SME
Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Dopravné obmedzenia

Lokalita Popis Do
mesto Bratislava Na Smrečianskej ulici v úseku od Ladovej ulice po Čajakovú ulicu prebiehajú stavebné práce spojené s odstraňovaním havárie na vodovodnom potrubí úplne uzavretá. Doprava je presmerovaná po miestnych komunikáciách. do 30.9.2001
okres Senica V dňoch od 5. až do 8. júla v čase od 7.00 hodiny ráno do 20.00 hodiny večer bude z dôvodu oprava mostného záveru na moste na ceste I. triedy číslo 51 v úseku Holíč - Hodonín čiastočne uzavretá a premávka bude prenosným dopravným značením usmernená v jedom jazdnom pruhu. do 8.7.2001
okres Pezinok V súvislosti s konaním motoristického športového podujatia - pretekov automobilov do vrchu bude v dňoch od 21. do 22.júla od 8.30 h do 17.30 h úplne uzavretá cesta II. triedy číslo 503 v úseku kameňolom Cajla - Horské sedlo Pezinská Baba. Žiadame vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a riadili sa pokynmi príslušníkov PZ. od 21.07. do 22.07.2001
mesto Bratislava Na miestnej komunikácii na moste 090 - zostupová vetva ľavobrežnej križovatky Prístavného mostu cez Dunaj prebieha rekonštrukcia ozubu číslo 5. Motorové vozidla smerujúce z Petržalky na Komárno, Šamorín, Slovnaft a Prístav budú pokračovať po diaľnici smerom na Prievoz , kde bude obchádzková trasa ďalej vyznačená prenosným dopravným značením. Vozidlá smerujúce na Žilinu, Nitru, Ružinov a centrum budú pokračovať v pôvodnej trase po moste. do 8.7.2001
okres Trebišov Z dôvodu výstavby vodovodu v obci Čerhov bude čiastočná uzávierka štátnej cesty I.triedy I/79 v dĺžke 250 m v smere Trebišov-Slovenské Nové Mesto-hraničný priechod s Maďarskou republikou. Obmedzenie premávky na štátnej ceste v intraviláne obce Čerhov bude zabezpečené dočasným dopravným značením. Premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu s upravenou prednosťou v jazde dopravnými značkami. od 8.6. do 30.10.2001
Okres Trenčín Z dôvodu konania kultúrnej akcie "Púte na Skalku" bude úplne uzavretá cesta II.triedy číslo 507 v km od 135,766 po km 142,480 od križovatky s cestou III.triedy číslo 50723 - ulica Istebnícka v Trenčíne po križovatku s cestou III.triedy číslo 50724 v Skalke. Doprava bude vedená zo smeru od Trenčína po ceste III.triedy číslo 50723 - ulica Istebnícka cez obec Hrabovka po ceste III.triedy číslo 50724 do Skalky späť na cestu II.triedy číslo 507 a naopak, obojmerne. Uzávierka a obchádzka bude vyznačená dopravným značením a dopravným zariadením. od 22.7.2001 od 7 ,00 hod. do 15,00 hod.
Obec Blatné V obci Blatné sa budú konať oslavy "Sedem tisícročí" a preto bude uzavretá časť štátnej cesty III. triedy číslo 0619 v úseku od cesty I.triedy číslo 61 po Požiarnu zbrojnicu. Dňa 23.06.2001 v čase od 9,30 hod. do 13,00 hod. bude obchádza v smere na Šenkvice a späť vedená ulicami Glanec - Vosátková - Štefániková - Šarfická. Dňa 24.06.2001 v čase od 10,00 hod. do 12,30 hod. bude obchádzka v smere na Šenkvice a späť vedená ulicami Glanec - Školská -Šarfická. 23.06.2001 v popoludní bude uzatvorená Školská ulica a v nedeľu 24.06.2001 Vosátková a Štefániková ulica. Obchádzku budú zabezpečovať členovia dobrovoľného požiarneho zboru v spolupráci s dopravnou políciou. 23.06. a 24.06.2001
Okres Rožňava Upozorňujeme vodičov na trvalú zmenu dopravného značenia, ktorá bola vykonaná na ceste I. triedy číslo 50 medzi Košicami a Rožňavou v obci Krásnohorské Podhradie. Bola tu osadená značka „Obec", čím sa znižuje maximálna povolená rýchlosť na 60 km/h. trvalo
Okres Košice S platnosťou od 25. júna bude čiastočne uzavretá cesta I. triedy číslo 50 medzi Košicami a Košickými Olšanmi. V súvislosti s rekonštrukciou mostného objektu tu bude premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Premávka bude usmernená zvislým dopravným značením a svetelnou signalizáciou. od 25.6. do 30.10.
