SME
Pondelok, 14. jún, 2021 | Meniny má VasilKrížovkyKrížovky

Dopravné obmedzenia

Lokalita Popis Do
mesto Bratislava Na Smrečianskej ulici v úseku od Ladovej ulice po Čajakovú ulicu prebiehajú stavebné práce spojené s odstraňovaním havárie na vodovodnom potrubí úplne uzavretá. Doprava je presmerovaná po miestnych komunikáciách. do 30.9.2001
okres Senica V dňoch od 5. až do 8. júla v čase od 7.00 hodiny ráno do 20.00 hodiny večer bude z dôvodu oprava mostného záveru na moste na ceste I. triedy číslo 51 v úseku Holíč - Hodonín čiastočne uzavretá a premávka bude prenosným dopravným značením usmernená v jedom jazdnom pruhu. do 8.7.2001
okres Pezinok V súvislosti s konaním motoristického športového podujatia - pretekov automobilov do vrchu bude v dňoch od 21. do 22.júla od 8.30 h do 17.30 h úplne uzavretá cesta II. triedy číslo 503 v úseku kameňolom Cajla - Horské sedlo Pezinská Baba. Žiadame vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a riadili sa pokynmi príslušníkov PZ. od 21.07. do 22.07.2001
mesto Bratislava Na miestnej komunikácii na moste 090 - zostupová vetva ľavobrežnej križovatky Prístavného mostu cez Dunaj prebieha rekonštrukcia ozubu číslo 5. Motorové vozidla smerujúce z Petržalky na Komárno, Šamorín, Slovnaft a Prístav budú pokračovať po diaľnici smerom na Prievoz , kde bude obchádzková trasa ďalej vyznačená prenosným dopravným značením. Vozidlá smerujúce na Žilinu, Nitru, Ružinov a centrum budú pokračovať v pôvodnej trase po moste. do 8.7.2001
okres Trebišov Z dôvodu výstavby vodovodu v obci Čerhov bude čiastočná uzávierka štátnej cesty I.triedy I/79 v dĺžke 250 m v smere Trebišov-Slovenské Nové Mesto-hraničný priechod s Maďarskou republikou. Obmedzenie premávky na štátnej ceste v intraviláne obce Čerhov bude zabezpečené dočasným dopravným značením. Premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu s upravenou prednosťou v jazde dopravnými značkami. od 8.6. do 30.10.2001
Okres Trenčín Z dôvodu konania kultúrnej akcie "Púte na Skalku" bude úplne uzavretá cesta II.triedy číslo 507 v km od 135,766 po km 142,480 od križovatky s cestou III.triedy číslo 50723 - ulica Istebnícka v Trenčíne po križovatku s cestou III.triedy číslo 50724 v Skalke. Doprava bude vedená zo smeru od Trenčína po ceste III.triedy číslo 50723 - ulica Istebnícka cez obec Hrabovka po ceste III.triedy číslo 50724 do Skalky späť na cestu II.triedy číslo 507 a naopak, obojmerne. Uzávierka a obchádzka bude vyznačená dopravným značením a dopravným zariadením. od 22.7.2001 od 7 ,00 hod. do 15,00 hod.
Obec Blatné V obci Blatné sa budú konať oslavy "Sedem tisícročí" a preto bude uzavretá časť štátnej cesty III. triedy číslo 0619 v úseku od cesty I.triedy číslo 61 po Požiarnu zbrojnicu. Dňa 23.06.2001 v čase od 9,30 hod. do 13,00 hod. bude obchádza v smere na Šenkvice a späť vedená ulicami Glanec - Vosátková - Štefániková - Šarfická. Dňa 24.06.2001 v čase od 10,00 hod. do 12,30 hod. bude obchádzka v smere na Šenkvice a späť vedená ulicami Glanec - Školská -Šarfická. 23.06.2001 v popoludní bude uzatvorená Školská ulica a v nedeľu 24.06.2001 Vosátková a Štefániková ulica. Obchádzku budú zabezpečovať členovia dobrovoľného požiarneho zboru v spolupráci s dopravnou políciou. 23.06. a 24.06.2001
Okres Rožňava Upozorňujeme vodičov na trvalú zmenu dopravného značenia, ktorá bola vykonaná na ceste I. triedy číslo 50 medzi Košicami a Rožňavou v obci Krásnohorské Podhradie. Bola tu osadená značka „Obec", čím sa znižuje maximálna povolená rýchlosť na 60 km/h. trvalo
Okres Košice S platnosťou od 25. júna bude čiastočne uzavretá cesta I. triedy číslo 50 medzi Košicami a Košickými Olšanmi. V súvislosti s rekonštrukciou mostného objektu tu bude premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Premávka bude usmernená zvislým dopravným značením a svetelnou signalizáciou. od 25.6. do 30.10.
Okres Myjava V Myjave prebieha výstavba chodníka popri cestách II. triedy číslo 499 a 501 - Myjavská ulica. V čase od 9.7. do 2.9. bude premávka na týchto cestách vedená v zostávajúcej časti vozovky vždy na úseku maximálne 50 metrov. od 9.7. do 2. 9.
