SME
Štvrtok, 11. august, 2022 | Meniny má Zuzana

Hrady, zámky, kaštiele

z celého Slovenska

Bratislavský kraj

Bratislavský hrad, Bratislava

Najstaršie stopy osídlenia siahajú až do mladšej doby kamennej. Hradný kopec patril k strategicky významným miestam v každom období. Najstaršia stavba, ktorá sa tu nachádza, je z obdobia Veľkej Moravy. Zvyšky trojloďovej baziliky pochádzajú z 9. storočia. Dnes sú v priestoroch hradného paláca reprezentačné miestnosti Národnej rady Slovenskej republiky. Od roku 1968 tu sídli Historické múzeum, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea, a čiastočne aj Archeologický ústav.

SkryťVypnúť reklamu

Na Bratislavskom hrade sú inštalované historické expozície obsahujúce cenné exponáty našich národných dejín od počiatku až po súčasnosť, vrátane vzácnej numizmatickej a archeologickej časti. Z obdobia feudalizmu sú tu jedinečné umelecko-remeselné a umelecké diela, dokumenty o vývine miest a života poddaného ľudu i šľachty. Bohato zastúpené sú aj novšie dejiny (od počiatkov kapitalizmu až po súčasnosť), cenné exponáty ľudového umenia; pozornosť si zaslúži aj najväčšia numizmatická zbierka na Slovensku a zbierka hudobných nástrojov. Archeologická časť expozície prezentuje cenné praveké nálezy (paleolitická Venuša z Moravian, fragment lebky neandertálca zo Šale), unikátny poklad zlatých šperkov z doby bronzovej z Barce, nálezy z mladohalštatských mohýl v Nových Košariskách, kováčske a poľnohospodárske nástroje z keltského obdobia v Plaveckom Podhradí, pamiatky z doby rímskej (vzácne sklené, strieborné a iné predmety zo Zohoru, Vysokej pri Morave a najmä Rusoviec); pozoruhodné sú aj šperky zo slovansko-avarského pohrebiska z Devínskej Novej Vsi a Žitavskej Tône, a najmä unikátne nálezy z obdobia Veľkomoravskej ríše

SkryťVypnúť reklamu

Výstavy a expozície:
polovica júna - polovica novembra Z kabinetu starožitností - výstava prezentuje časť pozostalosti pražského zberateľa Rudolfa Justa
27. 5. 2005 - 8. 1. 2006 Kým nevesta povedala áno - prehľad svadobných zvyklostí a tradícií zo slovenských dejín

júl - september Obrazopis sveta. Objektívom M. R. Štefánika
17. - 18. 9. Bratislavské hradné dni
1. 12. - konec marca 2006 Šľachtické stolovanie u Andrássyovcov
Strieborný poklad - stála expozícia, 3. poschodie
Historický nábytok a zariadenie - stála expozícia, 3. poschodie
Hodiny zo zbierok SNM - stála expozícia, 3. poschodie

Korunná veža - vyhliadka a stála expozícia, vstup z expozície historického nábytku na 3. poschodí
Otvorené: denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00 h, posledný vstup o 16.15 hVstupné: dospelí 80, polovičné* 40, školské skupiny 30 korún* študenti, deti od 6 rokov, dôchodcovia SR, vojaci základnej služby, držitelia kariet ISIC, ITIC
Voľný vstup: deti do 6 rokov, pedagogický dozor, držitelia preukazov ICOM a UNESCO, držitelia preukazov ZŤP
Kontakty: 02/5441 1444, e-mail: muzeum@snm-hm.sk, www.snm.sk
Doprava: na hrad sa dostanete trolejbusmi číslo 203 a 207.

SkryťVypnúť reklamu

Červený Kameň, Častá

Mohutný zachovalý hrad sa týči na kremencovom brale nad osadou Píla v Malých Karpatoch. Pôvodne kráľovský hrad z polovice 13. storočia bol súčasťou pohraničného opevnenia západných hraníc Uhorska. Začiatkom 16. storočia sa stal majetkom rodiny Thurzovcov a od roku 1535 bol vo vlastníctve rodiny Fuggerovcov, ktorí patrili k najbohatším európskym magnátom a finančníkom. Koncom storočia prešiel do majetku rodiny Pálffyovcov, ktorí tu sídlili až do roku 1945. Pálffyovci premenili strohú pevnosť na renesančno-barokové sídlo s nádhernou vnútornou výzdobou. Impozantné sú zachované interiéry s bohatými štukovými obrazcami vyplnenými figurálnymi výjavmi apoteóz a mytologických scén a náročne vybavená sala terrena z roku 1656 od talianskeho majstra J. Tencalla. Hrad v roku 1970 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Takmer 17 rokov bol hrad uzavretý, až v roku 1992 tu pracovníci múzea sprístupnili prvú výstavu Zo zbierok Múzea Červený Kameň. V roku 1993 prišlo na rad juhozápadné krídlo hradu a v roku 1997 aj krídlo juhovýchodné. Expozícia hradu má dva celky. Prvú časť tvorí juhozápadné krídlo s prevažujúcim ranobarokovým riešením priestorov, kde nachádza uplatnenie masívnejší nábytok predovšetkým z obdobia renesancie a baroka.

SkryťVypnúť reklamu

Druhú časť tvoria sály juhovýchodného krídla, výraznejšie poznamenané prestavbou z 18. storočia, svojím komorným charakterom vhodné na predstavenie salónikov z 18. a začiatku 19. storočia. Výstavná inštalácia chladných a palných zbraní zo zbierok múzea Červený Kameň. Inštalovaná je na 1. poschodí hradného paláca.

Pripravované podujatia:
28. 5., 18. 6., 16. 7., 20. 8., 10. 9., 15. 10. Burza starožitností a umelecko-remeselných výrobkov
21. - 22. 5. Stredoveký rytiersky turnaj
4. - 5. 6. Deň detí na hrade
18. - 19. 6. Poľovnícke dni
26. 6. Hudba Modre, hudobný festival
9. - 10. 7. Festival historického šermu
14. 8. Červenokamenská púť
20. - 21. 8. Rytierske hry na hrade
1. 10. Jazda sv. Huberta
2. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8., 27., 3. 9. Hradné večery s nočnými prehliadkami

SkryťVypnúť reklamu

Výstavy:
4. 6. - 1. 9. Elegancia stredoveku a nádhera renesancie
10. 6. 2005 - 31. 3. 2006 Bábky na hrade

Otvorené:
november - február - vstupy: 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 h
marec, apríl, september, október vstupy každú hodinu od 9.00 do 16.00 h
máj - august vstupy každú hodinu od 9.00 do 17.00, v sobotu a nedeľu do 18.00 h

Vstupné:
dospelí 100, deti od 6 - 18 rokov 50, deti od 3 - 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP 20, študenti s kartami ISIC, Euro 26 majitelia učiteľských kariet 50
Kontakty: 033/649 52 36, 690 58 03, 0903 75 00 31, fax 033/649 51 32,
e-mail: muzeumca@stonline.sk, www.snm.sk
Doprava: autobusom z Bratislavy cez Pezinok a Modru do Častej-Píly alebo z Trnavy

Banskobystrický kraj

Banská Bystrica, Tihányovský kaštieľ

Tihányovský kaštieľ v Radvani v Banskej Bystrici je pomenovaný podľa pôvodných majiteľov. Pochádza z prvej polovice 17. storočia a postavili ho ako prízemnú budovu v renesančnom slohu. Jej zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. Posledná rozsiahla prestavba bola v roku 1819, keď objekt dostal klasicistickú podobu a ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do neorenesančného výrazu. V roku 1972 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku a po komplexnej obnove bol odovzdaný Stredoslovenskému múzeu v Banskej Bystrici. V Tihányovskom kaštieli je umiestnená stála prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea.

SkryťVypnúť reklamu

Pripravované podujatia:
Príroda stredného Slovenska - stála expozícia

Výstavy:
16. 5. - 31. 7. Cesty poznávania a využívania neživej prírody v zrkadle 750 rokov Banskej Bystrice. Výstava prezentuje 750-ročný podiel ľudí z oblasti baníctva a geológie na poznávaní, využívaní neživej prírody a propagovaní Banskej Bystrice v Európe (historickej i súčasnej).Vstupné: žiaci, študenti, vojaci a dôchodcovia 10, dospelí 20, zdarma deti do 6 rokov

16. 5. - 31. 7. Zastavme nelegálne odstrely vtáctva! Minivýstava je prevzatá od Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku so sídlom v Bratislave. Cieľom výstavy je upozorniť verejnosť na stále aktuálny problém prenasledovania chránených druhov vtákov spojeného často s výkonom práva poľovníctva.

25. 5. o 16.30 h Klenoty neživej prírody Slovenska. Geológ Stredoslovenského múzea, RNDr. Juraj Galvánek priblíži verejnosti prostredníctvom diapásma a voľného rozprávania o najkrajších formách neživej prírody, ktoré na Slovensku máme a možno len veľmi málo poznáme (vodopády, skalné brány, skalné okná, veže, tiesňavy, skalné gule, prameň ropy a mnoho iných). Vstup voľný.

