SME
Piatok, 24. september, 2021 | Meniny má Ľuboš, ĽuborKrížovkyKrížovky

Informačné strediská - prvý kontakt s regiónom

Pred rokom 1989 boli informačné strediská takmer neznámym pojmom - mali ich iba väčšie mestá. Dnes sa stali doslova nevyhnutnosťou a turistický ruch si bez nich nedokážeme predstaviť.

Strediská predstavujú prvý kontakt turistu s regiónom. Často sem príde nezorientovaný, nevie aké pamiatky by si mohol prezrieť, kde by sa mohol najesť, ubytovať, objednať si sprievodcu mestom, či dokonca, kde by si zamenil peniaze. Informačné centrá mu to všetko dokážu sprostredkovať. Mnohé už majú dokonca vlastné zmenárne, internetové kaviarne, zabezpečia vám sprievodcov vo viacerých jazykoch.

V prvom rade však majú komplexnú databázu informácií o historických pamiatkach, prírodných zaujímavostiach, povedia vám otváracie hodiny, zabezpečia lístky na kultúrne podujatia. Región, ktorý chce svoje zaujímavosti turistom predať, nemôže bez informačného centra zostať. Aj preto dnes už dnes centrá majú aj v menej známych slovenských lokalitách.

Väčšinu centier si zriadili mestá a aby bol aj prvý kontakt pre návštevníkov príjemný, umiestnili ich v atraktívnom prostredí. Tak je to napríklad u kremnického informačného centra, ktoré sídli v stredovekom barbakane. Aj ostatné centrá sídlia na miestach, kde je pohyb turistov najvýraznejší. Viaceré informačné centrá prevádzkujú vyhliadkové veže a dokážu vymyslieť zaujímavé fakultatívne výlety do okolia. Mnohé už zriadili vlastné zmenárne, čo má pre turistov nemalý význam. Cez víkendy sú totiž slovenské banky zatvorené.

Súčasťou centier býva aj edičná činnosť a vydávanie vlastných propagačných materiálov. Prevažná väčšina slovenských informačných centier je súčasťou Asociácie informačných centier Slovenska. Podľa odborníkov je predpoklad, že v najbližších rokoch počet informačných centier na Slovensku ešte výrazne vzrastie a budú ich mať aj mnohé malé mestá, obce, alebo známe turistické lokality.

V servisnej prílohe ponúkame prehľad informačných centier na Slovensku, kontakty na ne, otváracie hodiny počas letnej sezóny a základný prehľad ponúkaných služieb. (eta)

BANSKÁ BYSTRICA

Kultúrne a informačné stredisko

Nám. Št. Moysesa 26, 974 01 Banská Bystrica

tel: 048-415 50 85, mail: kis@pkobb.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 19.00

sobota 9.00 - 13.00

Služby: bezplatné

* informačná databáza o meste a okolí

* informácie o kultúrnych, športových, spoločenských podujatiach v meste a okolí, službách, cestovnom ruchu, dopravných spojeniach

* ubytovací servis, edičná činnosť, sociologický prieskum návštevníkov mesta

Platené: ubytovací servis prostredníctvom zmluvných partnerov

* sprievodcovská služba mestom a okolím s vyškolenými sprievodcami

* výlety do okolia - 4 varianty

* školenie miestnych turistických sprievodcov

* predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia

* kopírovacie služby, predaj propagačných materiálov, suvenírov, máp a podobne

* prevádzka Hodinovej veže - slúži ako vyhliadková veža

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Mestská turistická informačná kancelária

Nám. sv. Trojice 3, 969 01 Banská Štiavnica

tel: 045-694 96 53, mail: tikbs@banskastiavnica.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - nedeľa 8.00 - 17.30

Služby: sprievodcovský servis( slovenčina, angličtina, nemčina, maďarčina, francúzština, ruština, poľština)

* telefónna a faxová služba, predaj parkovacích kariet, predpredaj vstupeniek

* predaj informačných materiálov, máp, suvenírov

* kompletné informácie o meste a okolí

* prírodné zaujímavosti, turistické trasy, náučné chodníky

* autobusové a vlakové spojenia

BARDEJOV

Turisticko-informačná kancelária Spirit

Radničné nám. 21, 085 01 Bardejov

tel: 054-472 62 73, mail: spirit@spirit-travel.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 9.00 - 18.00

sobota, nedeľa 10.00 - 12.00, 13.30 - 16.00

Služby: sprievodcovské služby

* informácie o možnostiach ubytovania , kultúrnych podujatiach

* pred máp, suvenírov, kníh a pod.

