SME
Sobota, 25. september, 2021 | Meniny má VladislavKrížovkyKrížovky

Koľko nás bude stáť poistenie počas dovolenky

Vybraným poisťovniam sme namodelovali nasledujúcu situáciu:

klienti (manželia s dieťaťom vo veku 7 rokov) sa v lete chystajú na dvojtýždňovú dovolenku v zahraničí.

Položili sme im dve otázky:

1. Aké poistenie z vašich produktov by ste im odporučili na cestu v Európe a na cestu mimo Európy?

2. Koľko by ich stálo komplexné poistenie (2 týždne) a čo zahŕňa?

R+V poisťovňa

1. R+V Poisťovňa ponúka klientom Celoročné cestovné poistenie, ktoré je vhodné práve pre tento prípad. Vzťahuje sa na všetky cesty našich klientov mimo územia Slovenskej republiky, ktoré nepresiahnu dĺžku 37 dní.

Skryť Vypnúť reklamu

2. V tomto prípade ide o Rodinné poistenie a cena je závislá na variante poistenia.

I. variant - Liečebné náklady v zahraničí: Cena: 1 095 Sk pre celú rodinu (po prerátaní to vychádza na sumu 365 Sk/osoba).

II. variant - Liečebné náklady v zahraničí + Zodpovednosť za škodu na zdraví, na veci + Omeškanie batožiny: Cena: 1 395 Sk pre celú rodinu (po prerátaní to vychádza na sumu 465 Sk/osoba)

III. variant - Liečebné náklady v zahraničí + Zodpovednosť za škodu na zdraví, na veci + Omeškanie batožiny) + Právna ochrana v zahraničí + Zrušenie rezervovanej cesty do zahraničia. Cena: 1 575 Sk pre celú rodinu (po prerátaní to vychádza na sumu 525 Sk/osoba).

Treba však povedať, že ide o celoročné poistenie a nie o poistenie na 2 týždne.

Uniqa poisťovňa

Skryť Vypnúť reklamu

1 a 2. Ak cestujú individuálne odporúčame rodinné individuálne cestovné poistenie, pri ktorom si klient môže zvoliť jedno alebo kombinácie nasledovných krytí (poistenie liečebných nákladov je povinné,

k nemu si môže dohodnúť kombináciu ktoréhokoľvek krytia):

- liečebné náklady (limit plnenia 3 000 000 Sk), celkové poistné na 14 dní pre celú rodinu 918 Sk/Európa, 1 837 Sk/ostatné krajiny,

- úraz - trvalé následky, smrť (limit plnenia 50 000 Sk s možnosťou za príplatok navýšiť limit plnenia až na 400 000 Sk), celkové poistné na 14 dní pre celú rodinu 189 Sk/Európa aj ostatné krajiny,

- zodpovednosť za škodu (limit plnenia 1 000 000 Sk), celkové poistné na 14 dní pre celú rodinu 84 Sk/Európa aj ostatné krajiny,

- batožina (limit plnenia 20 000 Sk), celkové poistné na 14 dní pre celú rodinu 240 Sk/Európa aj ostatné krajiny,

Skryť Vypnúť reklamu

- storno poplatok v dôsledku neúčasti na zájazde (limit plnenia

30 000 Sk/osoba, max. na jednu poistnú udalosť a za všetky osoby spolu 75 000 Sk), celkové poistné na 14 dní pre celú rodinu 125 Sk/Európa, 250 Sk/ostatné krajiny,

- meškanie letu (limit plnenia max. 300 USD v závislosti od času meškania) a meškanie batožiny (limit plnenia max. 150 USD

v závislosti od času meškania) celkové poistné na 14 dní pre celú rodinu 120 Sk/Európa, 240 Sk/ostatné krajiny.

Ak cestujú s cestovnou kanceláriou odporúčame pre Európu aj ostatné krajiny poistenie komplexného balíka, ktoré zahŕňa balík nasledovných krytí: liečebné náklady, úraz - trvalé následky, smrť, zodpovednosť za škodu, batožina, storno poplatok v dôsledku neúčasti na zájazde, meškanie letu a meškanie batožiny. Celkové poistné komplexného balíka pre celú rodinu (manželia + dieťa) na 14 dní je 1 092 Sk pre Európu a 2 184 Sk pre ostatné krajiny. K Európe priraďujeme aj krajiny Stredozemného mora - Egypt, Tunisko, Maroko, Izrael, Libanon, Líbya, Sýria.