Okres Veľký Krtíš V čase od 2.7. od 12.00 do 17.8. bude úplne uzavretá cesta I. triedy č. 75 v kilometri 161,400 – 161,800 za mestom Veľký Krtíš v smere na Lučenec. Obchádzková trasa je vedená po ceste II. triedy č. 527 do obce Malý Krtíš, potom po ceste III. triedy č. 52713 do obce Veľké Straciny , ďalej po cestách II. triedy č. 50825 a 50856 popred areál Bane Dolina, kde vyústi na cestu I. triedy č. 75 v križovatke za uzatvoreným úsekom na Lučenec. 2. 7. - 17. 8.
okres Dolný Kubín - Upozornenie Most na ceste I.triedy číslo 70 medzi Kraľovanmi a Dolným Kubínom má obmedzenú hmotnosť na 24 ton. dlhodobo
okres Trenčín Na ceste I. triedy 57 priamo v meste Horné Srnie prebieha obnova živičného krytu. Doprava je riadne vyznačená prenosným dopravným značením. do 30.7.2001
okres Trenčín Na ceste II. triedy číslo 507 priamo v obci Becková Vieska prebieha výstavba ľavostranného chodníka. Profil vozovky je zúžený a doprava je presmerovaná do vedľajšieho jazdného pruhu. do 30.7.2001
mesto Považská Bystrica I/517 Na ceste I. triedy číslo 517 priamo v meste Považská Bystrica na sídlisku SNP prebieha rekonštrukcia chodníkov. Doprava je vedená striedavo v susednom jazdnom pruhu a je vyznačená prenosným dopravným značením. od 1.4.2001 do 31.10.2001
mesto Myjava V zastavanej časti mesta Myjava je z dôvodu odstránenia závady na kanalizačnom potrubí čiastočná uzávierka cesty II. triedy číslo 499 - ulica Pirte. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu. od 23.07. do 24.07.2001
okres Nové Zámky V obci Veľký Kýr prebieha výstavba mosta nad železničnou traťou Nové Zámky – Leopoldov. Cesta I. triedy číslo 64 je v úseku medzi 53. a 54. kilometrom úplne uzavretá. Doprava je vedená po dočasnej obchádzkovej trase pozdĺž staveniska. do 31.12.2001
Okres Kežmarok Na ceste I. triedy č. 67 medzi Kežmarkom a Huncovcami je uzavretý jeden jazdný pruh. Premávka je vedná striedavo v jednom jazdnom pruhu a je riadená prenosným dopravným značením. V dopravnej špičke dochádza k zdržaniu približne 15 minút. Úsek by mal byť znova úplne sprejazdnený 10.7.2001. 10.7. 2001
okres Brezno I/66 Na ceste I. triedy číslo 66 priamo v obci Telgárt prebieha rekonštrukcia mosta. Z tohto dôvodu je profil vozovky zúžený do jedného jazdného pruhu a doprava je riadne vyznačená prenosným dopravným značením. do 31.10.2001
okres Spišská Nová Ves II/535 Cez most pri obci Mlynky na ceste II.triedy číslo 535 je i naďalej povolená celková hmotnosť do 10 t. dlhodobo
Okres Trebišov Na ceste III. triedy číslo 050210 v úseku Sečovce – Kravany prebieha rekonštrukcia vozovky. Obchádzková trasa je riadne vyznačená prenosným dopravným značením. do 31.7.2002
mesto Bratislava V Bratislave na Palisádoch v úseku od Štefánikovej ulice po Šulekovu ulicu prebieha výstavba vodovodu a kanalizácie. Práce na výstavbe budú prebiehať v niekoľkých etapách. Doprava bude vedená obojsmerne v zúženom profile vozovky, v niektorých úsekoch bude riadená svetelnou signalizáciou. do 30.8.2001
mesto Bratislava V súvislosti s výstavbou Diaľnice D61 Bratislava Mierová ulica - Senecká cesta a objektu 216 Most na diaľničnej prípojke Vajnory nad Seneckou cestou je nutná úplná uzávierka cesty III. triedy číslo 0611 v úseku od Seneckej cesty po nadjazd do Vajnor . Obchádzková trasa je riadne vyznačená prenosným dopravným značením. 31.12.2001
okres Trebišov Z dôvodu výstavby vodovodu v obci Čerhov bude čiastočná uzávierka štátnej cesty I.triedy I/79 v dĺžke 250 m v smere Trebišov-Slovenské Nové Mesto-hraničný priechod s Maďarskou republikou. Obmedzenie premávky na štátnej ceste v intraviláne obce Čerhov bude zabezpečené dočasným dopravným značením. Premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu s upravenou prednosťou v jazde dopravnými značkami. od 8.6. do 30.10.2001
mesto Hlohovec Priamo v meste Hlohovec je cesta II. triedy číslo 507 - Hlohová ulica z dôvodu výstavby okružnej križovatky úplne uzavretá. Doprava je riadne vyznačená prenosným dopravným značením. do 15.08.2001
okres Považská Bystrica Priamo v obci Sverepec prebieha plynofikácia obce a rekonštrukcia vodovodu. Doprava je vedená v zostávajúcej časti vozovky o minimálnej šírke strieda a je riadená svetelnou signalizáciou. do 15.9.2001
okres Brezno I/66 Na ceste I. triedy číslo 66 v okrese Brezno na 184 kilometri v oblasti Pusté Pole prebieha výstavba mosta. Doprava je presmerovaná po obchádzkovej trase a riadená svetelnou signalizáciou. do konca 2001
okres Pezinok Na ceste II.triedy číslo 503 sa bude konať jazda veteránov z Pezinka na Pezinskú Babu a preto prejazd cez tento úsek bude riadený políciou. 22.6.2001 od 10,30 do 11,00 a od 11,30 do 12, 00 hod.
