenírov

Poznámka: Informačné služby sú k dispozícii na všetkých recepciách na Slnečných jazerách

SENICA

Infosen - Informačná kancelária mesta

Nám. oslobodenia - Dom kultúry, 905 01 Senica, tel.: 034/651 64 59, mail: infosen@stonline.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 7.30 - 18.00, sobota 8.00 - 12.00 h

Služby

* turistické informácie z regiónu Senica

* ubytovanie, stravovanie

* historické a kultúrne pamiatky

* prírodné zaujímavosti

* kultúrne, rekreačné a spoločenské zariadenia

* úrady, podniky, firmy, nákupné strediská

* elektronický autobusový a vlakový poriadok

* sprostredkovanie ubytovania v rekreačnom zariadení na Kunovskej priehrade

* sprievodcovská činnosť

* predaj pohľadníc, máp a doplnkového tovaru

SKALICA

Turistická informačná kancelária mesta

Nám. slobody 14, 909 01 Skalica, tel.: 034/664 53 41, 0915 723 216, mail: tik@skalica.sk, www.skalica.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 18.00, sobota 9.00 - 15.00, nedeľa 13.00 - 19.00 h

Služby

* sprievodcovské služby (v angličtine, nemčine, francúzštine)

* info o meste a okolí

* predaj máp, suvenírov, tlačovín

* možnosť vypracovania itinerárov

* ubytovanie, športové, kultúrne a rekreačné vyžitie

* vlakové, autobusové, letecké vyhľadávanie

* databáza firiem a podnikateľov

* pomoc pri vypracovávaní školských a diplomových prác

* plavby po rieke Morava, CHKO Biele Karpaty

SNINA

Turisticko- informačná kancelária pri CA Unitur

Strojárska 102, 069 01 Snina, tel.: 057/768 57 35, 057/16 186, mail: unitur@stonline.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 17.00, sobota, nedeľa 9.00 - 12.00 h (v júli a auguste)

Služby

* predaj máp, sprievodcov, materiálov o regióne a Slovensku

* komplexné informácie o meste a okolí

* faxová služba, sprievodcovia

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Turistické informačné centrum a NOVA s. r. o. cestovné centrum Brantner

Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/16 186, 053/429 82 93, mail: brantnercc@stonline.sk, www.slovenskyraj.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 17.00, sobota 9.30 - 13.30 h

Služby

* informácie o meste a okolí, možnosti ubytovania, stravovania

* zabezpečovanie sprievodcov v meste a okolí

* múzeá, historicko-kultúrne pamiatky

* výstup na najvyššiu vežu na Slovensku (87 m)

* lístky sa kupujú v informačnom centre dospelí: 30, deti do 15 rokov 10 korún

STARÁ ĽUBOVŇA

Informačné centrum mesta

Nám. sv. Mikuláša 12, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.: 052/432 17 13, mail: ic@staralubovna.sk, www.staralubovna.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.30 - 16.30 h

Služby

* informácie o meste a okolí, regióne

* kontakty na inštitúcie a podniky v meste

* predaj máp a propagačných materiálov

* historické pamiatky, prírodné krásy

* možnosti ubytovania a stravovania

* autobusové a vlakové spojenia

* taxislužba, spravodajské služby v mestskom rozhlase

STARÁ TURÁ

Infotur

Husitská cesta 253/3 - Hotel Lipa, 916 01 Stará Turá, tel.: 032/776 38 93, mail: infotur@stonline.sk, www.staratura.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 16.00 h

Služby

* informácie o podnikoch, firmách, inštitúciách

* ubytovanie, stravovanie, prírodné zaujímavosti, historické a kultúrne pamiatky

* predaj máp, kníh a časopisov s turistickou tematikou

* sprievodcovský servis, fax a kopírovacia služba

TERCHOVÁ

Združenie turizmu

Ul. sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová, tel.: 041/599 31 00, mail: ztt@terchova.sk, www.ztt.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 18.00, sobota 9.00 - 17.00, nedeľa 9.00 - 16.00 h

Služby

* informácia o Terchovej a okolí, možnosti turistických výletov, pamiatky a podobne

* možnosti ubytovania a stravovania

* sprostredkovanie sprievodcovských služieb

TRENČÍN

Kultúrno-informačné centrum

Sládkovičova 1, 911 01 Trenčín, tel.: 032/743 35 05, 032/16 186, mail: kic@trencin.sk, www.trencin.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 18.00, sobota 8.00 - 16.00 h