SkryťVypnúť reklamu

Nedeľné tvorivé dielne:
22. 5. maľovanie na okruhliaky, vstupné 25
29. 5. kamienkové šperky, vstupné 15

Otvorené:
pondelok - piatok 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00 h
nedeľa 9.00 - 11.30, 12.30 - 16.00 h
sobota - zatvorené
Počas letných prázdnin je otvorené vždy do 17.00 h.

Vstupné: hromadný lístok pre školy je 10 korún na žiaka, dospelí 20
Kontakt: 048/412 58 95, 412 58 96, fax: 048/415 50 77,
e-mail: smbb@stonline.sk, xww.stredoslovenske.muzeum.skBanská Štiavnica, Starý zámok

Impozantná dominanta Banskej Štiavnice sa považuje za učebnicu stavebných štýlov - od románskej kaplnky sv. Michala až po barokovú vstupnú vežu. V úvode prehliadky sa návštevníci oboznámia s najstaršou históriou regiónu prostredníctvom archeologickej expozície Baníci prichádzajú. Ďalšími časťami prehliadky je expozícia streleckých terčov, fajkárska dielňa či barokové plastiky s originálmi sôch zo súsošia sv. Trojice. Najnovšou sprístupnenou expozíciou je maketa neskorogotického oltára z roku 1506.

SkryťVypnúť reklamu

Pripravované podujatia:
od apríla výstava Marína, Andrej Sládkovič a Banská Štiavnica
20. - 21. 5. Festival kumštu, remesla a zábavy
11. 6. 2005 Rozprávkový zámok
10. 7., 16. 7., 23. 7., 6. 8., 13. 8., 10. 9. Noc na Starom zámku
29.- 30. júla Festival peknej hudby (predbežný termín)
19. - 27. august Festival Cap a l' Est

Otvorené:
november - apríl: pondelok - piatok 8.00 - 16.00 h
máj - október: denne 9.00- 17. 00, júl a august do 19.00 h

Vstupné:
dospelí: 60, deti 30, rodinné vstupné 120, dôchodcovia, študenti 40
Kontakty: 045/694 94 74, e-mail: sbm@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk

Banská Štiavnica, Nový zámok

Expozícia protitureckých bojov na Slovensku slúži aj ako vyhliadka na historické centrum Banskej Štiavnice a okolia. Objekt bol postavený ako protiturecká strážna veža, vybudovaná v rokoch 1564- 1571. Slúžil aj ako klopačka na zvolávanie baníkov do práce. Nazýva sa aj Dievčenský hrad.

SkryťVypnúť reklamu

Otvorené:
november - apríl: pondelok - piatok 8.00 - 16.00 h
máj - október denne 9.00 - 17.00, júl a august každý piatok do 19.00 h

Vstupné: dospelí 50, deti 20, dôchodcovia, študenti 30, rodinné vstupné 100
Kontakty: 045/691 15 43, fax: 045/692 07 61, e-mail: sbm@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk

Kremnica, Mestský hrad

Svojim architektonickým riešením predstavuje ojedinelú pamiatku stredovekého osídlenia a fortifikácie. Je to komplex stavieb z 13. - 15. storočia chránený dvojitým opevnením. V strede areálu stojí dominantný gotický kostol sv. Kataríny - patrónky mesta vnútri s neogotickým interiérom. Ku kostolu bola v roku 1560 pristavaná veža, dnes má renesančnú podobu. Na jej vrchole je rozhľadňa, kam sa dá vyjsť po 127 točitých schodoch. Prehliadka celého areálu trvá asi dve hodiny, dajú sa však zvoliť aj kratšie alternatívy.

SkryťVypnúť reklamu

Súčasti mestského hradu:
Kostol sv. Kataríny
Románsky karner - najstaršia časť hradu s kostnicou a gotickými nástennými maľbami
Malá veža - expozícia Kremnické zvony a zvonolejári
Severná veža - archeologický výskum hradu a expozícia Obrana mesta
Radnica - expozícia barokových plastík

Pripravované podujatie:
2. - 3. 7. Dobýjanie Mestského hradu - vstup voľný
Kremnický hradný organ - prestížny organový festival - Mestský hrad - kostol sv. Kataríny koncerty cez leto každú nedeľu o 18.00 h (www.kremnickyhradnyorgan.sk)

Predbežný program festivalu:
10. júla - otvárací koncert - Francesco Finotti (Taliansko) - na úvod zaznie Smútočná óda Franza Liszta na pamiatku Sv. Otca Jána Pavla II.
17. júla - Thather Lyman (USA)
24. júla - Manfred Novak (Rakúsko)
31. júla - Lukas Stollhof (Nemecko)
7. augusta - Štefan Ternóczky (Slovensko)
14. augusta - Marek Štrbák (Slovensko) 21. augusta - László Fassang (Maďarsko - záverečný koncert festivalu)

SkryťVypnúť reklamu

Otvorené:
v letnej sezóne denne okrem pondelka utorok - sobota 8.30 - 13.00 a 14.00 - 16.30 h
Vstupné: dospelí 40, deti, dôchodcovia, študenti 20
Kontakty: 045/ 674 39 68, e-mail: muzeum@nbs.sk

Ľupčiansky hrad, Slovenská Ľupča

Hrad vznikol pred rokom 1250 a pôvodne slúžil kráľovskej rodine ako poľovnícke sídlo. Neskôr hrad menil majiteľov a tí ho prispôsobovali svojim požiadavkám, čoho dôkazom sú mnohé dostavby a prestavby. Pri úpravách v 17. storočí bolo nádvorie doplnené arkádami, v miestnostiach boli vymenené klenby. Po požiari v roku 1860 bol objekt upravený na sirotinec, v období predošlého režimu tu žili rehoľné sestry. V čase SNP v ňom fašisti väznili povstalcov.

Upozornenie: Sprístupnená je iba časť hradu, pretože je v rekonštrukcii!

Poloha: Nad Slovenskou Ľupčou, asi 10 kilometrov od Banskej Bystrice

Otvorené:
sobota - nedeľa 10.00 - 16.00 h, júl - august otvorené denne
Vstupné: zadarmo

SkryťVypnúť reklamu

Kontakty: 048/419 6204
Doprava: Slovenská Ľupča leží pri hlavnej ceste z Banskej Bystrice do Brezna. Hrad je dobre viditeľný už z diaľky. Je tu autobusové spojenie z Bystrice aj z Brezna.Modrý Kameň, kaštieľ

Strážny hrad pri ceste z Budína do Zvolena postavili pred rokom 1290 pravdepodobne predkovia Balašovcov, ktorí Modrý Kameň vlastnili do polovice 19. storočia. Počas vlády kráľa Belu IV. sa hrad Modrý Kameň začal meniť na významnú protitatársku pevnosť pre svoju strategickú polohu v systéme obranných hradov. Poslednou majiteľkou hradu bola grófka Almášiová, ktorá v roku 1923 celý areál predala štátu. Zrúcanina hradu so zachovaným barokovým kaštieľom tvorí urbanistickú dominantu mestečka Modrý Kameň v okrajovom pásme Krupinskej planiny. V priestoroch kaštieľa sú sprístupnené zbierky Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Je to jediné špecializované múzeum s týmto zameraním, ktoré prezentuje históriu a súčasnosť bábkarstva, bábkového divadla a hračiek ako prejavov ľudskej kultúry. Plní súčasne úlohu regionálneho múzea v oblasti histórie a etnografie. Historická expozícia zubnej techniky, ktorú v priestoroch múzea dlhodobo predstavuje Slovenská komora zubných technikov, je ojedinelou svojho druhu v stredoeurópskom meradle.

SkryťVypnúť reklamu

Stále expozície:
História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva, divadelné bábky zo sveta
Hračky na Slovensku v 20. storočí
Národopisná expozícia regiónu
Pohľad do histórie zubnej techniky a zubného lekárstva
Bálint Balaša - život a dielo
Nálezy zo slovansko-avarského pohrebiska v Želovciach

Pripravované podujatia:
Kaplnka hradu - výstavy:
29. 4. Čaro historickej výšivky (výstava zo zbierok SNM - Betliar)
26. 5. - 27. 5. Návraty - X. ročník (cyklus koncertov)
23. 6. - 25. 6. Bábkarský festival Modrý Kameň
29., 30., 31. 7. Expanzia XVII. - medzinárodný festival súčasného umenia - Islam na počiatku vekov (430. výročie dobytia hradu Modrý Kameň Turkami) - výstavy, koncerty, divadelné predstavenia
2. 9. - 31. 10. Príroda okolo nás (výstava zo zbierok Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši)
13. 8. - 14. 8. Nočné prechádzky na hrade Modrý Kameň
21. 12. Vianoce na hrade

SkryťVypnúť reklamu

Otvorené:
máj - október utorok - nedeľa 9.00 - 17.00 h
november - apríla pondelok - piatok 8.00 - 15.00 h

Vstupné:
Expozície: dospelí 40, deti, študenti, dôchodcovia 20
Kaplnka - výstavy: dospelí 40, deti, študenti a dôchodcovia 20
Vyhliadka z bašty: 5 korún pre všetkých
Celková prehliadka (expozície, výstavy, vyhliadka): dospelí 80, deti, študenti a dôchodcovia 40, 20-percentná zľava pre klientov Poštovej banky. Deti do 3 rokov zadarmo.