BRATISLAVA

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Klobučnícka 2, 814 28 Bratislava

tel: 02-544 337 15, mail: bkis@bratislava.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.30 - 19.00

sobota 9.00 - 17.00

nedeľa 9.30 - 16.00

Služby: poskytovanie turistických a všeobecných informácií o Bratislave a okolí, ubytovací servis, prehliadky mesta

* jazda historickou električkou s výkladom sprievodcu

* vlastivedné zájazdy a vychádzky

* predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia

* ponuka špeciálnych programov (rafting, potápanie a pod.)

* ponuka detských denných táborov

BREZNO

Turisticko-informačná kancelária

Nám. M. R. Štefánika 3, 977 01 Brezno

tel: 048-611 42 21, mail: tikbr@brezno.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok - piatok 8.00 - 17.00

sobota 8.00 - 12.00

Služby:

* informácie o Brezne a regióne v slovenčine, nemčine, angličtine a ruštine

* dostupné informácie o významných podujatiach na Slovensku

* propagačné materiály o Slovensku

* predaj suvenírov, máp, turistickej literatúry

* predpredaj vstupeniek

ČADCA

Informačné centrum mesta

Nám. slobody 30

022 01 Čadca

tel: 041-433 26 11, mail: ikcadca@stonline.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 7.30 - 16.30

sobota 8.00 - 12.00

Služby: informácie- ubytovacie a stravovacie zariadenia, turistické atraktivity,

* kultúrne pamiatky, osobnosti regiónu,

* spoločensko-kultúrne a športové podujatia

* vlakové a autobusové spojenia

* podnikateľské subjekty, inštitúcie, samospráva

* informácie z oblasti cestovného ruchu, inzertná služba, kopírovanie, faxovanie

* prepisovanie žiadostí, listov

* cestovné poistenie

* správa tenisových kurtov

* predaj automáp, turistických máp, suvenírov

JASENSKÁ DOLINA

Informačné centrum JASED

Jasenská dolina - Kašová, 038 11 Belá-Dulice

tel: 043-429 77 17, mail: jased@enelux.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 15.00

Služby: informácie o turistike v regióne Turiec, ubytovanie, stravovanie

* podujatia, kultúrne pamiatky,

* aktivity Združenia cestovného ruchu Veľká Fatra

* predaj náučno-propagačných materiálov

* sprievodcovské služby, informácie o doprave, zabezpečenie dopravy

KOŠICE

Mestské informačné centrum

Má dve pobočky: Štúrova 1 - supermarket Dargov

040 01 Košice, tel: 055-16 186

mail: info@mickosice.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 19.00

sobota 8.00- 13.00

Hlavná 111, OD TESCO

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 20.00

sobota, nedeľa 8.00 - 16.30

Služby: informácie o firmách, úradoch, službách, ubytovaní

* sprostredkovanie ubytovania a služieb

* služby sprievodcov (v prípade požiadavky aj s dopravou - osobné auto, mikrobus, autobus)

* vstupenky na miestne, regionálne a zahraničné podujatia formou predpredaja

* predaj upomienkových predmetov a doplnkového tovaru - mapy a pod.

