SME
Nedeľa, 19. máj , 2019

Na náhodu treba byť pripravený

Najmä, keď je nepríjemná. Pred dovolenkou sa na ňu dá pripraviť napríklad aj poistením. Opýtali sme sa preto niektorých poisťovní,

aké poistenia na leto ponúkajú

WÜSTENROT POISŤOVŇA

Wüstenrot poisťovňa v súčasnosti ponúka individuálne cestovné poistenie, rodinné cestovné poistenie, individuálne cestovné poistenie pre športovcov, poistenie pracovných ciest do zahraničia, poistenie v rámci medzinárodných platobných kariet vydávaných kooperujúcimi bankami, poistenie prostredníctvom cestovných kancelárii, prípadne cestovných agentúr

Pracovníci našej partnerskej spoločnosti ELVIA Assistance hovoriaci po slovensky a po česky sú k dispozícii nepretržite 365 dní 24 hodín denne. Dokonca v prípade poistnej udalosti nie je ani potrebné mať pri sebe finančné prostriedky navyše. Stačí kontaktovať pracovníkov ELVIE, ktorúi poradia, čo robiť. A uhradia aj potrebné výdavky. Wüstenrot ponúka komplexné poistné krytie. V rámci poistenia liečebných nákladov sú zahrnuté aj asistenčné služby a poistenie právnej pomoci, ktoré ponúka bezplatne ako bonus.

Jednotné poistné platí bez rozdielu pre všetkých od 18 až do

64 rokov veku pri letnej i zimnej dovolenke. Poisťovňa neuplatňuje žiadne prirážky dokonca ani pre rekreačných športovcov.

Zároveň podobne ako pri poistení nehnuteľností aj pri cestovnom poistení zvlášť zvýhodňujeme mladé rodiny, ktoré to často v mnohých ohľadoch najmä v otázkach financií nemajú ľahké. Pre dvoch dospelých s neobmedzeným počtom detí do 17 rokov ponúka preto špe-ciálne zvýhodnené poistné.

QBE POISŤOVŇA

V ponuke QBE poisťovne sú v súčasnosti 2 typy cestovného po-istenia. Prvým je komplexné cestovné poistenie Globus, prostredníctvom ktorého klientovi ponúka krytie rizík, ktoré si sám zvolí, čo umožňuje prispôsobiť poistenie aj špecifickým požiadavkám klienta. V ňom možno kombinovať poistenie liečebných nákladov v zahraničí, úrazové poistenie, poistenie batožiny a vecí osobnej potreby a tiež poistenie zodpovednosti za škody.

Druhým typom je cestovné poistenie Kompas, ktoré je výnimočné svojou jednoduchosťou a rýchlosťou dohody. Ide doslova o balíček na cesty, ktorý možno uzatvoriť za niekoľko minút. Balíček obsahuje všetky poistenia ponúkané v klasickom cestovnom poistení, ktoré sú v tomto prípade pevne stanovené. Obsahuje teda všetko, čo klient potrebuje pre pokojnú dovolenku. Výhodou oboch typov je napríklad možnosť poistiť občanov Slovenskej republiky už od veku 6 mesiacov až do dovŕšených 90 rokov.

ČSOB POISŤOVŇA

Klient pri cestovaní do zahraničia by si mal v prvom rade uzatvoriť cestovné poistenie. Je variabilné a klient si môže zvoliť riziká, ktoré chce mať v poistení obsiahnuté.

Základom je poistenie liečebných nákladov, ku ktorým si môže zvoliť ktorékoľvek z nasledujúcich krytí a v akejkoľvek kombinácii: pripoistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu či pripoistenie storna zájazdu.

Priamo v cene liečebných nákladov má zahrnuté rozsiahle asis-tenčné služby, za ktoré už nemusí extra platiť. Deti do 15 rokov majú zvýhodnenú tarifu. Nespornou výhodou je bohaté zastúpenie miest, kde si záujemcovia môžu uzatvoriť cestovné poistenie - na každom obchodnom mieste ČSOB Poisťovne a ČSOB (banky) sa dá cestovné poistenie uzavrieť.

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA

V nej možno uzavrieť komplexné poistenie pre cesty v zahraničí, ako aj poistenie kolektívov s pobytom na Slovensku. V prípade vykonávaní aj iných ako bežných aktivít, možno poistiť sa aj v týchto prípadoch. Poisťovňa spolupracuje s Dexia bankou a jej klienti, ktorí vlastnia medzinárodné platobné karty, môžu využiť výhodné celoročné poistenie liečebných nákladov, ktoré ako balík obsahuje aj množstvo pripoistení.

POISŤOVŇA GENERALI

Prvým je produkt Do sveta. Poskytuje celoročné poistenie liečebných nákladov, jednorazový výjazd v zahraničí je maximálne 40 dní. Po 40 dňoch sa musí klient vrátiť na Slovensko, stačí iba na 1 deň a môže opäť vycestovať. Poistenie je platné na území celého sveta.

Ročné poistné na 1 osobu je 480 Sk, na 2 osoby 780 Sk, na 3 až

4 osoby len 1080 Sk. Toto poistenie kryje aj lyžovanie a potápanie.

Ďalší produkt je Doplnkové cestovné poistenie. Po vstupe SR do Európskej únie majú občania SR garantovanú nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť v rámci EÚ.

Formulár E 111 mobility pass (karta EHIC): príslušná zdravotná poisťovňa vystaví poistencovi formulár E 111 mobility pass, ktorým sa preukáže v prípade poistnej udalosti u poskytovateľa zdravotných služieb. Poskytovateľ, ktorý má zmluvu aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou v danej krajine, je povinný mu na základe tohto formulára poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť.

V každom členskom štáte sú na jednotlivé zdravotné výkony (lieky, hospitalizácia, ambulantné vyšetrenia atď.) rôzne výšky spoluúčastí, ktoré si klient bude musieť uhrádzať v hotovosti. Táto spoluúčasť je predmetom doplnkového cestovného poistenia.

Asistenčné služby v takom rozsahu, ako pri komerčnom cestovnom poistení. Poistenie sa vzťahuje na občanov SR, ktorí cestujú do EÚ s formulárom E 111 SK mobility pass alebo kartou EHIC.

Tarify:

ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA

Ponúka napríklad cestovné poistenie pre individuálne cesty s nelimitovaným krytím liečebných nákladov a nákladov na prevoz pa-cienta; okrem samostatného poistenia liečebných nákladov je možno poistiť celý "balík", t. j. batožinu, úraz, zodpovednosť za škodu a rozšírené asistenčné služby. Poistenie liečebných nákladov kryje náklady na ošetrenie, hospitalizáciu, vyšetrenia, lieky, zdravotnícky materiál a prevoz pacienta do zdravotníckeho zariadenia, aj repatriáciu do SR špeciálnymi dopravnými prostriedkami v prípade náhlych a neočakávaných ochorení alebo zranení. V ďalšom balíčku je poistená batožina do stanoveného limitu voči poškodeniu, zničeniu resp. odcudzeniu batožiny krádežou vlámaním, lúpežou, pri dopravnej nehode, proti zničeniu požiarom, výbuchom, úderom blesku, víchricou, krupobitím, povodňou, záplavou alebo zemetrasením, poškodením alebo stratou batožiny odovzdanej pri preprave dopravcovi, poškodením, zničením alebo stratou batožiny, ku ktorej došlo v súvislosti s ťažkým úrazom poisteného. Okrem toho balíček obsahuje úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu (ak spôsobíte škodu tretej osobe), ako aj rozšírené asistenčné služby. Asistenčná služba v prípade poistnej udalosti - a to kedykoľvek, 24 hodín denne - 365 dní do roka - na zavolanie poskytne radu, pomoc a zabezpečí ošetrenie, prevoz pacienta a ďalšie služby.

POISŤOVŇA KOOPERATIVA

Najpredávanejšie produkty poistenia podľa rozsahu krytia - Assist Card Classic, Assist Card Premium a Eurotravel.