Kontakty: 047/48 702 18, fax: 047/ 48 701 94, e-mail: hradmodrykamen@ stonline.sk, www.snm.sk
Doprava: Autobusom z Veľkého KrtíšaSv. Anton (bývalý Antol), kaštieľ

Barokovo-klasicistický kaštieľ vo Sv. Antone blízko Banskej Štiavnice má bohatú históriu. Jeho poľovnícka expozícia je jedinou svojho druhu na Slovensku, návštevníci si nenechajú ujsť ani nádherný rozľahlý park. Predchodcom kaštieľa bol opevnený hrádok, ktorý tu stál už v 15. storočí. Neskôr ho nahradil kaštieľ, ktorý projektoval taliansky staviteľ Giulio Ferrari. Pôvodne bol postavený s kalendárnou symbolikou. Mal štyri vchody, 12 komínov, 52 izieb a 365 okien. Túto symboliku neskôr narušili stavebné úpravy v 19. storočí. Každoročne v septembri sa tu konajú populárne Dni sv. Huberta.

SkryťVypnúť reklamu

Pripravované podujatia:
30. 7. Festival peknej hudby - koncert vážnej hudby v historickom priestore kaštieľnej kaplnky
Letné nočné prehliadky kaštieľa: 15. 7., 29. 7., 26. 8.
Minizoo dravcov - spojené s ukážkami sokoliarstva (počas mesiacov jún, júl, august)
3. - 4. septembra Dni sv. Huberta

Otvorené:
október - apríl: utorok - sobota 8.00 - 15.00 h
máj - september: utorok - nedeľa 8.30 - 16.00 h

Vstupné:
deti do 6 rokov zadarmo, od 6 - 18 rokov a dôchodcovia 50, dospelí 100
Kontakty: 045/ 691 39 32, fax 045/692 19 55,
e-mail: manton3@stonline.sk, www.muzeumsv-anton.sk
Doprava: Autobusom z neďalekej Banskej ŠtiavniceZvolenský zámok, Zvolen

Gotický zámok s renesančným opevnením je situovaný na miernom návrší južnej strany námestia. Dal ho postaviť Ľudovít I. Veľký z rodu Anjou v poslednej tretine 14. storočia ako lovecké sídlo na spôsob talianskych mestských kastelov. Dnes je národnou kultúrnou pamiatkou a sídlom Slovenskej národnej galérie. Hrad postavili na mieste staršej cirkevnej stavby. Koncepciu nového poľovníckeho zámku ovplyvnila talianska mestská architektúra šľachtických palácov. Hradný, pôvodne neopevnený palác, vybudovali na štvorkrídlovom pôdoryse s dvoma vežami. Dôležitou súčasťou hradu bola poschodová reprezentačná kaplnka, v ktorej bola aj kráľovská empora. Prestavbu zámku na renesančnú pevnosť začal v roku 1548 Ján Thurzo. Pri tejto prestavbe sa uplatnila predovšetkým obrana proti novej vojenskej technike, najmä proti delostreleckým zbraniam. Najväčším zásahom v 18. storočí bolo zbarokizovanie kaplnky (v roku 1784) a obnova dvorany, do ktorej preniesli drevený maľovaný strop z roku 1712.

Stále expozície:
Lapidárium gotického umenia - zhromažďuje architektonické fragmenty a kamenné články zámku, zámockej kaplnky a transfery nástenných malieb z polovice 15. storočia z bývalej starej fary, na prízemí
Staré európske umenie - výberové kolekcie maliarskych škôl - talianskej, francúzskej, flámskej, holandskej a nemeckej proveniencie zo 16. - 18. storočia, na 1. poschodí

Pripravované podujatia:
29. 5. MDD na zámku
29. 5. Z rozprávky do rozprávky, výstava
3. - 5. 6. Jarmok ľudových remesiel
jún - Zvolenské hry zámocké
október - Noc strachu a smiechu (súbor divadelných jednoaktoviek pre všetky vekové kategórie)

Výstavy v severozápadnej bašte:
30. 4. - 22. 5. Stanislav Snakóci
23. 7. - 31. 5. Objektív mladých
1. 7. - 28. 7. Neprofesionálna výtvarná tvorba
30. 7. - 26. 8. Zvolenský výtvarný salón
28. 8. - 18. 9. František Guldan
20. 9. - 16. 10. Peter Petrinec
17. 10. - 23. 10. Paličkovaná krása
24. 10. - 10. 11. Dušan Šupina
12. 11. - 4. 12. Mária Klastová
8. 12. - 31. 12. Vianočná výstava

Otvorené:
október - apríl streda - nedeľa od 10.00 do 17.30 h
máj - september denne okrem pondelka 10.00 - 17.30 h

Vstupné: dospelí 50, vojaci, dôchodcovia, ZŤP 25, žiaci ZŠ 15, rodinná vstupenka (2 dospelí + minimálne 1 dieťa) 100, študenti 25
Kontakty: 045/5321 903, fax 045/5320 534, e-mail: zvolen@sng.sk


Košický kraj

Betliarsky kaštieľ, Betliar

Múzeum v Betliari sa špecializuje na múzejnú dokumentáciu života šľachty. Sídli v niekdajšom poľovníckom kaštieli rodiny Andrássyovcov (národná kultúrna pamiatka), ktorý je situovaný v rozsiahlom romantickom parku v Betliari. Kaštieľ bol jedným z viacerých šľachtických sídiel Andrássyovcov do roku 1945. Prvá stavba je datovaná do prvej polovice 15. storočia. Dnešnú podobu kaštieľ dostal koncom minulého storočia za Emanuela Andrássyho. Koncom 18. storočia začali budovať prírodný park. Dnes je to 80-hektárový celok s mnohými vodnými i stavebnými atrakciami.

Stála expozícia: Bytová kultúra šľachty v 18. a 19. storočí.

Pripravované podujatia:
do 15. mája - Šľachtické stolovanie u Andrassyovcov - prezentujú zbierky múzera Betliar týkajúce sa stolovania
20. mája - odhaľovanie pamätnej tabule Alžbety Güntherovej-Mayerovej - zakladateľka moderného múzejníctva na Slovensku
september - Musica Antiqua - hudba starých majstrov - koncerty v historických objektoch
október - jazda sv. Huberta - lov na líšku

Otvorené:
máj - september: utorok - nedeľa 8.00 - 16.30 h
november - marec: utorok - nedeľa 9.30 - 14.00 h
apríl, október: utorok - nedeľa 9.30 - 15.30 h

Vstupné: dospelí 70, deti 30
Kontakt: 058/798 31 18, 798 31 94, fax 058/798 31 95,
e-mail: muzeum.betliar@stonline.sk, www.snmbetliar.sk

Doprava: Autobusom alebo autom z Košíc, alebo od Rimavskej Soboty do Rožňavy, ďalej smerom na Dobšinú do obce Betliar. Vlakom z oboch smerov do Rožňavy, odtiaľ autobusom do Betliara.

Budimír, kaštieľ

Postavili ho v druhej tretine 18. storočia. Je to klasicistická tereziánska stavba, vnútorné priestory prešli neskoršími úpravami v roku 1812. Ide o dvojpodlažnú budovu s tromi traktami a deväťosovou hlavnou fasádou, ktorá slúžila ako sídlo rodiny Ujházyovcov. Návštevníkov zaujme najmä trojhranným štítom s architektonicky cenným erbom. Miestnosti kaštieľa sa vyznačujú valenými krížovými a kláštornými klenbami. Budova patrí Slovenskému technickému múzeu v Košiciach.

Stála expozícia:

Historické hodiny

Otvorené:

utorok - sobota 9.00 - 17.00 h

Vstupné: dospelí 20, deti, študenti, dôchodcovia, vojaci 10

Kontakt: 055/695 82 94, e-mail: stmke@stm-ke.sk, www.stm-ke.sk

Doprava: Autobusom a autom z Košíc smerom na Prešov a naopak, odbočiť z diaľnice.

Krásna Hôrka, Krásnohorské Podhradie

Stavba hradu pochádza z prvej polovice 13. storočia. Od roku 1642 bola vo vlastníctve rodiny Andrássyovcov, ktorí tu v roku 1867 začali vytvárať rodové múzeum. V roku 1906 ho sprístupnili verejnosti. Poslednú pamiatkovú obnovu hradu dokončili v roku 1992. Základom expozície je pôvodné bytové zariadenie hradu a zbierky rodového múzea. Mimoriadne zaujímavý je interiér hradnej kuchyne v dolnom hrade, zbierka zbraní a výzbroje zo 16. a 17. storočia a bývalá zasadacia sien župných kongregácií Gemera v strednom hrade. Z hradného zariadenia sa zachovali aj pece, vzácna je modrá renesančná ornamentálna pec zo Spiša. Veľké bronzové kanóny pred hradnou bránou patria do pôvodného inventára hradu. Hrad má priamu väzbu na kaštieľ v Betliari. V areáli hradu je inštalovaná historická hradná expozícia, ktorá zahŕňa obdobie rokov 1300 - 1850.