KOŠICE

Informačné centrum mesta

Hlavná 59, 040 01 Košice

055-625 45 02, mail: icmk@ke.sanet.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 9.00 - 18.00

sobota 9.00 - 13.00

Služby:

* informácie o firmách, službách, štátnej správe, samospráve

* možnosti ubytovania, príchody a odchody vlakov a autobusov

* informácie o kultúrnom, športovom, turistickom a spoločenskom vyžití

* rezervácia ubytovania, sprievodcovské a tlmočnícke služby

* predaj máp, kníh, suvenírov

* predpredaj vstupeniek, parkovacie karty

* Internet klub

KREMNICA

Informačné centrum mesta

Štefánikovo nám. 35/44, 967 01 Kremnica

tel: 045-6742 856, mail: infocentrum@kremnica.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 17.00

sobota, nedeľa 9.00 - 14.00

Služby - neplatené: komplexné informácie v oblastiach - kultúrne pamiatky a prírodné atrakcie, ubytovacie a stravovacie zariadenia, služby, kultúrne a športové podujatia, podniky a firmy, významné osobnosti mesta

Platené: predaj zájazdov cestovných kancelárií

* zabezpečenie leteniek a zahraničných cestovných lístkov

* sprievodcovský servis (slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština, maďarčina, taliančina) sprievodca v slovenčine 200 Sk/h, v cudzom jazyku 400 Sk/h - sprievodcu si treba objednať aspoň deň dopredu

* predaj telefónnych kariet, informácie o vlakových a autobusových spojoch

* predpredaj vstupeniek

* faxová a kopírovacia služba

* cestovné poistenie a predaj propagačných materiálov

LEVICE

Turistická informačná kancelária Dekampo

Sv. Michala 2, 934 01 Levice

tel: 036-622 22 19, 631 78 98

mail: tiklv@isternet.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 17.00

sobota 9.00 - 12.00

Služby: informácie o meste a okolí

* možnosti ubytovania a stravovania, kultúrne pamiatky,

* podujatia v meste

* zabezpečenie cestovných lístkov, kopírovacie služby, preda zájazdov

LEVOČA

SUZ - Informačná kancelária

Nám. Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča

tel: 053-451 37 63, mail: tiklevoc@nextra.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 9.00 - 17.00

sobota 10.00 - 17.00

nedeľa 10.00 - 14.00

Služby - platené: sprievodcovská služba mestom, predaj náučno-propagačných materiálov

* zmenáreň

* predaj vstupeniek na kultúrne podujatia a parkovacích kariet

* kongresová turistika, dobová hostina, dobová hudba

* turistika v regióne

* ubytovacie a stravovacie zariadenia

* železničná a autobusová doprava, podniky a inštitúcie mesta

LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Informačné centrum mesta

SNP 328, 033 01 Liptovský Hrádok

tel: 044-522 50 60, mail: iclh@aprojekt.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.30

Služby: komplexné informácie o meste a okolí (Lipt. Hrádok, Pribylina, Račkova dolina, Bešeňová, Demänovská dolina, Važecká jaskyňa, oblasť Vysokých Tatier, Jánska dolina a pod.)

* možnosti stravovania a ubytovania

* jazdenie na koňoch, paragliding, rafting, vodné športy, cykloturistika

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Informačné centrum mesta

Nám. mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

044-552 24 18, mail: infolm@trynet.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 19.00

sobota 8.00- 14.00

nedeľa 12.00- 18.00

Služby: bezplatné informácie o ubytovaní, stravovaní, inštitúciách, podnikoch

* kultúrno-športové využitie, pamiatky, prírodné zaujímavosti

* zmenáreň, faxová služba, sprievodcovský servis

* športové aktivity (rafting, paragliding, horolezectvo, a pod.)

LUČENEC

Mestské informačné centrum

Masarykova 14, 984 01 Lučenec

tel: 047-433 15 13, mail: kolimarova@lucenec.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 17.00

sobota 9.00 - 12.00

Služby: hlavné športovo-rekreačné zariadenia

kultúrno-historický potenciál

* ubytovacie a stravovacie zariadenia

* kultúrne, športové a turistické akcie

* predaj propagačných materiálov

MARTIN

Turisticko-informačná kancelária

Divadelné nám. Osloboditeľov 9A

036 01 Martin

tel: 043-42 387 76

mail: tik@martin.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 9.00 - 17.00

Služby: informácie o meste a regióne Turiec

* odchody vlakov a autobusov

* predaj máp, suvenírov, turistických sprievodcov, darčekových a upomienkových predmetov