Služby

* informácie o ubytovaní, stravovaní, doprave, pamiatkach, športe a rekreácii, kultúre a výstavách, inštitúciách, úradoch, službách, podnikateľoch

* predaj vstupeniek na koncerty a divadelné predstavenia

* propagačné a informačné materiály- predaj

* prehliadka Mestskej veže

TRNAVA

TINS - TRNAVSKÝ informačný servis

Trojičné nám. 1, 917 01 Trnava, tel.: 033/551 10 22, mail: TINS@stonline.sk, www.trnava, otváracie hodiny: pondelok - sobota 9.00 - 18.00 h

Služby

* informácie o organizáciách v meste, službách, stravovacích zariadeniach, ubytovaní

* kultúrne a športové zariadenia

* podujatia v meste a okolí, relax

* dopravné spojenia

* predaj propagačného materiálu

* sprievodcovský servis

* predpredaj vstupeniek

TVRDOŠÍN

Turisticko-informačná kancelária CS Tours

Vojtaššákova 496, 027 44 Tvrdošín, tel.: 043/532 31 11, mail: cabadova@orava.sk, www.cstours.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 16.30, sobota 8.00 - 12.00 h

Služby

* zmenárenské služby

* sprievodcovské služby v poľštine, nemčine, angličtine (1000 korún za deň)

* informácie o meste a regióne

TURČIANSKE TEPLICE

Turisticko-informačné centrum

Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice, tel.: 043/490 12 78, mail: tic@turciansketeplice.sk, www.turciansketeplice.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 16.00 h

Centrum oficiálne otvoria v najbližších týždňoch

Služby

* komplexné turisticko- informačné služby o meste, okolí, kúpeľníctve, pamiatkach

* možnosti ubytovania a stravovania v okolí

* doplnkové služby a predaj

VRANOV NAD TOPĽOU

Informačné centrum pri CK Prima

Nám. slobody 969, 093 01 Vranov nad Topľou, tel.: 057/446 46 48, mail: ckprima@ckprima.sk, www.ckprima.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 18.00, sobota 9.00 - 12.00 h

Služby

* informácie: o kultúrno-historických pamiatkach, ubytovaní a stravovaní v regióne Vranov nad Topľou (Domaša, Slánske vrchy)

* fakultatívne výlety: návšteva opálových baní, zrúcaniny hradu Čičva, exkurzia po Veľkej Domaši, prehliadka rímsko-katolíckeho barokového kostola vo Vranove - výlety na mieru

Obchod: predaj máp, suvenírov, turistických sprievodcov a podobne

služby sprievodcovské služby (anglický a francúzsky jazyk), ubytovací servis

VALČA

TIK Snowland Valčianska dolina

Valčianska dolina 1055, 038 35 Valča, tel.: 043/430 43 70, mail: snowland@stonline.sk, www.snowland.sk

Služby

* turistické zaujímavosti, pamiatky, možnosti ubytovania, stravovania

* možnosti cykloturistiky a letnej turistiky

* predaj propagačných materiálov

VYSOKÉ TATRY,

Tatranská informačná kancelária

Dom služieb 24, Starý Smokovec, 062 41 Vysoké Tatry, tel.: 052/442 3440, mail: zcr@sinet.sk

Tatranská informačná kancelária,

059 60 Tatranská Lomnica

tel.: 052/4468119, mail: zcr@stonline.sk, www.tatry.sk, otváracie hodiny: 7.30 - 12.00 a 12.30 - 16.00 (pondelok - piatok, počas leta bude kancelária otvorená aj cez víkendy)

Služby

* informácie o všetkých službách cestovného ruchu v meste Vysoké Tatry

* zisťovanie voľných ubytovacích kapacít

* rezervácie ubytovania

* športové a kultúrne podujatia, dopravné spojenia

* možnosti výletov, horských túr a podobne

ZUBEREC

Turistická informačná kancelária

Hlavná 289, 027 32 Zuberec, tel.: 043/532 07 77, mail: tatrainfo@stonline.sk, www.zuberec.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 7.30 - 19.00, sobota, nedeľa 13.00 - 17.00 h