Otvorené:

máj - október utorok - nedeľa 8.30 - 16.30 h

november - apríl utorok - nedeľa 9.00 - 14.30 h

Vstupné: dospelí 80, deti 40

Kontakt: 058/732 47 69, 798 31 95

Mauzóleum Andrássyovcov

Za obcou Krásnohorské Podhradie je architektonicky a umelecky cenné mauzóleum. Je vysunutou expozíciou múzea v Betliari. Patrí medzi najhodnotnejšie pamiatky secesného umenia na Slovensku. Postavili ho ako rodinnú kryptu v rokoch 1903 - 1904 pre Dionýza Andrássyho a jeho manželku Františku. Hrad spolu s mauzóleom patrí k najnavštevovanejším objektom na Slovensku.

Pripravované podujatia:

máj - október - Bezbolestne u zubára - Z dejín stomatológie

september - Dni svetového kultúrneho dedičstva

september - Musica antiqua

október - november - Afrika - autorská výstava Štefana Kocku

október - Hubertova jazda - X. ročník

december - Vianoce v kaštieli

Otvorené:

utorok - nedeľa 8.00 - 17.30 h

Vstupné: dospelí 30, deti a študenti 10, deti do 6 rokov a ZŤP zadarmo

Kontakt: 058/732 20 34

Doprava: Autobusom alebo autom z Košíc, alebo od Rimavskej Soboty do Krásnohorského Podhradia. Vlakom z oboch smerov do Rožňavy, odtiaľ autobusom do Krásnohorského Podhradia.

Michalovce, kaštieľ

Reprezentatívny barokovo-klasicistický kaštieľ šľachticov zo Starého a z Michaloviec. Kaštieľ vznikol v 17. storočí prebudovaním staršieho hradu, naposledy ho prestavali v 30. rokoch 19. storočia. Kaštieľ, bývalé hospodársko-správne objekty, ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej stavby - rotundy, tvoriace areál Zemplínskeho múzea v Michalovciach, sú kultúrnymi pamiatkami.

Stále expozície:

Prírodovedná, archeologická, umelecko-historická, etnografická (samostatné celky - kováčstvo, vinohradníctvo, rybárstvo, hrnčiarstvo, spracovanie dreva, výroba textílií) a historická.

Pripravované podujatia:

18. 5. Medzinárodný deň múzeí

18. - 24. 5. Horúca planéta

25. 5. - 30. 7. Rehole v Michalovciach

Otvorené:

utorok - piatok 8.00 - 17.00 h, nedeľa 14.00 - 17.00 h

Vstupné: Všetky objekty: dospelí 40, žiaci, študenti, dôchodcovia 10. Jednotlivé stále expozície: 20. Príležitostné expozície: dospelí 10, žiaci, študenti, dôchodcovia 5. Vstup zadarmo: deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a zdravotne ťažko postihnutí.

Kontakt: 056/6441093, fax: 055/6431086, e-mail: dana.barnova@slovanet.sk

Doprava: Autobusom, autom, vlakom z Košíc do Michaloviec.

Trebišov, kaštieľ

Barokovo-klasicistický kaštieľ, pochádzajúci z 18. storočia, leží v krásnom prostredí mestského parku s francúzskou záhradou. Sídli v ňom Vlastivedné múzeum v Trebišove, v ktorého zbierkovom fonde sa nachádzajú mnohé historicky cenné predmety.

Stále expozície:

História poľnohospodárstva na východnom Slovensku, Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku, Tokajská vínna cesta, Parná oracia súprava, Tradičné remeslá Zemplína, Poľnohospodárske stroje, Ľudový odev Zemplína, Vývoj mlatby na východnom Slovensku, Južný Zemplín v praveku a stredoveku.

Podujatia:

20. 4. - 22. 5. Obrazy, kresby - Anton Vasilko, reliéfy - Richard Wagner

6. 4. - 5. 6. Plastika - Stanislav Ryznarski

Otvorené:

pondelok - piatok 7.30 - 15.30 h, nedeľa 14.00 - 17.00 h

Vstupné: dospelí 20, žiaci, študenti, vojaci, dôchodcovia nad 70 rokov 10.

Kontakt: 056/7622 234, e-mail: muzeum@nettrebisov.sk,

www.muzeumtv.sk

Nitriansky kraj

Dolná Strehová, kaštieľ

V kaštieli sa nachádza Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku. V budove sa narodil, žil aj zomrel spisovateľ a dramatik Imre Madách. Expozícia predstavuje jeho život a dielo.

Pripravované podujatia:

Múzuem pripravuje v októbri Madáchove dni

Otvorené:

máj - október utorok - sobota od 10.00 do 17.00 h, vstup je každú hodinu, posledný o 16.00 h, v nedeľu od 12.00 do 17.00 h

Vstupné: dospelí 30, deti, študenti, dôchodcovia 15

Kontakt: 047/48 97 189

Brodzany, kaštieľ

Kaštieľ v Brodzanoch slúži verejnosti od roku 1979 a patrí pod správu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Literárna časť sa začína veľkomoravským obdobím, pokračuje klasicizmom, romantizmom a končí sa realizmom. Jedna miestnosť je venovaná vzťahu doktora Dušana Makovického k Levovi Tolstému. Múzeum dokumentuje život a charitatívnu činnosť posledných majiteľov Friesenhofovcov a Oldenburgovcov. Do ich života nahliadneme prostedníctvom rodinných salónov a ich pôvodného vybavenia. V múzeu a priľahlej Friesenhofovej knižnici sa nachádza spoločenská miestnosť, ktorá sa využíva na súťaže umeleckého prednesu Ars poetica. Pre deti základných a stredných škôl slúži na besedy so spisovateľmi a rozličné vedomostné, výtvarné a inetrpretačné súťaže.

Pripravované podujatia:

jún - literárna beseda so spisovateľom Rudolfom Dobiášom

október - literárna súťaž o Márii Ďuríčkovej, pri príležitosti 85. výročia narodenia

október - spomienkový večer na bývalých majiteľov brozdianskeho kaštieľa Natálie a Elimara Oldenburgových

november - spomienka na 25. výročie literárneho múzea

Otvorené:

pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 h, pričom posledný vstup je o 15.00 h

a v sobotu od 10.00 do 15.00 h, pričom posledný vstup je o 14.00 h

Možnosť nahlásiť sa vopred.

Vstupné: deti, študenti a dôchodcovia 10, dospelí 20, zahraniční turisti 30, školské zájazdy 5

Príplatky za kameru 100 a za fotoaparát 50 korún

Kontakt: 038/748 72 63

Nitriansky hrad, Nitra

Nachádza sa na hradnom kopci, je národnou kultúrnou pamiatkou. Pre turistov je prístupná biskupská Katedrála svätého Emeráma, ktorá je vytvorená spojením troch stavieb rozličného veku. Tvorí ju románsky kostol svätého Emeráma z 11. storočia, pôvodne gotický Horný kostol zo 14. storočia a Dolný kostol zo 17. storočia.

Otvorené:

Katedrála:

apríl - október pondelok až piatok 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 h, sobota 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 h, nedeľa 10.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 h

Areál hradu je prístupný od 7.00 do 17.00 h, turisti vyhľadávajú najmä Východné nádvorie, z ktorého je vyhliadka na vrch Zobor.

Kontakt: Treba sa vopred objednať u sprievodcu: 037/772 17 24, klapka 128

Vstupné: zadarmo

Oponice, kaštieľ

V renesančnom kaštieli z prelomu 16. a 17. storočia je Apponyiho poľovnícke múzeum. Výstava ponúka trofej tigra z Indie, ktorého skolil v roku 1930 Henrich Apponyi, zachovanú časť jednej z najväčších knižníc v strednej Európe, nábytok, obrazy a rodinné fotografie rodiny Apponyiovcov.

Otvorené:

od pondelka do piatku od 10.00 do 14.00 h

Vstupné: dospelí 30, deti a dôchodcovia 15

Kontakt: Návštevy cez víkendy treba ohlásiť na telefónne číslo 0905 11 71 48

Topoľčianky zámok, Topoľčianky

Monumentálny klasicistický kaštieľ s troma renesančnými krídlami je národnou kultúrnou pamiatkou. Bol sídlom rodov Topoľčianskych, Rákocziovcov, Zičiovcov, Keglevichovcov a Habsburgovcov. Od roku 1918 do 1951 tu bolo letné sídlo československých prezidentov. Z klasicistického krídla sa stalo múzeum historického nábytku, bytových doplnkov, zbraní a porcelánu. Tri renesančné krídla s manzardovou nadstavbou slúžia ako hotelová časť a sú zariadené súčasným nábytkom.

Pripravované podujatia:

v júli a auguste sú o 16.00 alebo 17.00 h na nádvorí zámku koncerty kultúrneho leta

Otvorené:

utorok - piatok 9.00 - 15.00 h, sobota - nedeľa 12.00 - 16.00 h, v sobotu na objednávku

Vstupné: dospelí 70, deti a dôchodcovia 50

Kontakt: vstup každú hodinu, vhodné je nahlásiť sa vopred: 037/630 11 11, www.jmf.sk

Soví zámoček, Želiezovce

Nachádza sa v centre mesta neďaleko parku. Umiestnená je tu vysunutá expozícia Tekovského múzea v Leviciach, ktorá dokumentuje pobyt hudobného skladateľa Franza Schuberta v Želiezovciach v rodine Eszterházyovcov, kde pôsobil ako učiteľ.