* poistenie, predpredaj vstupeniek, sprievodcovské služby

* jazda vláčikom po historickom centre mesta (možnosť odborného výkladu)

MODRA

Malokarpatská turistická informačná kancelária

Štúrova 84, 900 01 Modra

tel: 033-647 43 02, (cez víkendy 0903-814 841), mail: tik@post.sk

Otváracie hodiny:

pondelok- piatok 9.30 - 16.30

sobota, nedeľa 8.30 - 12.30

Služby: ubytovania v hoteloch, penziónoch, chatkách, na súkromí

* gastronomické špeciality a degustácia odrodových malokarpatských vín

* exkurzia do Slovenskej ľudovej majoliky a jazdy na koňoch v Malých Karpatoch

* návšteva múzeí a regionálnych výstav, prehliadka hradu Červený kameň, exkurzie do vinohradníckych a vinárskych prevá- dzok

* pobytové programy pre skupiny turis- tov

* predaj modranskej keramiky, vín, máp, pohľadníc

* faxová a kopírovacia služba, prepisovanie textov na stroji

MOLDAVA NAD BODVOU

Infocentrum Hlavná 58

045 01 Moldava nad Bodvou

tel: 055-489 94 21, mail: info@moldava.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 16.00

Služby: informácie o ubytovaní a stravovaní

* prírodné krásy, kultúrne pamiatky

* adresár úradov a firiem

* internet

* predaj pohľadníc, brožúr a pod.

* písanie a tlačenie dokumentov

MYJAVA

Turisticko-informačná kancelária pri CK Malko Polo

M. R. Štefánika 524/19, 907 01 Myjava

tel: 034-621 40 64

info@ckmalkopolo.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 17.00

sobota 8.00 - 11.30

Služby: zmenáreň, poistenie, predaj máp a propagačných materiálov

* predpredaj vstupeniek na kultúrne poduja- tia

* komplexné informácie o meste a okolí

* služby cestovnej kancelárie, letenky, autobusové lístky

NITRA

NISYS - Nitriansky informačný systém

Štefánikova 1, 949 01 Nitra

tel: 037-741 09 06, mail: info@nitra.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 18.00

sobota 9.00 - 18.00

nedeľa 14.00 - 18.00

Služby: Informácie o kultúrno-historických pamiatkach, podnikoch, ubytovaní, stravovaní, zariadeniach, kultúrnych podujatiach, športe a relaxe, o regióne Nitry,

* odchody vlakov a autobusov, predaj máp a propagačného materiálu, upomienkových predmetov

* sprievodcovský servis, faxová a kopírovacia služby

Pokračovanie na 28. strane

Dokončenie z 27. strany

NOVÁ BAŇA

Informačné centrum mesta

Nám. slobody 2

968 01 Nová Baňa

tel: 045-685 64 84, mail: info@novabana.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 7.00 - 17.00