Skryť Vypnúť reklamu

Wüstenrot poisťovňa

1. Zo širokej škály našich produktov by sme im odporučili uzavrieť rodinné cestovné poistenie so zvýhodnenou sadzbou, pri ktorom nie je obmedzený počet detí (resp. počet detí neovplyvní výšku poistného). Poistenie odporúčame uzavrieť na cestu do Európy i mimo Európy.

2. Za komplexné rodinné cestovné poistenie v našej poisťovni zaplatia klienti poistné pre tieto poistné riziká na 2 týždne:

Cesta do Európy: poistenie liečebných nákladov 990 Sk, poistenie smrti následkom úrazu 32 Sk (na poistnú sumu 50 000 Sk), poistenie trvalých následkov úrazu 35 Sk, poistenie batožiny 238 Sk, poistenie technickej pomoci 284 Sk, poistenie zodpovednosti za škodu 120 Sk, poistenie storna zájazdu 113 Sk. Celkovo by poistenie v rámci Európy stálo 1812 Sk.

Skryť Vypnúť reklamu

Cesta mimo Európy: poistné sa odlišuje len pri poistení liečebných nákladov a to v závislosti od miesta pobytu v zahraničí, resp. či cestujete do USA a Kanady, kde za 2 týždne zaplatíte za poistenie liečebných nákladov 1 152 Sk. Ak cestujete do iných krajín mimo Európy a mimo USA a Kanady, zaplatíte za vyššie spomínané riziko 663 Sk.

Za ostatné poistné riziká - poistenie smrti následkom úrazu, poistenie trvalých následkov úrazu, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie storna zájazdu - zaplatíte také isté poistné ako pre cestu do Európy.

Poistenie technickej pomoci možno dohodnúť na území Európy a Turecka (s výnimkou SR a štátov bývalého ZSSR).

Allianz Slovenská poisťovňa

1. Záleží na tom, či sa poisťujú individuálne alebo so zakúpením zájazdu v cestovnej kancelárii. Komplexné cestovné poistenie zakúpené k zájazdu v CK stojí 38 Sk/na osobu a deň v Európe a 62 Sk mimo Európy.

Skryť Vypnúť reklamu

Pri individuálnom poistení turistickej cesty je možné poistiť len liečebné náklady za 30 Sk na osobu a deň alebo kompletný balík poistenia za 46 Sk pre Európu, mimo Európy 70 Sk a 86 Sk.

2. Individuálne poistenie kompletného balíka poistenia pre trojčlennú rodinu, na 14 dní v rámci Európy je 1 610 Sk (poistenie liečebných nákladov v neobmedzenom krytí, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škody a asistenčných služieb).

Komunálna poisťovňa

1. Odporučili by sme uzatvoriť Cestovné poistenie, ktoré má územnú platnosť v zahraničí. Poistenie chráni poisteného v prípade, že ho musí ošetriť lekár z dôvodu úrazu či choroby. Z poistenia sú hradené predpísané lieky, náklady na hospitalizáciu, prepravu do nemocnice či priamo do vlasti, a pod. V základnom poistení je možnosť troch pripoistení: úrazové pripoistenie, pripoistenie batožiny a vecí osobnej potreby a pripoistenie zodpovednosti za škodu, kedy poisťovňa uhradí škodu, ktorú by inak bol povinný uhradiť poistený.

Skryť Vypnúť reklamu

2. Poistenie by bolo nasledovné: liečebné náklady 290 Sk, úrazové pripoistenie (pri smrti úrazom vyplatené - 50 000 Sk; pri trvalých následkoch úrazom vyplatené 100 000 Sk) 30 Sk, batožina (na 10 000 Sk) 60 Sk, zodpovednosť (na 100 000 Sk) 28 Sk. Spolu poistenie na osobu na 14 dní: 408 Sk.

Poisťovňa Union

1. Ak by cestovali na zájazd organizovaný CK najvhodnejším produktom by bolo komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zahraničných zájazdov. Tento typ poistenia ponúkame vo forme vopred pripravených balíkov rôznych druhov poistení - v súčasnosti Union ponúka balík, ktorý obsahuje 14 rôznych druhov poistení, resp. asistenčných služieb. Poistné v tomto prípade závisí od územnej platnosti poistenia (Európa, mimo Európy, svet) a od toho, či klient v rámci zájazdu bude vykonávať športovú činnosť (napríklad potápanie).

Skryť Vypnúť reklamu

V prípade, že rodina bude cestovať individuálne, odporúčame jej pred cestou uzavrieť individuálne komplexné cestovné poistenie. V tomto poistení sadzba poistného závisí od územnej platnosti poistenia (Európa, mimo Európy a svet) a tiež od typu činnosti, ktorú bude po-istený v zahraničí vykonávať (vyššie poistné pri vykonávaní manuálnej práce, aktívnej športovej činnosti, pri vykonávaní rizikových športov).