Okres Myjava V Myjave prebieha výstavba chodníka popri cestách II. triedy číslo 499 a 501 - Myjavská ulica. V čase od 9.7. do 2.9. bude premávka na týchto cestách vedená v zostávajúcej časti vozovky vždy na úseku maximálne 50 metrov. od 9.7. do 2. 9.
Okres Veľký Krtíš V čase od 2.7. od 12.00 do 17.8. bude úplne uzavretá cesta I. triedy č. 75 v kilometri 161,400 – 161,800 za mestom Veľký Krtíš v smere na Lučenec. Obchádzková trasa je vedená po ceste II. triedy č. 527 do obce Malý Krtíš, potom po ceste III. triedy č. 52713 do obce Veľké Straciny , ďalej po cestách II. triedy č. 50825 a 50856 popred areál Bane Dolina, kde vyústi na cestu I. triedy č. 75 v križovatke za uzatvoreným úsekom na Lučenec. 2. 7. - 17. 8.
okres Dolný Kubín - Upozornenie Most na ceste I.triedy číslo 70 medzi Kraľovanmi a Dolným Kubínom má obmedzenú hmotnosť na 24 ton. dlhodobo
okres Trenčín Na ceste I. triedy 57 priamo v meste Horné Srnie prebieha obnova živičného krytu. Doprava je riadne vyznačená prenosným dopravným značením. do 30.7.2001
okres Trenčín Na ceste II. triedy číslo 507 priamo v obci Becková Vieska prebieha výstavba ľavostranného chodníka. Profil vozovky je zúžený a doprava je presmerovaná do vedľajšieho jazdného pruhu. do 30.7.2001
mesto Považská Bystrica I/517 Na ceste I. triedy číslo 517 priamo v meste Považská Bystrica na sídlisku SNP prebieha rekonštrukcia chodníkov. Doprava je vedená striedavo v susednom jazdnom pruhu a je vyznačená prenosným dopravným značením. od 1.4.2001 do 31.10.2001
mesto Myjava V zastavanej časti mesta Myjava je z dôvodu odstránenia závady na kanalizačnom potrubí čiastočná uzávierka cesty II. triedy číslo 499 - ulica Pirte. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu. od 23.07. do 24.07.2001
okres Nové Zámky V obci Veľký Kýr prebieha výstavba mosta nad železničnou traťou Nové Zámky – Leopoldov. Cesta I. triedy číslo 64 je v úseku medzi 53. a 54. kilometrom úplne uzavretá. Doprava je vedená po dočasnej obchádzkovej trase pozdĺž staveniska. do 31.12.2001
Okres Kežmarok Na ceste I. triedy č. 67 medzi Kežmarkom a Huncovcami je uzavretý jeden jazdný pruh. Premávka je vedná striedavo v jednom jazdnom pruhu a je riadená prenosným dopravným značením. V dopravnej špičke dochádza k zdržaniu približne 15 minút. Úsek by mal byť znova úplne sprejazdnený 10.7.2001. 10.7. 2001
okres Brezno I/66 Na ceste I. triedy číslo 66 priamo v obci Telgárt prebieha rekonštrukcia mosta. Z tohto dôvodu je profil vozovky zúžený do jedného jazdného pruhu a doprava je riadne vyznačená prenosným dopravným značením. do 31.10.2001
okres Spišská Nová Ves II/535 Cez most pri obci Mlynky na ceste II.triedy číslo 535 je i naďalej povolená celková hmotnosť do 10 t. dlhodobo
Okres Trebišov Na ceste III. triedy číslo 050210 v úseku Sečovce – Kravany prebieha rekonštrukcia vozovky. Obchádzková trasa je riadne vyznačená prenosným dopravným značením. do 31.7.2002
mesto Bratislava V Bratislave na Palisádoch v úseku od Štefánikovej ulice po Šulekovu ulicu prebieha výstavba vodovodu a kanalizácie. Práce na výstavbe budú prebiehať v niekoľkých etapách. Doprava bude vedená obojsmerne v zúženom profile vozovky, v niektorých úsekoch bude riadená svetelnou signalizáciou. do 30.8.2001
mesto Bratislava V súvislosti s výstavbou Diaľnice D61 Bratislava Mierová ulica - Senecká cesta a objektu 216 Most na diaľničnej prípojke Vajnory nad Seneckou cestou je nutná úplná uzávierka cesty III. triedy číslo 0611 v úseku od Seneckej cesty po nadjazd do Vajnor . Obchádzková trasa je riadne vyznačená prenosným dopravným značením. 31.12.2001