Služby: cestovné poriadky, možnosti ubytovania a stravovania

* podniky, služby, podnikatelia v meste

* historické a kultúrne pamiatky, prírodné atraktivity

* podujatia v meste a okolí

PIEŠŤANY

Informačné stredisko

Nálepkova 2, 921 01 Piešťany

tel: 033-774 33 55

mail: ivcotravel@ivcotravel.com

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 9.00 - 17.30

sobota 8.00 - 12.00

Služby: kultúrno-spoločenské a športové dianie v meste

* ubytovacie a stravovacie možnosti, doprava

* služby cestovnej kancelárie - jednodňové a poznávacie zájazdy

* sprievodcovské služby, sprostredkovanie ubytovania

* zabezpečenie kúpeľných pobytov,

* cestovné poistenie, požičovňa bicyklov

* dopravné služby - preprava osôb autobusmi a minibusmi

POPRAD

Popradská informačná agentúra

Nám. sv. Egídia 114, 058 01 Poprad

tel: 052-772 17 00, mail: infopp@msupoprad.sk

Služby: miestopis Popradu a okolia

turistické informácie o TANAPe, PIENAPe, a Slovensko raji

* kultúrno-historické pamiatky Popradu a Spiša

* pred sprievodcov, máp, suvenírov

* inzertná činnosť

* databáza služieb mesta

* kompletný turistický servis

POVAŽSKÁ BYSTRICA

Turistická informačná kancelária

Štúrova 5/9, 017 01 Považská Bystrica

042-426 05 98

tikpb@stonline.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 17.00

sobota 9.00 - 13.00

Služby: informácie o historických a kultúrnych pamiatkach

* prírodné zaujímavosti, šport, kultúra

* ubytovacie a stravovacie zariadenia

* rekreácia, turistika, cykloturistika

* podniky a podnikatelia v meste

* predaj automáp, turistických máp, suvenírov

* sprievodcovstvo, prekladateľstvo, tlmočníctvo

* úschovňa batožiny

* organizovanie zájazdov na mieru, výletov

PREŠOV

Mestské informačné centrum

Hlavná 67, 080 01 Prešov

tel: 051 773 11 13, mail: mic@pis.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 9.00 - 18.00

sobota 9.00 - 13.00

Služby: informácie o kultúrnom a spoločenskom živote mesta

* o firmách na území mesta

* možnosti výletov do okolia a ubytovanie

* sprievodcovská služba po meste

* faxová, kopírovacia služba

* internetová kaviareň

HORNÁ NITRA

Turisticko-informačná kancelária

má dve pobočky - v Prievidzi a Bojniciach

PRIEVIDZA - Nám. slobody 4, 971 01 Prievidza

046-542 31 35, mail: tik@prievidza.sk

BOJNICE - Hurbanovo nám 19/41

972 01 Bojnice

tel: 046-540 32 51, mail: tik.bojnice@stonline.sk

Bojnice - otváracie hodiny:

pondelok - štvrtok 8.00 - 18.00

piatok, sobota 8.00 - 19.00

nedeľa 10.00 - 16.00

Služby: informácie o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, kultúrnych a historických pamiatkach

* ubytovacie a stravovacie možnosti, turistické a cykloturistické trasy

* turistické atrakcie

* predaj propagačných a informačných materiálov

* predaj a rezervácie vstupeniek do Hornonitrianskeho banského skanzenu

RAJEC

Turistické informačné centrum RAJECKÁ POHODA

Osloboditeľov 90, 013 13 Rajecké Teplice

tel: 041-54 94 368, 0908-935 321, 0903-735 321

mail: infocentrum@rajeckapohoda.sk

Otváracie hodiny:

denne 8.00 - 21.00

Služby: široká škála ubytovania v Rajeckej doline (chaty, chalupy, penzióny, hotely, súkromie)

* kúpeľné a relaxačné pobyty v kúpeľoch Rajecké Teplice

* zmenárenská činnosť, požičovňa bicyklov

* informácie o okolí, histórii, kultúrnych podujatiach

* predaj máp, suvenírov, pohľadníc, doplnkového tovaru

RIMAVSKÁ SOBOTA

Turistické informačné centrum

Hlavné nám. 2

979 01 Rimavská Sobota

tel: 047-562 36 45, mail: tic@rimavskasobota.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 7.30 - 12.00, 12.45 - 17.00

Služby: komplexný informačný servis ( propagácia mesta a regiónu, turistické aktivity a atraktivity, kultúrne a športové zariadenia, menej dostupné lokality v rámci mesta a okolia

* dopravné spojenia

* sprievodcovský a tlmočnícky servis

* predaj propagačných a reklamných materiálov, predpredaj vstupeniek

* kopírovacie, faxová a edičná činnosť

Zaujímavosť: Informačné centrum má počas leta namiesto uhorkového, tzv. utorkový deň. Vtedy dávajú turistom k dispozícii viacero informačných materiálov zadarmo, zľavy sú na služby a tovary.