Otvorené:

máj - september v stredu od 9.00 do 17.00 h, v nedeľu od 12.00 do 17.00 h

Hromadné návštevy aj v dohodnutom termíne. Upozornenie: obmedzený prístup pre zdravotne postihnutých.

Vstupné: dospelí 20, deti, študenti vojaci, ZŤP 10

Kontakt: 036/631 21 12, 631 28 66, 0905 315 424,

e-mail tmlevice@nextra.sk

Prešovský kraj

Červený Kláštor

Červený Kláštor leží na brehu Dunajca, hraničnej rieky s Poľskom. Začali ho budovať pravdepodobne po roku 1320 pri obci Lechnica. Lechnický kláštor dostal časom pomenovanie podľa červenej farby striech kláštorných objektov. Jeho história je úzko spätá s pôsobením príslušníkov dvoch reholí - kartuziánov (v rokoch 1320 - 1567) a kamaldulov (1711 - 1782). Obe spoločenstvá patrili k najprísnejším pustovníckym reholiam. Mnísi - pustovníci žili v klauzúre, t. j. v uzavretej časti kláštora (z lat. clausus - uzavretý). Obývali samostatné domčeky - cely, pri ktorých boli záhradky. Pre príslušníkov oboch spoločenstiev platila zásada mlčanlivosti, nosili biely habit, stravovali sa striedmo. Kláštor preslávil lekár a lekárnik fráter Cyprián. Bol známy nielen opatrovaním chorých príslušníkov rádu, ale aj liečbou pacientov zo širokého okolia. Jeho najvýznamnejšie dielo Herbár z roku 1766 obsahuje 283 rastlín z oblasti Pienin a Tatier. Podľa povesti zhotovil klzák, pomocou ktorého vzlietol z vrchu Tri koruny. Lekáreň zriadili kamalduli v priestoroch kláštora (v časti obývanej frátrami) v roku 1754.

Stále expozície:

Národopisná expozícia, Sakrálne umenie, Historická, Lekárenská, Archeologická

Otvorené:

apríl - september pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00 h

Vstupné: dospelí 50, deti (6 - 19 rokov), dôchodcovia 25, študenti, vojaci 35

Kontakt: 052/482 29 55, fax: 052/432 23 02, e-mail: muzeum@sl.sinet.sk, www.muzeumsl.sk

Doprava: Autobusom alebo autom z Popradu cez Kežmarok, Spišskú Starú Ves, smerom od Košíc cez Prešov, Starú Ľubovňu, pred Hniezdnym odbočka vpravo. Vlakom z oboch smerov do Starej Ľubovne, odtiaľ autobusom.

Kežmarok, Mestský hrad

Prvá písomná zmienka o hrade z roku 1463, ktorý vybudovali na obranu mesta, sa spája s rodinou Zápoľských. Rodina Thökölyovcov prestavala gotickú pevnosť na renesančné sídlo. V 18. storočí hrad niekoľkokrát vyhorel. V rokoch 1962 - 1985 prešiel generálnou opravou.

Stále expozície:

Archeologická, Cechy a remeslá, Historické zbrane, Kežmarok - slobodné kráľovské mesto, Kežmarský strelecký spolok, Spolok spišských lekárov a lekárnikov, Dejiny Kežmarku 19. a 20. storočia, Historické portréty, Kežmarok a Vysoké Tatry

Pripravované podujatia:

do 20. 5. Móda Európy - reštaurované historické kostýmy zo 16. - 17. storočia autorky Marie Molendy

30. - 31. 5., 1. - 7. 6. Rozprávka o zakliatom hrade - divadelné predstavenie. Na nádvorí hradu vystúpenie šermiarskej skupiny Cohors.

8. - 10. 7. v rámci podujatia Európske ľudové remeslo budú divadelné predstavenia, denná aj nočná prehliadka hradu

3. - 11. 9. slávnostné podujatia pri príležitosti 300. výročia úmrtia Imricha Tökölyho, kežmarského rodáka a veliteľa protihabsburského povstania (otvorenie expozície v priestoroch hradu, seminár s medzinárodnou účasťou, divadelné predstavenie, koncert kuruckej hudby, bohoslužby)

október - 4. dni židovskej kultúry

december - Vianoce na hrade

Otvorené:

október - apríl pondelok - piatok (sobota a nedeľa len pre vopred nahlásené skupiny) 8.00 - 15.00 h

máj - september utorok - nedeľa 9.00 - 16.00 h

Vstupné: dospelí 60, deti 20, študenti 30

Kontakt: 052/452 26 18 - 19, 0907 942 708, e-mail: riaditelkk@stonline.sk, lektori@stonline.sk

Doprava: Autom: Z Košíc cez Prešov, Levoču smerom na Poprad, v Jánovciach odbočiť doprava. Z Popradu smerom na Spišskú Belú. Vlakom do Popradu, odtiaľ osobným vlakom, alebo autobusom do Kežmarku.

Ľubovniansky hrad, Stará Ľubovňa

Zachovalý hrad sa týči nad údolím rieky Poprad na severnom Spiši. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1311. I keď pôvodne slúžil ako strážca severnej hranice Uhorska, neskôr sa stal sídlom správcov časti územia Spiša, ktorú malo v zálohe Poľsko, a ostal ním počas 360 rokov. Návštevami ho poctili viacerí králi, šesť rokov tu boli uschované poľské korunovačné klenoty. Výraznými prestavbami sa zmenil na veľkú renesančnú pevnosť. Nádherná alej v podhradí a neďaleký skanzen s dreveným kostolom dotvárajú osobitnú atmosféru jedinečného Ľubovnianskeho hradu.

Stále expozície:

Dejiny hradu, Dobové bývanie, Chladné zbrane, Sakrálne umenie, Remeslá a cechy, Výstava gotických oltárov z kostola v Lipanoch, Národopisná expozícia v prírode (Skanzen)

Pripravované podujatia:

16. 5. Medzinárodný deň múzeí a galérií - sprístupnenie novej stálej expozície Cechy a remeslá v okolí hradu Ľubovňa na prízemí barokového paláca, vernisáž výstavy Antiqua Liblaw - Stará Ľubovňa v zrkadle storočí vo výstavnej miestnosti hradu. Výstava priblíži históriu mesta v písomných dokumentoch, fotografiách aj trojrozmerných predmetoch.

18. 5. Medzinárodný deň múzeí a galérií: Voľný vstup vo všetkých troch expozíciách

7. - 9. 6. Hrad a skanzen deťom s podtitulom Ľubovniansky hrad rozprávky má rád: Živé rozprávky na hrade a skanzene v podaní Kasprzyk pantomímy. Podujatie nadväzuje na mimoriadne úspešný ročník 2004.

Vstupné: hrad: dospelí 70, deti 40, skanzen: dospelí 50, deti 30, hrad + skanzen: dospelí 100, deti 60

5. 7. Sviatok sv. Cyrila a Metoda: o 9.30 h gréckokatolícka liturgia v drevenom kostolíku v skanzene, vystúpenie Mládežníckeho súboru pri gréckokatolíckom kostole v Starej Ľubovni a Cirkevného zboru pri Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

30. - 31. 7 Hradné dni: krátke vystúpenia skupiny historického šermu Páni Spiša počas celého dňa, krátke divadelné vystúpenia Johanka z Arku v podaní divadla Commedia.

Vstupné: dospelí 100, deti 50

6. a 14. 8. Koncert na hrade - koncert Orkiestra Festiwalowa z Noweho Sacza v Poľsku

9. -14. 8. Sokolí let: vystúpenie sokoliarskej skupiny sv. Bavonna na hrade

Vstupné: hrad a skanzen: dospelí 80, 100 Sk, deti 40, 50

14. 8. Na Spiši veselo - bohatý národopisný program pri príležitosti 20. výročia sprístupnenia skanzenu

12. - 16. 9. Múzeum školám: program pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva, vstup pre školy okresu Stará Ľubovňa voľný

2. 10. ukončenie letnej turistickej sezóny: sv. omša o 14.00 h v hradnej kaplnke

Otvorené:

október - apríl pondelok - nedeľa 10.00 - 15.00, posledný vstup o 14.00 h

máj - september pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00, vstupy každých 15 - 30 minút, posledný o 17.00 h

Vstupné:

Hrad: dospelí 60, deti (6 - 19 rokov), dôchodcovia 30, študenti, vojaci 45

Skanzen: dospelí 40, deti (6 - 19 rokov), dôchodcovia 20, študenti, vojaci 30

Hrad aj skanzen: dospelí 80, deti (6 - 19 rokov), dôchodcovia 40, študenti, vojaci 60

Kontakt: hrad 052/432 20 30, skanzen 052/432 39 82, fax 052/432 23 02,

e-mail: muzeum@sl.sinet.sk, www.muzeumsl.sk

Doprava: Z Popradu a z Prešova autom, autobusom, vlakom.