K individuálnemu poisteniu sa zaraďuje aj produktová novinka Unionu, ktorou je celoročné cestovné poistenie. Toto poistenie umožňuje klientovi maximálne pohodlie, pretože je poistený po celý rok bez toho, aby musel pred každým vycestovaním navštíviť poisťovňu.

2. Kombináciu rizík pre individuálne komplexné cestovné poistenie si klient vytvára sám, pričom vybrať si môže z nasledovných druhov po-istení: poistenie liečebných nákladov v zahraničí: limit 30 000 eur pre územie Európy, 40 000 eur pre územie mimo Európy, poistenie batožiny - základná poistná suma 10 000 Sk/1 vec max. 5 000 Sk, poistenie zodpovednosti za škody - poistná suma 100 000 Sk, úrazové poistenie - trvalé následky úrazu, smrť úrazom poistná suma 50 000 Sk. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí na 14 dní, pre rizikovú skupinu turista (2 dospelí + 1 dieťa do 18 rokov), územná platnosť Európa by rodinu stálo 1 070 Sk.

Skryť Vypnúť reklamu

Ergo poisťovňa

1. V rámci ponuky Ergo poisťovne by sme klientom odporučili cestovné poistenie, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, pripoistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a v prípade, ak cestujú pro-stredníctvom cestovnej kancelárie, aj pripoistenie storna zájazdu. Takéto krytie rizík by sme odporučili klientom pre pobyt v Európe, aj pre pobyt mimo územia Európy, pričom v druhom prípade s dohodnutím vyšších poistných súm.

2. Komplexné poistenie by zahŕňalo: poistenie liečebných nákladov na poistnú sumu 1 000 000 Sk, úrazové pripoistenie (smrť úrazom 100 000 Sk, trvalé následky úrazom 200 000 Sk, denné odškodné 100 Sk/deň od 29. dňa), pripoistenie zodpovednosti za škodu (na živote a zdraví

300 000 Sk, na majetku 100 000 Sk), pripoistenie batožiny 10 000 Sk.

Skryť Vypnúť reklamu

Poistné pre 2 dospelých a jedno dieťa na 14 dní na území Európy

+ Turecko, Tunisko, Kanárske ostrovy, Egypt, Maroko, Izrael by stálo 1 428 Sk a mimo Európy 2 058 Sk.

Ak by si pripoisťovali aj storno zájazdu (poistná suma 15 000 Sk), poistné by sa zvýšilo o 924 Sk.

Generali poisťovňa

1. Pokiaľ klient (celá rodina) ešte aspoň raz (okrem tejto dovolenky) do roka vycestuje do zahraničia, jednoznačne by sme im ponúkli ročné po-istenie Do sveta, v ktorom sú kryté liečebné náklady na celý rok, pričom dĺžka pobytu pri jednom výjazde je max. 40 dní, miesto pobytu je kdekoľvek na celom svete. Cena pre 3- a 4-člennú rodinu je 1 080 Sk. Ak si klient bude chcieť kúpiť tzv. dennú tarifu, bude ho stáť pobyt za liečebné náklady na 14 dní pre celú rodinu: Európa 1 022 Sk, svet 1 876 Sk. Jednoznačne odporučíme klientovi kúpiť si ročné poistenie Do sveta.

Skryť Vypnúť reklamu

2. Komplexné poistenie (9 produktov - liečebné náklady, storno, úraz, zodpovednosť, batožina, privolanie opatrovníka, nevydarená dovolenka, predčasný návrat, strata dokladov) je možné si kúpiť k zájazdu (ak bol tento zájazd kúpený v cestovnej kancelárii) a pre celú rodinu na 14 dní stojí 1 134 Sk.

QBE poisťovňa

1. Na cestu v Európe aj mimo Európy by sme im odporučili Cestovné poistenie, zahŕňajúce riziká: poistenie liečebných nákladov v zahraničí, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody. Ak by sa rodinka vybrala na dovolenku do Európy autom, odporúčame im overiť si, či je ich havarijné poistenie dohodnuté aj pre územie Európy. V opačnom prípade by si mali dohodnúť krátkodobé pripoistenie motorového vozidla pre územie Európy.

Skryť Vypnúť reklamu

2. Poistenie liečebných nákladov na 14 dní by rodinu stálo 928 Sk. Komplexné poistenie pre celú rodinu na 14 dní, zahŕňajúce všetky riziká, bude stáť 1 994 Sk.