ROŽŇAVA

Turistické informačné centrum

Nám. baníkov 32, 048 01 Rožňava

tel: 058-732 81 01

mail: tic.roznava@stonline.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 18.00

sobota 8.00 - 16.00

nedeľa 12.00 - 16.00

Služby: rezervácia ubytovania, zmenáreň, návšteva vyhliadkovej Strážnej veže a biskupskej katedrály so sprievodcom, prehliadka historického jadra mesta, predaj má, automáp, pohľadníc, ľudovoumeleckých výrobkov a podobne

* faxová a kopírovacia služba, prekladateľstvo a tlmočníctvo

* komplexné informácie o prírodných krásach a historických pamiatkach, ubytovaní, stravovaní, službách, podujatiach, inštitúciách

RUŽOMBEROK

Kultúrne a informačné centrum

Madačova 3, 034 01 Ružomberok

tel: 044-432 10 96, mail: kic@murk.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 17.00

sobota 9.00 - 12.00

Služby: informácie pre turistov (turistické a cykloturistické trasy, možnosti kultúrneho a športového vyžitia, informácie o autobusových a železničných spojoch)

* sprostredkovanie ubytovania (hotely, motely, penzióny, ubytovne, priváty, chaty)

* predaj máp a propagačných materiálov, pohľadníc a pod.

* sprievodcovské a tlmočnícke služby, faxová služba

SENEC

Turistická informačná kancelária

Mierové námestie 19

903 01 Senec

tel: 02-459 282 24, mail: scr@senec.sk

Otváracie hodiny v letnej sezóne:

pondelok - piatok 7.00 - 15.00

Služby: jednodňové výlety do blízkeho okolia (napr. návšteva Bratislavy s výkladom, hradu Červený Kameň a jaskyne Driny v Smoleniciach, oázy sibírskych tigrov v Kostolnej pri Dunaji, Modry a modranskej majoliky, Pezinka a vinoték

Neplatené služby: zabezpečenie ubytovania na Slnečných jazerách, informácie o všetkých oblastiach života mesta

Platené služby: predaj telefónnych kariet, máp, pohľadníc, suvenírov

Poznámka: Informačné služby sú k dispozícii na všetkých recepciách na Slnečných jazerách

SENICA

Infosen - Informačná kancelária mesta Senica

Autobusová stanica, 905 01 Senica

tel: 034-651 64 59, mail: infosen@stonline.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 7.30 - 18.00

sobota 8.00 - 12.00

Služby: turistické informácie z regiónu Senica

* ubytovanie, stravovanie

* historické a kultúrne pamiatky

* prírodné zaujímavosti

* kultúrne, rekreačné a spoločenské zariadenia

* úrady, podniky, firmy, nákupné strediská

* elektronický autobusový a vlakový poriadok

* sprostredkovanie ubytovania v rekreačnom zariadení na Kunovskej priehrade

* sprievodcovská činnosť

* predaj pohľadníc, máp a doplnkového tovaru

SKALICA

Turistická informačná kancelária mesta

Nám. slobody 10, 909 01 Skalica

tel: 034-664 53 41

mail: skalica@ba.telecom.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 18.00

sobota 10.00 - 14.00

nedeľa 14.00 - 18.00

Služby: sprievodcovské služby (v angličtine, nemčine, francúzštine)

* info o meste a okolí

* predaj máp, suvenírov, tlačovín,

* možnosť vypracovania itinerárov

* ubytovanie, športové, kultúrne a rekreačné vyžitie

* vlakové, autobusové, letecké vyhľadávanie

* databáza firiem a podnikateľov

* pomoc pri vypracovávaní školských a diplomových prác

* plavby po rieke Morava, CHKO Biele Karpaty

SNINA

Turisticko-informačné centrum pri CA Unitur

Strojárska 102, 069 01 Snina

tel: 057-768 57 35, mail: unitur@stonline.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 16.30

sobota, nedeľa 9.00 - 12.00

Služby: predaj máp, sprievodcov, materiálov o regióne a Slovensku

* komplexné informácie o meste a okolí

* faxová služba, sprievodcovia

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Turistické informačné centrum a NOVA s.r.o., cestovné centrum Brantner

Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves

mail: brantnercc@stonline.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 17.00

sobota 9.30 - 13.30

Služby: informácie o meste a okolí, možnosti ubytovania, stravovania

* zabezpečovanie sprievodcov v meste a okolí

* múzeá, historicko-kultúrne pamiatky

* výstup na najvyššiu vežu na Slovensku (87 m) - lístky sa kupujú v informačnom centre dospelí: 30 Sk, deti do 15 rokov 10 Sk