Markušovský kaštieľ, Markušovce

Spišská obec bola sídlom rodiny Mariassyovcov, ktorí tu dali v polovici 17. storočia postaviť renesančný kaštieľ, neskôr rokokovo prestavaný. Okolo kaštieľa je francúzsky park s rokokovým letohrádkom Dardanely

Stále expozície:

Historický nábytok, Klávesové hudobné nástroje

Otvorené:

máj - 15. 10. utorok - nedeľa 9.00 - 17.00 h

od 16. októbra do apríla utorok - piatok, nedeľa 9.00 - 16.00 h

Vstupné: dospelí 50, deti do 6 rokov 10, študenti, žiaci do 15 rokov 20, dôchodcovia 30

Kontakt: 053/449 84 21, 449 82 12, fax: 053/442 67 85,

e-mail: muzspisa@sisoft.sk, www.slovenskyraj.sk

Doprava: Autobusom a vlakom zo Spišskej Novej Vsi.

Strážky, kaštieľ, Spišská Belá

Jadrom historického osídlenia Strážok bol kaštieľ, kostol sv. Anny a zvonica, ktoré dnes ako celok tvoria národnú kultúrnu pamiatku a patria medzi významné architektonické skvosty Spiša. Na rekonštruovanom objekte situovanom v anglickom parku z 19. storočia možno sledovať stavebný vývoj od neskorogotickej podoby (15. storočie) cez renesančnú prestavbu až po barokovo-klasicistické úpravy (z konca 18. storočia). Kaštieľ patril v 16. - 18. storočí rodine Horváth-Stansithovcov, ktorá v Strážkach založila latinskú humanistickú školu pre deti spišských šľachticov (1584 - 1711) a knižnicu, v tom čase patriacu k najbohatším v Uhorsku. V 19. storočí sa vlastníkmi kaštieľa stala rodina Medňanských a Czóbelovcov. Po smrti poslednej majiteľky a používateľky kaštieľa barónky Czóbelovej sa v roku 1972 správcom kaštieľa stala Slovenská národná galéria.

Stále expozície:

Zbierka historického nábytku, interiérových predmetov a umeleckého remesla, Portrét 17. - 19. storočia na Slovensku, Ladislav Mednyánszky (Medňanský) a Strážky, Historická knižnica.

Otvorené:

15. 6. - 15. 9. denne od 9.00 do 19.00 h, mimo letnej sezóny denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 h

Vstupné: Rodinná vstupenka (2 dospelí + minimálne 1 dieťa) 100, dospelí 50, dôchodcovia, vojaci, študenti, zdravotne postihnutí, majitelia kariet EURO 26 ITIC, ISIC - 25, žiaci ZŠ 15, výklad v cudzom jazyku 80. Zadarmo: deti do 6 rokov, študenti umeleckých škôl, študenti odborov dejiny umenia, estetika, kulturológia, výtvarná výchova, ICOM, AICA, členovia Klubu priateľov SNG.

Kontakt: 052/458 13 12, 052/458 11 52,

e-mail: strazky@sng.sk, www.sng.sk

Doprava: Autom, autobusom z Popradu cez Kežmarok do Spišskej Belej.

Trenčiansky kraj

Bojnický zámok, Bojnice

Jeden z najkrajších a najnavštevovanejších zámkov v strednej Európe. Prvá písomná zmienka o ňom je zo začiatku 12. storočia, keď stál na jeho mieste drevený hrad. V priebehu 13. storočia ho začali stavať z kameňa. Zrejme najväčší rozkvet zaznamenal po roku 1852, keď sa stal panstvom svojho posledného majiteľa - grófa Jána Františka Pálffyho, veľkého milovníka umenia a zberateľa starožitností. Práve on dal objekt prestavať podľa vzoru gotických francúzskych zámkov na Loire. Konečnej prestavby sa však samotný gróf nedožil. Okrem unikátnych priestorov zámku si návštevník môže prezrieť aj jeho skutočné klenoty - podzemnú jaskyňu či záhadný sarkofág posledného grófa. Pre návštevníkov je určite príťažlivé aj to, že v sezóne vás zámkom prevedú sprievodcovia v dobových kostýmoch. Expozície prezentujú interiéry zámku dokumentujúce bývanie šľachty v uplynulých storočiach. Mimoriadne cenné je pôvodné zariadenie tzv. stredného hradu, na ktorého výzdobe sa podieľala firma Gebruder Colli z Innsbrucku. Vzácne sú aj turecké tapety v Orientálnom salóne a strop v Zlatej sále.

Pripravované podujatia:

5. 5. - 8. 5. Medzinárodný festival duchov a strašidiel. Vstupné na festival: dospelí 180, deti 90

16. - 19. 6., 23. - 26. 6. Rozprávkový zámok. Vstupné: dospelí 120, deti 70

15. - 18. 9. (9.00 - 17.00 h) Rytierske dni. Vstupné: dospelí 140, deti 70

2. 12. 2005 - 8. 1. 2006 Šľachtické Vianoce a Traja králi. Vstupné: dospelí 140, deti 70, deti od 3 - 6 rokov 30

Nočné prehliadky zámku: júl - august - nočné prehliadky zvyčajne v piatok a sobotu o 21.00 h, v iných termínoch počas roka je možné objednať sa (prehliadky pre minimálne 20 osôb). Vstupné: 200

Otvorené:

máj - september od 9.00 do 17.00 h

október - apríl od 10.00 do 15.00 h

Otvorené denne okrem pondelka, v júli a auguste aj v pondelok

Vstupné:

veľký okruh (75 min) - dospelí 130, deti 70, od 3 do 6 rokov 10, do 3 rokov vstup zadarmo

malý okruh (45 min) - dospelí 80, deti 50, od 3 do 6 rokov 10, do 3 rokov vstup zadarmo

galerijný okruh (45 min) - dospelí 80, deti 50, od 3 do 6 rokov 10, do 3 rokov vstup zadarmo

Kontakty: 046/543 06 33, 543 06 24, fax 046/543 0051,

e-mail: marketing@bojnicecastle.sk, www.bojnicecastle.sk

Klobušický kaštieľ, Klobušice

V jeho pravom krídle je Múzeum obchodu - expozícia Múzea obchodu, ktorá sídli v Bratislave v Podunajských Biskupiciach. Múzeum bude v kaštieli v Klobušiciach iba do konca tohto roka, expozícia sa potom presťahuje do Podunajských Biskupíc v Bratislave.

Otvorené:

apríl - október utorok - sobota 9.00 - 17.00 h

november - marec utorok - sobota 8.00 - 16.00 h

Vstupné: dospelí 15, deti 10

Kontakt: 042/4465638

Doprava: Autobusom z Ilavy

Lednické Rovne, kaštieľ

Múzeum je umiestnené v areáli renovovaného sídla bývalých majiteľov sklárne Schreiberovcov. Ide o pôvodne renesančný kaštieľ z konca 16. storočia. Ku kaštieľu patrí aj rozsiahly park, v ktorom sa nachádza niekoľko vzácnych cudzokrajných rastlín. Múzeum však nesídli priamo v budove kaštieľa, ktorý nie je pre verejnosť prístupný.

Otvorené:

pondelok - piatok 7.30 - 14.30 h

Kontakt: 042/ 460 11 30

Doprava: Vlakom aj autobusom z Púchova, Považskej Bystrice alebo z Ilavy

Orlové, kaštieľ

Kaštieľ patrí Vlastivednému múzeu v Považskej Bystrici. Múzeum vlastní zoologické, botanické, archeologické, historické a etnografické zbierky. V súčasnosti tam je takmer 25-tisíc kusov exponátov. Momentálne však expozícia verejnosti nie je prístupná, kaštieľ sa predal novému majiteľovi a múzeum si hľadá nové priestory. Múzeum sa pravdepodobne na jeseň presťahuje do renesančného kaštieľa zo 16. storočia v Jasenici (okres Považská Bystrica).

Kontakt: 042/432 37 24

Trenčiansky hrad, Trenčín

Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne centrum priľahlého regiónu. Dnešný hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca dôležité vážske brody a dôležité karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty. V ďalších storočiach sa stal sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. Dnes sú v jeho starobylých priestoroch umiestnené výstavné priestory a viaceré expozície Trenčianskeho múzea.

Stále expozície:

Rodová galéria Ilešháziovcov a obrazy ilešháziovských sídiel - 1. a 2. poschodie paláca Zápoľských

Chladné a palné zbrane od 13. do 19. storočia - 1. poschodie Ľudovítovho paláca

Súčasná heraldická tvorba na Slovensku - prízemie Ľudovítovho paláca

Dávna minulosť Skalky nad Váhom - Letná veža

Erby majiteľov, držiteľov a kapitánov hradu - Matúšova veža

Hradná studňa - gotická kaplnka na nádvorí

Feudálna justícia - Hladomorňa

Pripravované akcie:

21. mája vstup v rámci Medzinárodného dňa múzeí - vstup zadarmo

20. mája sa začnú v Južnom opevnení vystúpenia - Rytierske turnaje Norman (denne okrem pondelka)

Hradné slávnosti - prvý augustový víkend

Termíny nočných prehliadok hradu sa budú aktualizovať.

Otvorené:

máj - september 9.00 - 17.30 h, posledný vstup o 17.15 h

október - apríl - 9.00 - 16.00 h (v apríli do 16.30 h)

Vstupné: dospelí - jednotlivci 80, dospelí - vo výprave 78, deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia 40, deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia - vo výprave 38. Rodinné vstupenky: 2 dospelí + 1 dieťa (študent) 180, 2 dospelí + 2 deti (študenti) 200, 2 dospelí + 3 deti (študenti) 220. V rodinnom vstupnom každé ďalšie dieťa nad 3 deti zadarmo, ZŤP s jedným sprievodcom zadarmo, fotoaparát 20, kamera 50.