Komplexné poistenie zahŕňa vyššie uvedené riziká.

Poistné sumy, na ktoré možno poistenie dohodnúť:

- poistenie liečebných nákladov v zahraničí: Európa 26 000 eur, svet 41 000 eur,

- poistenie batožiny a vecí osobnej potreby: poistná suma 20 000 Sk,

- poistenie zodpovednosti za škody: pri škode spôsobenej na veciach 200 000 Sk, pri škode spôsobenej na zdraví alebo usmrtením 500 000 Sk,

- úrazové poistenie: smrť úrazom 200 000 Sk, trvalé následky úrazu zo sumy 200 000 Sk.

Kooperativa

1. Pri ceste do zahraničia odporúčame komplexné poistenie na cesty a pobyt, kde sú poistené liečebné náklady, úraz, batožina a pod. Ponúkame 2 druhy poistenia podľa rozsahu krytia - Assist Card Classic a Assist Card Premium.

Skryť Vypnúť reklamu

2. Poistenie Assist-Card Classic pre Európu by stálo 1 764 Sk a mimo územia Európy 2 730 Sk. Je v ňom zahrnuté: poistenie liečebných nákladov v prípade úrazu alebo choroby (80 000 eur), trvalé následky úrazu (100 000 Sk), smrť následkom úrazu (75 000 Sk), zodpovednosť za škodu (2 500 eur), poistenie batožiny (20 000 Sk), náhrada cestovných dokladov (2 500 Sk), zdržanie batožiny pri vycestovaní (5 000 Sk) a ostatná poskytovaná pomoc ako je návšteva chorého, predĺženie pobytu, predčasný návrat z dôvodu ochorenia alebo úmrtia, služby poskytovania pomoci návratu, úhrada telefónnych výdavkov, preprava dieťaťa domov, preprava telesných pozostatkov, predčasný návrat pre prípad úmrtia alebo ochorenia, služby poskytovania pomoci k návratu, poistenie neskorého dodania batožiny pri vycestovaní leteckou spoločnosťou, podanie informácie príbuzným a hľadanie batožiny a cestovného pasu.

Skryť Vypnúť reklamu

Poistenie Assist-Card Premium v cene pre Európu 2 156 Sk a mimo územia Európy 3 332 Sk, zahŕňa nasledujúce služby: poistenie liečebných nákladov v prípade úrazu alebo choroby (100 000 eur), trvalé následky úrazu (200 000 Sk), smrť následkom úrazu (150 000 Sk), zodpovednosť za škodu (2 500 eur), poistenie batožiny (30 000 Sk), náhradu cestovných dokladov (5 000 Sk), zdržanie batožiny pri vyces-tovaní (7 000 Sk) a ostatnú poskytovanú pomoc. Navyše zahŕňa

umiestnenie v 1-2 lôžkovej izbe , zastúpenie v prípade ochorenia na služobnej ceste a právnu pomoc (6 500 eur).

MARCELA POLLÁKOVÁ

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 2. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 3. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 4. Znalec slovenského brandy
 5. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 6. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 7. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 8. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 1. Samočistiace vypínače chránia pred infekciami
 2. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 3. Hobbymarket OBI predstavil nový koncept predajne v Michalovciach
 4. Aktuálne radarové a slovenské hlásenia v autokamere?
 5. Tesco announces net-zero target of 2035 for its operations
 6. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 7. Lekárska prehliadka pre cudzincov je v Nitre, aj bez objednania
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Rozšírená realita a ovládanie na diaľku
 10. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 1. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 6 883
 2. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 5 636
 3. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 4 569
 4. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 4 517
 5. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 647
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 527
 7. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 3 393
 8. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 315
 9. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem 2 954
 10. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 911
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Lubo Repka: Zakladajúce štáty USA – Massachusetts
 2. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 16. - Kto objavil Antarktídu - Bransfield, Bellingshausen alebo Palmer?
 4. Martin Majzlan: Kirgizsko - Z konského sedla až po pláže Issyk-Kul
 5. Alžbeta Szomolaiová: Zo Stratenej na Havraniu skalu
 6. Blanka Ulaherová: Sobota v údolí Wachau - od Richarda Levie srdce až po šnicľu v žemli
 7. Vladimír Benčík: Hanoj – s blížiacimi sa sviatkami lunárneho Nového roku je čoraz veselší a exotickejší
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 14. - Desať zaujímavostí o Antarktíde 2/3
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 677
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 12 290
 3. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 6 140
 4. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 513
 5. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 5 293
 6. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 863
 7. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 3 829
 8. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne 3 727
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
Skryť Zatvoriť reklamu