STARÁ ĽUBOVŇA

Informačné centrum mesta

Nám. sv. Mikuláša 12, 064 01 Stará Ľubovňa

Tel.: 052-432 17 13

ic@staralubovna.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 17.00

sobota 10.00 - 14.00

nedeľa 13.00 - 17.00

Služby: informácie o meste a okolí, regióne

* kontakty na inštitúcie a podniky v meste

* predaj máp a propagačných materiálov

* historické pamiatky, prírodné krásy

* možnosti ubytovania a stravovania

* autobusové a vlakové spojenia

* taxislužba, spravodajské služby v mestskom rozhlase

STARÁ TURÁ

Infotur

Husitská cesta 253/3 - Hotel Lipa

916 01 Stará Turá

tel: 032-776 38 93, mail: infotur@nm.psg.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 16.30

Služby: informácie o podnikoch, firmách, inštitúciách

* ubytovanie, stravovanie, prírodné zaujímavosti, historické a kultúrne pamiatky

* predaj máp, kníh a časopisov s turistickou tematikou

* sprievodcovský servis, faxová a kopírovacia služba

TERCHOVÁ

Združenie turizmu

Ul. Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

tel: 041-599 31 00, mail: ztt@terchova.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 18.00

sobota 9.00 - 17.00

nedeľa 9.00 - 16.00

Služby: informácia o Terchovej a okolí, možnosti turistických výletov, pamiatky a podobne

* možnosti ubytovania a stravovania

* sprostredkovanie sprievodcovských služieb

TRENČÍN

Kultúrno-informačné centrum

Sládkovičova 1, 911 01 Trenčín

tel: 032-743 35 05, mail: kic@trencin.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 18.00

sobota, nedeľa 8.00 - 16.00

Služby: informácie o ubytovaní, stravovaní, doprave, pamiatkach, športe a rekreácii, kultúre a výstavách, inštitúciách, úradoch, službách, podnikateľoch

* predaj vstupeniek na koncerty a divadelné predstavenia

* propagačné a informačné materiály- predaj

* prehliadka Mestskej veže (každý deň od 10.00 - 20.00 - každú celú hodinu vstupy, max. 12 osôb)

TRNAVA

TINS - TRNAVSKÝ informačný servis

Trojičné nám. 1, 917 01 Trnava

tel: 033-551 10 22, mail: TINS@nextra.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 18.00

sobota 8.00 - 18.00

nedeľa 14.00 - 18.00

Služby: informácie o organizáciách v meste, službách, stravovacích zariadeniach, ubytovaní

* kultúrne a športové zariadenia

* podujatia v meste a okolí, relax

* dopravné spojenia

* predaj propagačného materiálu

* sprievodcovský servis, predpredaj vstupeniek

TVRDOŠÍN

Turisticko-informačná kancelária

Vojtaššákova 496, 027 44 Tvrdošín

tel: 043-532 31 11, cabadova@cstours.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 7.30 - 17.00

sobota, nedeľa 8.00 - 12.00

Služby:

* zmenárenské služby

* sprievodcovské služby v poľštine, nemčine, angličtine (1 000 Sk za deň)

* Informácie o meste a regióne

VRANOV NAD TOPĽOU

Informačné centrum pri CK Prima

Nám. slobody 969, 093 01 Vranov nad Topľou

tel: 057-446 46 48, mail: ckprima@ckprima.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 18.00

sobota 9.00 - 12.00

Služby: Informácie o kultúrno-historických pamiatkach, ubytovaní a stravovaní v regióne Vranov nad Topľou ( Domaša, Slánske vrchy)

fakultatívne výlety:

* návšteva opálových baní

* zrúcaniny hradu Čičava

* exkurzia po Veľkej Domaši

* prehliadka rímsko-katolíckeho barokového kostola vo Vranove - výlety na mieru

Obchod: pred máp, suvenírov, turistických sprievodcov a podobne

Služby: sprievodcovské služby (anglický a francúzsky jazyk)