Služby

* informačné, zmenáreň, predaj máp, pohľadníc, suvenírov

* zabezpečenie ubytovania

ZVOLEN

Informačné centrum mesta

Trhová 4, 960 01 Zvolen, tel.: 045/542 92 68, mail: infocentrum@zv.psg.sk, www.zvolen.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 16.30, sobota 8.00 - 11.30 h

Neplatené služby

* informácia o kultúrnych a historických pamätihodnostiach v meste a okolí

* prírodné atraktivity, služby firiem, inštitúcií

* kultúrne, spoločenské a športové podujatia

* dopravné spojenia,

Platené služby

* predaj máp, propagačných materiálov, suvenírov, vstupeniek

* sprievodcovský servis

* ubytovací servis

ŽILINA

Informačné centrum pri CK Selinan

Burianova medzierka 4, 010 01 Žilina, tel.: 041/562 07 89, 562 14 78, mail: selinan@selinan.sk, www.selinan.sk, otváracie hodiny: pondelok - piatok 8.00 - 18.00, sobota 8.00 - 12. 00 h

Služby

* kompletný informačný servis o meste a okolí

* ubytovacie a stravovacie možnosti

* sprievodcovská služba (objednáva sa dopredu)

* predaj máp, pohľadníc, informačných sprievodcov

Dvojstranu pripravila

Kveta Fajčíková

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Komerčné články

 1. Vyrábajú lieky, ktoré poznali naše babky
 2. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí
 3. Unikátny kamión Hladinka smeruje na Bielu noc do Bratislavy
 4. Mexiko, Keňa či Maurícius. Cestujte za top exotikou z Viedne
 5. Aké tajomstvá skrýva kancelária šéfveliteľa?
 6. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku!
 7. Slováci hlásili v lete až o 35 % viac škôd než minulý rok
 8. Všetkým lepí pred voľbami
 1. Zlato z malého futbalu aj plážového volejbalu
 2. Vďaka Blue Berry™ si užívam život naplno!
 3. V sobotu môžete urobiť dobrú voľbu! Union víta nových poistencov
 4. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí
 5. Unikátny kamión Hladinka smeruje na Bielu noc do Bratislavy
 6. Vyrábajú lieky, ktoré poznali naše babky
 7. Mexiko, Keňa či Maurícius. Cestujte za top exotikou z Viedne
 8. TIPOS prichádza s aplikáciou, ktorá zjednoduší stávkovanie
 1. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku! 20 505
 2. Všetkým lepí pred voľbami 12 262
 3. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 10 276
 4. Hladinka smeruje do Košíc! 8 341
 5. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy? 6 918
 6. Ako si sporiť na dôchodok? Odpoveď vás možno prekvapí 5 670
 7. Voľba srdcom je nespoľahlivá. Toto je najlepšia pomôcka 4 982
 8. Kaufland postavený z dreva? Áno, Bratislava má európsky unikát 4 634
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Blanka Ulaherová: V Madride, tri minúty od Guerniky
 2. Matej Peluha: Podporuje svoje dieťa aby bol samovražedný atentátnik. Ako sme si sadli s Talibanom na čaj.
 3. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Klin (III)
 4. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Malé Zlievce
 5. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami: Čakanovce - Galamba
 6. Andrej Šverha: Rakúske Alpy, láska na prvý pohľad
 7. Dušan Király: Saigon s deravou topánkou
 8. Martin Majzlan: Nepál – kráľovstvo bohov
 1. Martin Greguš: Voličom Progresívneho Slovenska a SAS v Bratislave. Keď 1.10. už nebude mať kde zaparkovať spomeňte si, kto si opäť neurobil domácu úlohu... 82 950
 2. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 52 470
 3. Jana Plichtová: "Dobrák" Boris Kollár a jeho pomáhanie (si k majetku) 40 278
 4. Ján Šeďo: Generálmajor Ivan Pach dokonale a inteligentne zotrel Fica. 33 696
 5. Michal Feik: Možno veriť predvolebným prieskumom? 27 362
 6. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 27 307
 7. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 25 887
 8. Pavel Macko: Fico je naničhodník, ktorý sa môže hanbiť! 15 558
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Monika Nagyova: Zo života vo firme snov: Po dvadsiatich dvoch rokoch som dostala výpoveď
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 5. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 6. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 8. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
SkryťZatvoriť reklamu