Assist-Card Classic - poistné na územie Európa 50 Sk/deň

- poistné na územie mimo Európy 75 Sk/deň

Zahŕňa nasledujúce služby: poistenie liečebných nákladov v prípade úrazu alebo choroby trvalé následky úrazu, smrť následkom úrazu, zodpovednosť za škodu, poistenie batožiny náhradu cestovných dokladov, zdržanie batožiny pri vycestovaní ostatnú poskytovanú pomoc ako je návšteva chorého, predĺženie pobytu, predčasný návrat z dôvodu ochorenia alebo úmrtia, služby poskytovania pomoci návratu, úhrada telefónnych výdavkov, preprava dieťaťa domov, preprava telesných pozostatkov, predčasný návrat pre prípad úmrtia alebo ochorenia, služby poskytovania pomoci k návratu, poistenie neskorého dodania batožiny pri vycestovaní leteckou spoločnosťou, podanie informácie príbuzným a hľadanie batožiny a cestovného pasu.

Assist-Card Premium - poistné na územie Európa 60 Sk/deň

- poistné na územie mimo Európy 90 Sk/deň

Okrem predošlých obsahuje aj umiestnenie v 1-2 lôžkovej izbe, zastúpenie v prípade ochorenia na služobnej ceste a právnu pomoc.

V rámci cestovného poistenia Eurotravel má klient možnosť zvoliť si rozsah poistenia a taktiež aj výšku poistných súm. Stavebnicový systém tohto poistenia umožňuje vyber z rôznych možností. Možností, napríklad aj poistenie nepojazdného vozidla či predčasného návratu. Kooperativa poskytuje aj rôznorodé asistenčné služby.

POISŤOVŇA UNION

Union ponúka individuálne komplexné cestovné poistenie, komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zahraničných zájazdov, celoročné cestovné poistenie, poistenie k platobným kartám, poistenie k študentským kartám, hromadné cestovné poistenie určené firemnej klientele.

Union spolupracuje s asistenčnou službou EuroCross. EuroCross má nepretržitú prevádzku 24 hodín denne, 365 dní v roku a klienti

s ňou môžu komunikovať v slovenskom alebo českom jazyku. Asistenčná služba je klientom k dispozícií vždy, keď potrebujú pomoc v zahraničí v zmysle uzatvoreného poistenia - ošetrenie, hospitalizácia, transport prípadne repatriácia.

Jana Lanská

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kedy zaplatíme v Česku eurom? Pýtali sme sa analytikov
 2. Top desať pobytových zájazdov, ktoré si nenechať ujsť
 3. Nabrali odvahu bojovať ďalej
 4. Pravda o šalátových uhorkách. Vydržia bez plastovej fólie?
 5. Rušia vás susedia? Toto na nich zaberie
 6. Nový Hyundai i30 Fastback N má emócií na rozdávanie
 7. Top dvadsaťpäť hotelov na rodinnú dovolenku
 8. Hľadáte tip na výlet s autom? Navštívte krásne horské priesmyky
 9. Pri hypotéke už nemusíte mať znalecký posudok, môžu stačiť fotky
 10. Volkswagen Golf GTI TCR: Pre skutočných fanúšikov
 1. Odpovedáme na vaše otázky - Sídlo s.r.o-čky
 2. Alkohol za volantom neriskujte ani v zahraničí
 3. Michalovce si vo finále McDonald´s Cupu schuti zastrieľali
 4. Šach cibrí mozog a učí férovosti
 5. Podarilo sa!
 6. Predávať nehnuteľnosť s viacerými realitkami alebo len s jednou?
 7. Top desať pobytových zájazdov, ktoré si nenechať ujsť
 8. Spojili sa a vytvorili lepšie miesto pre život
 9. Neustály hluk narúša naše zdravie
 10. Test autonavigácie Mio Pilot 15! Youtuber Majkl hodnotí v testu!
 1. Rušia vás susedia? Toto na nich zaberie 67 635
 2. Pravda o šalátových uhorkách. Vydržia bez plastovej fólie? 26 507
 3. Kedy zaplatíme v Česku eurom? Pýtali sme sa analytikov 24 851
 4. Toto sú zdravotné problémy, o ktorých muži nehovoria 16 380
 5. Telefóny sme zakázali, deti spolu nekomunikovali 12 483
 6. Top desať pobytových zájazdov, ktoré si nenechať ujsť 11 981
 7. Top dvadsaťpäť hotelov na rodinnú dovolenku 10 462
 8. Hľadáte tip na výlet s autom? Navštívte krásne horské priesmyky 6 935
 9. V zime hreje, v lete chladí. V akých domoch je najpríjemnejšie? 5 644
 10. Pri hypotéke už nemusíte mať znalecký posudok, môžu stačiť fotky 4 103