* ubytovací servis

VYSOKÉ TATRY

Tatranská informačná kancelária

Združenie cestovného ruchu prevádzkuje samostatne dve informačné kancelárie - v Tatranskej Lomnici a Starom Smokovci, na Štrbskom Plese spoločne so Št. lesmi TANAP-u

mail: tik.vysoketatry@sinet.sk

Telefonické kontakty: Tatranská Lomnica 052-4468118-9

Starý Smokovec - 052-442 3440

Štrbské Pleso 052-449 23 91

Združenie cestovného ruchu: 052-442 52 30, 442 31 27

Otváracie hodiny:

denne 8.00 - 17.00

Služby: informácie o všetkých službách cestovného ruchu v meste Vysoké Tatry

* zisťovanie voľných ubytovacích kapacít

* rezervácie ubytovania

* športové a kultúrne podujatia, dopravné spojenia

* možnosti výletov, horských túr a podobne

ZUBEREC

Turistická informačná kancelária

Hlavná 289, 027 32 Zuberec

tel: 043-539 51 97, mail: tatrainfo@stonline.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 19.00

sobota, nedeľa 8.00 - 11.00, 14.00 - 17.00

Služby: informačné, zmenáreň, predaj máp, pohľadníc, suvenírov

* zabezpečenie ubytovania

ZVOLEN

Informačné centrum mesta Trhová 4

960 01 Zvolen

045-542 92 68, mail: infocentrum@zv.psg.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 16.30

sobota 8.00 - 11.30

Neplatené služby: informácia o kultúrnych a historických pamätihodnostiach v meste a okolí

* prírodné atraktivity, služby firiem, inštitúcií

* kultúrne, spoločenské a športové podujatia

* dopravné spojenia,

Platené: predaj máp, propagačných materiálov, suvenírov, vstupeniek,

* sprievodcovský servis

* ubytovací servis

ŽILINA

Informačné centrum ŽILINA pri CK Selinan

Burianova medzierka 4, 010 01 Žilina

tel: 041-562 07 89, 562 14 78, mail: selinan@selinan.sk

Otváracie hodiny:

pondelok - piatok 8.00 - 18.00

sobota 9.00 - 12.00

Služby: kompletný informačný servis o meste a okolí

* ubytovacie a stravovacie možnosti

* sprievodcovská služba (objednáva sa dopredu)

* predaj máp, pohľadníc, informačných sprievodcov a podobne

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 2. Schátrali tam kúpele, palác aj železnica. Ako kedysi vyzeralo Trnavské mýto?
 3. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 4. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 5. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 6. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 7. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 9. Znalec slovenského brandy
 10. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 1. Tesco announces net-zero target of 2035 for its operations
 2. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 3. Lekárska prehliadka pre cudzincov je v Nitre, aj bez objednania
 4. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 5. Rozšírená realita a ovládanie na diaľku
 6. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 7. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále
 8. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 9. Spravte si zásoby zdravia
 10. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 8 076
 2. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 4 962
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 4 642
 4. Slovenský orloj – svetová atrakcia 4 040
 5. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 3 725
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 569
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 374
 8. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 144
 9. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 050
 10. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 589
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Lubo Repka: Zakladajúce štáty USA – Massachusetts
 2. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 16. - Kto objavil Antarktídu - Bransfield, Bellingshausen alebo Palmer?
 4. Alžbeta Szomolaiová: Zo Stratenej na Havraniu skalu
 5. Martin Majzlan: Kirgizsko - Z konského sedla až po pláže Issyk-Kul
 6. Blanka Ulaherová: Sobota v údolí Wachau - od Richarda Levie srdce až po šnicľu v žemli
 7. Vladimír Benčík: Hanoj – s blížiacimi sa sviatkami lunárneho Nového roku je čoraz veselší a exotickejší
 8. Iveta Bakitová: Poďte so mnou spoznávať známe aj menej známe miesta Talianska
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 244
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 14 853
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 6 975
 4. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 906
 5. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 435
 6. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 359
 7. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 333
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 794
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
Skryť Zatvoriť reklamu