Katov dom - dospelí 30, deti 15

Kontakty: 032/74 35 589, 74 35 657, fax 74 40 753,

www.muzeumtn.sk, e-mail: officemuzeumtn.sk

Trnavský kraj

Galanta, renesančný kaštieľ Esterházyovcov

Obnovená kultúrna pamiatka je mestským zariadením, kde popri expozíciách nábytku, miestnej histórie, rodine Esterházyovcov a výskumu samostatného kaštieľa sú aj výstavné priestory - galéria, kde sa prezentuje výtvarné umenie.

Stále expozície:

Miestopis Galanty a okolia, Archeologická časť Galanty, História renesančného kaštieľa, Meštianska bytová kultúra z konca 19. storočia, Sakrálne pamiatky

Pripravované výstavy:

do 15. 6. Marco Gerbi, Florencia, Taliansko - výtvarné práce

pol. júna - júl Salón 2005 - výstava učiteľov ZUŠ výtvarného odboru z Galanty

august - september domáci výtvarník - Obrazy a keramika, Mikulov ČR

októner - november Eva Jurášová, smalt, email, art-protis

december 30. výročie zaoženia fotoklubu v Galante - fotovýstava

Otvorené:

letné obdobie utorok - piatok 8.00 - 17.00, sobota, nedeľa 13.00 - 17.00 h

zimné obdobie utorok - piatok 8.00 - 16.00, sobota, nedeľa 13.00 - 17.00 h

Vstupné: dospelí 10, deti do 18 rokov 5 korún

Kontakt: 031/780 47 31

Sobotište, Nyaryiovský kaštieľ

Nyaryiovský kaštieľ, v ktorom je múzeum Samuela Jurkoviča, je v centre mestečka Sobotište neďaleko Senice.

Postavili ho v renesančno-barokovom slohu. Pre verejnosť sú sprístupnené tri stále expozície. Prvá sa venuje dejinám obce, kde sa v 16. storočí usadili habáni, druhá sa zaoberá osobnosťou Samuela Jurkoviča a jeho kultúrno-osvetovej práci. Vystavené sú tu aj časti ľudových krojov, habánska keramika a ľudové nástroje.

Otvorené:

utorok - piatok od 10.00 do 16.00 h. V sobotu a nedeľu len vopred ohlásené skupiny.

Kontakt: 034/62 82 102, fax: 034/ 822 32

Smolenický zámok, Smolenice

Vznikol až v 14. storočí ako posledný zo strážnych hradov pri malokarpatských priesmykoch. Na začiatku 15. storočia bol kráľovským majetkom, neskôr patril pezinským a svätojurským grófom a od začiatku 16. storočia rodine Országovcov. Potom ho takmer dve storočia vlastnili Erdödyovci. Na konci 18. storočia hrad spustol a na začiatku 19. storočia vyhorel, takže zostali z neho iba ruiny, z ktorých vyčnievala len päťboká hlavná veža a bašty vonkajšieho opevnenia. Terajší Smolenický zámok sa začal budovať na začiatku 20. storočia majiteľ smolenického a dobrovodského panstva gróf Juraj Pálffy st. Gróf dal zámok postaviť vo vlastnej réžii podľa návrhu architekta Jozefa Huberta. Prvá svetová vojna bola príčinou prerušenia stavebných prác na zámku. Niektoré miestnosti boli len provizórne upravené a bol v nich umiestnený archív rodu Pálffyovcov. Až do skončenia druhej svetovej vojny sa na stavbe nepokračovalo. V roku 1945 sa majiteľom zámku stal štát, zámok prevzala SNR a zvolila si ho za svoje letné sídlo. Zámok bol dostavaný a zariadený a v júni 1953 ho odovzdali SAV. Na zámku sa konajú stretnutia SAV s medzinárodnou účasťou, kongresy, firmy si ho jeho priestory prenajímajú na svoje akcie. Pre zámok je to však takmer jediný zdroj príjmov, z ktorého môžu hradiť jeho nákladnú údržbu. Otvorený pre verejnosť je len počas dvoch letných mesiacov.

Otvorené:

od 5. júla do konca augusta 10.00 - 18.00 h

Vstupné: dospelí 30, deti 15

Kontakt: 033/55 86 192

Žilinský kraj

Blatnica, kúria

V klasicistickej prónayovskej kúrii je umiestnené Múzeum Karola Plicku.

Otvorené:

denne okrem pondelka od 9.00 - 17.00 h

Vstupné: dospelí 30, deti, vojaci, študenti, dôchodcovia 15

Budatínsky zámok, Žilina

Budatínsky zámok je historickou a architektonickou pamiatkou Žiliny. V minulosti patril medzi vodné hrady, chránené tokom riek a vodnými priekopami. Jeho najstaršou časťou je mohutná ranogotická štvorposchodová gotická veža, ktorú postavili v čase opevňovania krajiny po tatárskom vpáde v polovici 13. storočia. Vzhľadom na to, že ležal neďaleko sútoku Váhu a Kysuce, plnil i funkciu kráľovskej tridsiatkovej stanice, kde sa vyberalo mýto od kupcov prichádzajúcich zo Sliezska. Začiatkom 14. storočia, počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho, vežu opevnili a vystavali jednotraktový palác. Najväčšie stavebné úpravy zámok zaznamenal v rokoch 1487 - 1798, keď bol majetkom rodu Suňogovcov. Dátum renesančnej prestavby, rok 1551, je zaznamenaný na kozube prvého poschodia veže. V 18. storočí, keď zámok už úplne stratil funkciu pevnosti, postavili na zvyškoch opevnenia barokovo-klasicistický kaštieľ. V roku 1798 prešiel Budatínsky zámok do majetku rodu Csákyovcov, ktorým patril až do roku 1945. Postihli ho aj revolučné udalosti rokov 1848 - 1849, keď 10. januára 1849 takmer úplne vyhorel a odvtedy dlhšie chátral. Celkovú obnovu v zámku začali jeho majitelia až v rokoch 1920 - 1922. Po odstránení rumovísk časti barokového paláca dostavali juhozápadné krídlo v historizujúcom slohu a zámok dostal dnešnú podobu. Dnes sú tu umiestnené expozície Považského múzea v Žiline a do budúcnosti sa pripravuje pre návštevníkov sprístupnenie nových expozícií.

Stále expozície:

Dobový interiér - predstavuje zariadenie meštianskej jedálne z 19. storočia doplnené kolekciou porcelánu

Sakrálne zbierky 18. a 19. storočia - 2. a 3. poschodie veže (v najstaršej časti historického objektu) výber najmä barokového umenia z historického fondu Považského múzea v Žiline

Drotárstvo - jediná špecializovaná expozícia svojho druhu na svete. Prostredníctvom viac ako 350 kusov zbierkových predmetov dokumentuje historický vývoj a materiálne prejavy tohto unikátneho, typicky slovenského ľudového remesla od jeho vandrovných počiatkov až po továrenskú výrobu. Predstavuje podnikateľské úspechy slovenských drotárov v cudzine a remeselný fortieľ.

Počas sezóny je otvorený náučný chodník v zámockom parku.

Pripravované podujatia:

16. 5. Medzinárodný deň múzeí, predvádzanie starých remesiel (od 9.00 - 16.00 h)

10. - 12. 6. Medzinárodný festival drotárstva - tradičné medzinárodné stretnutie ľudových a umeleckých remeselníkov, šperkárov a výtvarníkov, pracujúcich s drôtom - od 9.00 do 16.00 h

18. 9. Dni európskeho kultúrneho dedičstva - ukážky remesiel - od 9.00 do 16.00 h

26. - 29. 9. Huby, naše hobby - od 9.00 do 15.00 h

4. 12. Advent na zámku - od 9.00 do 16.00 h

19. december Vianoce na zámku, vianočné trhy v historickom prostredí - od 9.00 do 17.00 h

Výstavy:

10. 5. - 1. 11. Drotári v dielach umelcov. Prvá výstava svojho druhu na svete, ktorá mapuje odraz drotára vo výtvarnom umení, zastúpenom v slovenských múzeách a galériách

Výstavy sú prístupné denne okrem pondelka od 8.00 do 15.30 h (1. 6. - 31. 8. aj v pondelok). Vstupné je v rámci prehliadky expozícií múzea.

Otvorené:

september - máj denne okrem pondelka po celý rok od 8.00 do 16.00 h (posledný vstup je o 15.30 h)

jún, júl, august - denne od 8.00 do 17.00 h (posledný vstup je o 16.30 h), v pondelok od 8.00 do 16.00 h (posledný vstup je o 15.30 h)

Štátne sviatky:

zatvorené - 1. 11., 17.11., 24. - 26. 12.

otvorené - 5. 7., 1. 9., 15. 9.