okres Žilina - I/18 a I/61 Priamo v meste Bytča na križovatke ciest I. triedy číslo 18 a I.triedy číslo 61 prebieha rekonštrukcia mostu cez rieku Váh. Profil vozovky je zúžený, rýchlosť jazdy je miestami znížená na 40 kilometrov za hodinu a doprava je riadená svetelnou signalizáciou. do 31.10.2001
okres Poprad Na ceste I. triedy číslo 18 medzi obcami Bijakovce a Beharovce prebieha výstavba nového objektu. Práce zasahujú aj do vozovky, preto je tu znížená rýchlosť jazdy. do 31.08.2001
Košice - okolie Na ceste I.triedy číslo 50 pri Moldave nad Bodvou sa vykonávajú stavebné práce pri rekonštrukcii mostného objektu 50 – 307. Doprava je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou. do 15.10.2001
mesto Bratislava Od 02.apríla 2001 začne rekonštrukcia Hviezdoslavovho námestia. Z tohto dôvodu bude postupne obmedzovaná severná časť námestia. Žiadame vodičov, aby zvýšili opatrnosť pri prejazde spomínaným úsekom. od 2.4.2001 do 30.8.2001
mesto Bratislava V dňoch od 5.mája do 30.novembra bude každý druhý víkend od soboty od 15.00 hodiny do pondelka do 04.00 hodiny z dôvodu betonáže základovej dosky, montáže a demontáže žeriavu na stavbe čiastočne uzavretá Karadžičova ulica. Doprava bude riadne vyznačená prenosným dopravným značením. do 30.11.2001
mesto Hlohovec Cesta II. triedy číslo 513 – hlavný ťah cez mesto Hlohovec je v dôsledku výstavby okružnej križovatky čiastočne uzavretá pre nákladné vozidlá tranzitujúce cez mesto Hlohovec. Doprava je odklonená a vyznačená prenosným dopravným značením. do 9/2001
okres Stará Ľubovňa Na ceste I. triedy číslo 68 medzi obcami Ľubovnianske kúpele a Plavnica a na ceste I. triedy číslo 77 medzi obcami Ľubotín a Ruská Vola prebieha rekonštrukcia vozovky z dôvodu sanácie zosuvu. cca do 7/2001
Okres Spišská Nová Ves V dňoch 13. – 15. júla sa bude v Spišskej Novej Vsi konať 46. ročník Spišského trhu. V tejto súvislosti budú uzavreté niektoré ulice: · Letná ulica – 11. júla od 6.00 h do 20.00 h · Zimná ulica a ulica Ing. Kožucha – od 12. júla od 6.00 h do 15. júla do 20.00 h · Elektrárenská a Školská ulica a Štefánikovo námestie – od 12. júla od 6.00 h do 15. júla do 20.00 h Obchádzková trasa bude viesť po miestnych komunikáciách po uliciach Slovenská, Hviezdoslavova, Odborárov a po uliciach Starosaská, Letecká, Fándlyho, Obrancov mieru, Gorkého, časť Elektrárenskej, Rázusova, Hanulova a Mlynská. Obchádzková trasa nie je vhodná pre nadmerné a nadrozmerné prepravy. od 12. 7. do 15. 7. 2001
Okres Veľký Krtíš Na ceste II. triedy č. 527 je v meste Veľký Krtíš za areálom Slovenskej správy ciest, Správy a údržby Veľký Krtíš v smere na Zvolen obmedzená premávka. V čase od 2.7. do 31.8. v pracovné dni od 7.00 do 17.00 tu budú vykonávané prípravné práce rekonštrukcie zosuvu cesty. Premávka bude vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. 2. 7. - 31. 8.
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa mení dynamika firiem?
 2. Hudbou proti holorubom.
 3. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 4. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy
 5. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 7. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 1. Behind every successful business lies a set of skilled people
 2. Klimatická zmena rozkývala štatistiky škôd na domoch a bytoch
 3. Ako sa mení dynamika firiem?
 4. Hudbou proti holorubom.
 5. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 6. Pečeň je priamo zodpovedná za stav vášho imunitného systému
 7. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 17 623
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 12 200
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 11 063
 4. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 9 490
 5. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 9 407
 6. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 9 352
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 284
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 029
 9. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 760
 10. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 5 312
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu