Prvá pomoc sa môže hodiť aj vám

Pomoc pri nehode? Samozrejmosť. Ako pre koho. Realita je úplne iná. Každý druhý vodič totiž ide popri nehode ďalej. Len v rovine špekulácie zostáva úvaha, či to boli desiatky, ba dokonca stovky životov, ktoré mohlo zachrániť viac ľudskej obetavosti ...

Pomoc pri nehode? Samozrejmosť. Ako pre koho. Realita je úplne iná. Každý druhý vodič totiž ide popri nehode ďalej. Len v rovine špekulácie zostáva úvaha, či to boli desiatky, ba dokonca stovky životov, ktoré mohlo zachrániť viac ľudskej obetavosti a znalosti základov prvej pomoci.

Kvalitnú autoškolu spoznáte podľa úrovne výuky prvej pomoci

"Autoškoly sú povinné zahrnúť do svojich vodičských kurzov základy poskytovania prvej pomoci v rozsahu 7 hodín. Vodiči, hlavne mladší, si obvykle ani nespomenú, že také niečo absolvovali. Väčšina autoškôl sa stavia k tejto veci nezodpovedne, veď zákon ktorý hovorí, že školenie musí robiť osoba spôsobilá im na to nahráva. Kto je spôsobilý? Skoro každý. Súčasná novela zákona o autoškolách, ktorá tak pobúrila majiteľov autoškôl nesprísnila predpoklady výberu školiteľa prvej pomoci," hodnotí súčasnú situáciu Ing. Katarína Hupková, riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža Ba I.

Nonstop v ohrození

Pritom riziku dopravnej nehody sa vystavuje každý, kto sadne za volant či už ako vodič alebo spolujazdec. Zákon síce zahŕňa povinnosť poskytnúť prvú pomoc, ale len za predpokladu, že tým neohrozíme seba ani zraneného- hovorí právny výklad zákona. A nepomáha ani hrozba odňatia slobody, ak z miesta nehody ujde.

Nemorálne výhovorky

Podľa záchranárov neposkytnutie pomoci nie je vždy iba ľahostajnosť, ale aj strach ľudí, že zranenému ublížia. Len zriedkavo sa stretávajú pri dopravných nehodách s tým, že niekto zraneným účinne pomáha. Ľudia skôr iba postávajú okolo a radia. Jedna z veľmi nemorálnych výhovoriek prečo neposkytnúť pomoc ak zranený krváca, je obava z prenosu infekčného ochorenia. Týmto ľudia často vysvetľujú svoju nečinnosť pri tragédiách v dopravnej premávke. Bolo by určite krásne, keby nehody na cestách neexistovali a keby aj, odniesli by si to iba plechy.

Čo robiť

Ak je zranený pri vedomí

Zistiť či má bolesti za krkom, v chrbte či vie hýbať nohami a rukami. Pokiaľ bolesti nemá a končatinami hýbe pravdepodobne nie je chrbtica zranená.

Zastaviť krvácanie a aspoň provizórne previazať všetky rany. "Záchranca by sa pri zastavovaní krvácania mal chrániť pred možným nakazením infekčnými chorobami. Použiť by mal gumené rukavice z autolekárničky, ak nemá postačia mikroténové vrecká, prípadne môže zraneného požiadať, aby si ranu stlačil sám, ak mu to stav zranenia dovoľuje," radí K. Hupková

Prikryť zraneného dekou, aby zostal v teple.

Zásadne mu nedávať jesť ani piť.

Rozprávať sa so zraneným a odpútať ho od bolesti, kým príde lekár.

Ak zranený upadol do bezvedomia

Závažným stavom je bezvedomie a prudké krvácanie. Stavy s krvácaním si vyžadujú okamžité ošetrenie, ešte predtým ako privoláme lekársku prvú pomoc.

Zistiť základné životné funkcie - dýchanie zistíme najľahšie podľa farby pier a slizníc (modré pery svedčia o nedostatočnom prekrvení hlavy).

Krvný obeh, ten je lepšie overiť na krčných tepnách, pretože zle hmatateľ-ný pulz na končatinách môže byť výsledkom ich zranenia. Často záchranca pod vplyvom stresu nie je schopný ho zachytiť, resp. cíti svoj vlastný.

Zraneného uložiť na tvrdý a teplý povrch (už viete na čo slúži izotermická podložka v autolekárničke?) "Od stabilizovanej polohy sa v súčasnosti upustilo, nakoľko záchranár pri prvej pomoci nie je schopný posúdiť vnútorné zranenia. Má zmysel v prípade, že zranených je viac a záchranár jeden," objasňuje K. Hupková.

Ak zranený nedýcha a nemá hmatateľný pulz - začať s resuscitáciou. Príčinou zástavy dychu býva zapadnutý jazyk, cudzie teleso, zvratky, ale aj umelé zuby. Na jeho uvoľnenie často stačí zakloniť zranenému hlavu.

Ak ani potom zranený sám nezačne dýchať, musí nasledovať dýchanie z úst do úst (rúška s umelým ventilom v autolekárničke je určená práve na tento účel). Pri vdychu by sa pos-tihnutému mal pohnúť hrudný kôš.

Pri modrajúcich perách, teda pri zástave obehu, treba začať s nepriamou masážou srdca, ktorá spočíva v striedavom stláčaní a uvoľňovaní hrudníka zraneného. Obidve ruky (preložené cez seba) pritlačíme na tlakový bod. "Ten sa nachádza v strede hrudníka vo výške jedného prsta nad spodným okrajom hrudnej kosti. Dôležitá je aj poloha zraneného na tvrdej podložke, lebo pri masáži treba hrudník stláčať o 1/3 až 1/2 jeho objemu. Na to treba vyvinúť značnú silu, pričom frekvencia stláčaní má byť 80- až 100-krát za minútu. "Pomalšie tempo je neefektívne. A skúsenosti ukázali, že resuscitáciu by mal robiť jeden človek a nie dvaja. Pomer je 2 vdychy na 15 stlačení hrudníka," radí K. Hupková. Ak sa neobnovia životné funkcie po minúte, treba najskôr zavolať zdravotnícku pomoc a pokračovať v oživovaní do ich príchodu.

Slovenskí vodiči sú pripravení rovnako ako ich lekárničky

Podľa hovorkyne SČK Gabriely Škrabálkovej: "Obsah lekárničiek slovenských motoristov je vo veľmi zlom technickom stave. Je nekompletný, po záručnej lehote a často znehodnotený vytečenými tekutinami na dezinfekciu." Dopravný inšpektorát v spolupráci so SČK raz do roka organizuje akciu zameranú na kontrolu obsahu lekárničiek a vedomostí vodičov pri poskytovaní prvej pomoci. Pri týchto kontrolách sa zistilo, že úroveň vedomostí je katastrofálna aj u vodičov - profesionálov. Ani oni nevenujú autolekárničkám väčšiu pozornosť, rovnako je to aj s personálom staníc technickej kontroly. "Aj niektorí policajti sa pri našej spoločnej akcii úprimne priznali, že by si netrúfli pustiť sa do záchrany ranených," dodáva K. Hupková. Vodiči majú záujem o kurzy prvej pomoci skôr vo výnimočných prípadoch. "SČK ponúka po celom Slovensku vo svojich územných spolkoch kurzy prvej pomoci. Ich cena je 1150 Sk a rozsah 16 hodín," dodáva.

Cena kurzu zahŕňa

 • školenie z prvej pomoci pri život ohrozujúcich situáciách,
 • pri iných poraneniach,
 • pri civilizačných chorobách,
 • praktické preskúšanie resuscitácie, obväzovej techniky a iné.

Motorista by sa mal sám vyhodnotiť, predtým ako zažije na vlastnej koži dopravnú nehodu, ako je pripravený pomôcť zraneným pri nehode. Veď to môžu byť jeho naj-bližší.

Čo hovorí prieskum SČK

Slovenský Červený kríž uskutočnil naposledy v júli 2004 v spolupráci s Policajným zborom SR akciu zameranú na stav lekárničiek a vedomosti prvej pomoci.