Vstupné: dospelí 40, deti, študenti, dôchodcovia, vojaci ZS 20, deti do 6 rokov, ZŤP zadarmo, foto, video nie je povolené

Kontakt: 041/500 15 11, fax 041/562 00 33, 500 15 12,

e-mail muzeum@psgnetza.sk, www.povazske.muzeum.sk

Doprava: v rámci Žiliny - MHD

Oravský hrad, Oravský Podzámok

Zachovalý rozsiahly hrad sa týči na strmom vápencovom brale priamo nad obcou vo výške 112 metrov nad hladinou rieky Orava. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. Oravský hrad vznikol v 13. storočí na mieste staršieho osídlenia pochádzajúceho asi z rozhrania letopočtov. Najstaršie historické zmienky pochádzajú spred roku 1235, keď bol kráľovským majetkom. Postupne menil majiteľov. O dnešný vzhľad sa postarali Thurzovci, ktorých stavebná obnova hrad zaradila medzi významné stavby renesančného obdobia. V roku 1800 hrad vyhorel a bol veľmi poškodený. Posledná a najvýznamnejšia komplexná obnova hradu sa uskutočnila až v rokoch 1953 - 1968. Interiér budov sa zachoval z čias gotiky, renesancie a romantizmu. Najzachovalejší je interiér kaplnky so zariadením z roku 1752.

Pripravované podujatia:

29. 5. - 3. 6. Rozprávkovo strašidelný hrad - XI. ročník - týždeň pre školské zájazdy, prehliadka hradu so stretnutím s rozprávkovými bytosťami

18. 6. Kráľovstvo prírody

19. 6. Večer histórie - stretnutie s historikom spojené s vystúpeniami šermiarov, hudobníkov a divadelníkov

24. 6. nočná prehliadka

3. 7. Oravský divadelný Podzámok - XIV. ročník - Festival divadiel s historickou, príp. rozprávkovou tematikou

15., 29. 7., 12. 8., 30. 9. nočné prehliadky

20. 8. Tajomný hrad - večerná prehliadka pre deti ku koncu prázdnin

26. 8. Drakula - Netradičná nočná prehliadka v upírom duchu (šermiari, strašidlá, scénky, zvukové a svetelné efekty...). Premietanie prvého nemého zahraničného filmu na Slovensku - Upír z Nosferatu - na nádvorí Oravského hradu

4. - 7. 12. Mikulášske dni - stretnutie s Mikulášom a zimnými rozprávkovými bytosťami, predvádzanie remesiel s predajom oplátok medovníkov a vianočného pečiva

27. - 30. 12. Vianoce na Oravskom hrade - vianočná výzdoba, koncert, vystúpenia folklórnych skupín, Betlehem

Otvorené:

denne 8.30 - 17.00 h

Vstupné: dospelí 100, deti a študenti 60, deti do 6 rokov zadarmo, školské zájazdy 50-percentná zľava

Kontakty: 043/5816116, fax 043/5816130,

e-mail marketing@oravamuzeum.sk, www.oravamuzeum.sk

Doprava: vlakom z Kraľovian, stanica Oravský Podzámok, alebo štátnou cestou č. 59 z Ružomberka a Dolného Kubína

Oščadnica, kaštieľ

Všetky stále expozície sa rušili a jedno poschodie je v prenájme, kde sa v júni uskutoční výstava Rudolfa Dičku pod gesciou obecného úradu a Kysuckého osvetového strediska.

Výstavy:

6. 5. - 22. 6. krajské kolo amatérskej tvorby v spolupráci s Kysuckým osvetovým strediskom

6. - 10. 6. medzinárodné sochárske sympózium

7. 7. - 2. 9. čínsky a japonský plagát - výstava zatiaľ nie je istá, ak sa ju nepodarí pripraviť, bude náhradná - Ondrej Zimka - autorská výstava

11. 9. - 4. 11. Poľovníctvo - tematická výstava

14. 11. 2005 - 10. 2. 2006 Výstava vedeckej hračky

Otvorené:

utorok - piatok 9.00 - 16.00 h, cez víkend otvára na požiadanie domovník

Vstupné: dospelí aj cudzinci 10, deti 5 korún

Kontakt: 041/433 28 07

Radoľa, kaštieľ

Kaštieľ v Radoli patrí medzi najstaršie historické objekty na Kysuciach. Pochádza z druhej tretiny 16. storočia. Predstavuje renesančný typ zemianskeho sídla, ale okolnosti jeho stavby sú nejasné. Pôvodne to bola štvorcová dvojpodlažná stavba s jedným obývacím priestorom v každom podlaží, obklopená hradbou, teda skôr obytná veža, aké majú svoj pôvod v stredoveku. K prestavbe objektu došlo v druhej polovici 17. storočia, keď bol jadrom majera budatínskeho panstva patriaceho Suňogovcom. Od 19. storočia do roku 1977 slúžil kaštieľ na obytné účely. Po rekonštrukcii kaštieľa tu je od roku 1983 sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea, v roku 2002 čiastočne reinštalovaná. Na prízemí kaštieľa sa návštevníkom predstaví expozícia Staršie dejiny Kysúc, ktorá pomocou archeologických exponátov dokumentuje najstaršie osídlenie kysuckej oblasti. Z obdobia od paleolitu po dobu rímsku tu možno vidieť napríklad stoličku mamuta, rozličné pracovné nástroje, keramiku, nálezy so sídliska a hradiska ľudu púchovskej kultúry v Lopušných Pažitiach (kostená píšťalka, prasleny, odliatky obilnín, zlomky nožov, hroty šípa, oštepa) a mnohé iné. Veľkomoravské a stredoveké obdobie prezentujú nálezy zo slovanského opevnenia v Lopušných Pažitiach z konca 9. storočia, nálezy z najstaršej sakrálnej stavby na Kysuciach na Koscelisku v Radoli a nálezy z Kysuckého Nového Mesta. Na poschodí privíta návštevníkov novootvorená expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem zariadených miestností obývacej spálne z Kysuckého Nového Mesta z poslednej tretiny 19. storočia, spálne a jedálne, kde veľká časť nábytku pochádza z remeselníckej dielne majstra Mládeneka z Čadce - a rôznych bytových doplnkov predstavuje v stručnosti dejiny Kysuckého Nového Mesta a Čadce.

Výstavy a kultúrne podujatia:

5. 4. - 27. 5. Kameninová keramika vypaľovaná ohňom - výroba keramiky netradičným spôsobom - vypaľovanie ohňom, keramikári z Rožňova pod Radhoštěm

6. 5. - 12. 6. Detská tvorivosť - výstava výtvarných prác žiakov základných škôl z dolných Kysúc

1. 6. - 31. 7. Vedecká hračka - tvorivé stretnutia s motivačnými kreatívnymi hrami a riešením technických problémov - interaktívna výstava Občianskeho združenia Vedecká hračka z Banskej Bystrice

14. 6. - 31. 7. Ján Rajtek - profilová výstava

24. 7. koncert country skupiny

2. 8. - 21. 9. ...keď nite vedú ako cesty doďaleka... - tkané úžitkové textílie, gobelíny Eleny Pavolkovej z Veličnej na Orave, beseda s autorkou výstavy

3. 8. - 31. 8. Drotária - tradičné remeslo - Ladislav Fapšo - ukážky drotárskych prác a zachovávanie tradičných drotárskych techník

28. 8. vystúpenie skupiny Štefana Beláka z KNM

5. 9. - 2. 10. Šikovné ruky - výrobky dekoratívne a úžitkové, zhotovené zverencami sociálnych ústavov

27. 9. - 21. 11. Krehká krása - výstava skla

5. 10. - 29. 11. Noční lovci - výstava prezentujúca živočíchy, ktoré sú zaujímavé svojím spôsobom života a schopnosťou takmer nehlučne lietať aj v úplnej tme (netopiere, sovy)

29. 11. 2005 - 31. 1. 2006 Remeselné tradície na Kysuciach - tradičné a doplnkové zamestnania, ľudové remeslá, cechové remeslá, remeslá a živnosti, priemysel a obchod

2. 12. 2005 - 10. 1. 2006 Vianočná výstava - výstava vianočných ľudových výrobkov a ozdôb, vianočný program Od Lucie do Vianoc 11. 12. o 14.00 h

Otvorené:

utorok - piatok 8.00 - 16.00, sobota - nedeľa 10.00 - 16.00 h

Vstupné: dospelí 20, deti, dôchodcovia 10

 

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 2. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 3. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 4. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 5. Prehľad a automatizácia
 6. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 7. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 8. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 1. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 2. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 3. Trenčín potrebuje nový impulz!
 4. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 5. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 6. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 7. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 8. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 13 174
 2. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 11 119
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 8 116
 4. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 7 479
 5. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 404
 6. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 4 114
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 894
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 2 703
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Erika Kladna: Australský outback
 2. Blanka Ulaherová: Konečne opäť Bosna
 3. Vladimír Benčík: Malta 1/3 – návšteva u „hadích kňazov“ s dlhými lebkami
 4. Martin Majzlan: Skaza a tragédia Aralského jazera
 5. Aleš Tvrdý: Vlakom po Európe
 6. Ján Komrska: Hora Harvard, Kolorádo
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 44. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 2/3 - Skaza lode Karluk, 1913 - 1914
 8. Soňa Fröhlichová: Na švajčiarskej hore Mont Fort servírujú syrové fondue vo výške 3300 metrov nad morom
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 128 904
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 15 574
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 587
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 873
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 023
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 4 759
 7. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 333
 8. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 3 152
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťZatvoriť reklamu