Zásah má svoje pravidláAko teda postupovať pri nehode?

 • zhodnotiť situáciu - zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu zranených,
 • zaistiť bezpečnosť sebe aj postihnutým - zastaviť dopravu, preniesť zranených na bezpečné miesto, vyslobodiť postihnutých z aut,
 • orientačne posúdiť stav poranených.
 • poskytnúť prvú pomoc, pokiaľ si trúfate,
 • zavolať záchranárov - ohlásiť nehodu.

Ako zavolať pomoc

Na telefónnom čísle 155 a 112 (zadarmo aj z mobilného telefónu) ohlásiť jasne a stručne:

1. Telefónne číslo, z ktorého voláte - nielen na overenie, niekedy je nutné na bližšie určenie miesta. Telefón zložte až po zdravotníkovi, aby ste podali a dostali všetky potrebné informácie.

2. Miesto nehody - cesta, ulica alebo nejaký výrazný orientačný bod.

3. Druh nehody - zrážka, prevrátené auto, zakliesnené vozidlá, nemožnosť niekoho vyslobodiť z vozidla.

4. Počet postihnutých - aspoň pri-bližne.

5. Závažnosť ťažkostí - menovať najzávažnejšie.

Rada: Je dobré voziť v aute malú príručku prvej pomoci, kde nájdete okam-žité rady a postupy činností doplnené názornými ilustráciami. Pri výletoch, víkendových pobytoch na chate, v detskom tábore alebo počas dovolenky mimo dosahu rýchlej zdravotníckej pomoci ju možno oceníte. Nezostanete v kritickej situácii bez odbornej rady.

Kuriozita"Hrôzostrašný" trest udelil súd v USA minulý rok v januári žene, ktorá v podnapitom stave zabila pri nehode muža. Okrem pobytu za mrežami musí pri sebe stále nosiť fotografiu obete, ktorá je vystavená v rakve. Blízki zomrelého sú spokojní, vodičke sa zdá trest krutý.

Zdroj: ČTK

Výsledok kontroly autolekárničiek

Počet kontrolovaných áut - lekárničky: 5448

Počet kompletne vybavených lekárničiek: 3040

Počet nepoužitelných lekárničiek: 2068

Počet chýbajucich lekárničiek: 340

Pozn. Nepoužiteľné lekárničky sú lekárničky s nepoužiteľným obsahom - poškodené, zašpinené, nekompletný obsah lekárničiek alebo je zanedbaný dátum expirácie.

Výsledok kontroly poskytnutia prvej pomoci

Počet oslovených vodičov - poskytnutie PP: 2520

Správne poskytnutá PP: 1024

Nesprávne poskytnutá PP: 1225

Odmietli poskytnutie PP: 271

Obsah autolekárničky

2 ks Gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5 x 7,5cm á 5 ks

1 ks Dezinfekčný roztok 50 ml s rozprašovačom

1 ks Resuscitačná rúška s ventilom

1 ks Izotermická fólia 220 cm x 140 cm

2 ks Trojrohá šatka látková

1 pár Rukavice jednorázové

1 ks PVC rúška 20 cm x 20 cm

1 ks Náplasť hladká šírka 1,5 cm

4 ks Obväz hotový sterilný č. 4

1 ks Ovínadlo hydrofilné sterilné 10 cm x 5 m

1 ks Ovínadlo hydrofilné sterilné 6 cm x 5 m

1 ks Ovínadlo škrtiace gumové (min. dĺžka 70 cm)

10 ks Náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm

Odporúčané:

1 ks Nožnice nehrdzavejúce

4 ks Zavieracie špendlíky

Najčítanejšie na SME Cestovanie


Inzercia - Tlačové správy


 1. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 4. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 7. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 10. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 1. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
 2. Študenti stredných a vysokých škôl môžu získať na účet 1000€
 3. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 4. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 5. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
 6. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 7. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 8. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 9. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 10. Leto nekončí!
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 223
 2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 2 631
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 018
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 790
 5. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 1 647
 6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 387
 7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 250
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 239
 9. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 161
 10. Leto nekončí! 812