okres Trebišov Z dôvodu výstavby vodovodu v obci Čerhov bude čiastočná uzávierka štátnej cesty I.triedy I/79 v dĺžke 250 m v smere Trebišov-Slovenské Nové Mesto-hraničný priechod s Maďarskou republikou. Obmedzenie premávky na štátnej ceste v intraviláne obce Čerhov bude zabezpečené dočasným dopravným značením. Premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu s upravenou prednosťou v jazde dopravnými značkami. od 8.6. do 30.10.2001
mesto Hlohovec Priamo v meste Hlohovec je cesta II. triedy číslo 507 - Hlohová ulica z dôvodu výstavby okružnej križovatky úplne uzavretá. Doprava je riadne vyznačená prenosným dopravným značením. do 15.08.2001
okres Považská Bystrica Priamo v obci Sverepec prebieha plynofikácia obce a rekonštrukcia vodovodu. Doprava je vedená v zostávajúcej časti vozovky o minimálnej šírke strieda a je riadená svetelnou signalizáciou. do 15.9.2001
okres Brezno I/66 Na ceste I. triedy číslo 66 v okrese Brezno na 184 kilometri v oblasti Pusté Pole prebieha výstavba mosta. Doprava je presmerovaná po obchádzkovej trase a riadená svetelnou signalizáciou. do konca 2001
okres Pezinok Na ceste II.triedy číslo 503 sa bude konať jazda veteránov z Pezinka na Pezinskú Babu a preto prejazd cez tento úsek bude riadený políciou. 22.6.2001 od 10,30 do 11,00 a od 11,30 do 12, 00 hod.
okres Žilina - I/18 a I/61 Priamo v meste Bytča na križovatke ciest I. triedy číslo 18 a I.triedy číslo 61 prebieha rekonštrukcia mostu cez rieku Váh. Profil vozovky je zúžený, rýchlosť jazdy je miestami znížená na 40 kilometrov za hodinu a doprava je riadená svetelnou signalizáciou. do 31.10.2001
okres Poprad Na ceste I. triedy číslo 18 medzi obcami Bijakovce a Beharovce prebieha výstavba nového objektu. Práce zasahujú aj do vozovky, preto je tu znížená rýchlosť jazdy. do 31.08.2001
Košice - okolie Na ceste I.triedy číslo 50 pri Moldave nad Bodvou sa vykonávajú stavebné práce pri rekonštrukcii mostného objektu 50 – 307. Doprava je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou. do 15.10.2001
mesto Bratislava Od 02.apríla 2001 začne rekonštrukcia Hviezdoslavovho námestia. Z tohto dôvodu bude postupne obmedzovaná severná časť námestia. Žiadame vodičov, aby zvýšili opatrnosť pri prejazde spomínaným úsekom. od 2.4.2001 do 30.8.2001
mesto Bratislava V dňoch od 5.mája do 30.novembra bude každý druhý víkend od soboty od 15.00 hodiny do pondelka do 04.00 hodiny z dôvodu betonáže základovej dosky, montáže a demontáže žeriavu na stavbe čiastočne uzavretá Karadžičova ulica. Doprava bude riadne vyznačená prenosným dopravným značením. do 30.11.2001
mesto Hlohovec Cesta II. triedy číslo 513 – hlavný ťah cez mesto Hlohovec je v dôsledku výstavby okružnej križovatky čiastočne uzavretá pre nákladné vozidlá tranzitujúce cez mesto Hlohovec. Doprava je odklonená a vyznačená prenosným dopravným značením. do 9/2001
okres Stará Ľubovňa Na ceste I. triedy číslo 68 medzi obcami Ľubovnianske kúpele a Plavnica a na ceste I. triedy číslo 77 medzi obcami Ľubotín a Ruská Vola prebieha rekonštrukcia vozovky z dôvodu sanácie zosuvu. cca do 7/2001
Okres Spišská Nová Ves V dňoch 13. – 15. júla sa bude v Spišskej Novej Vsi konať 46. ročník Spišského trhu. V tejto súvislosti budú uzavreté niektoré ulice: · Letná ulica – 11. júla od 6.00 h do 20.00 h · Zimná ulica a ulica Ing. Kožucha – od 12. júla od 6.00 h do 15. júla do 20.00 h · Elektrárenská a Školská ulica a Štefánikovo námestie – od 12. júla od 6.00 h do 15. júla do 20.00 h Obchádzková trasa bude viesť po miestnych komunikáciách po uliciach Slovenská, Hviezdoslavova, Odborárov a po uliciach Starosaská, Letecká, Fándlyho, Obrancov mieru, Gorkého, časť Elektrárenskej, Rázusova, Hanulova a Mlynská. Obchádzková trasa nie je vhodná pre nadmerné a nadrozmerné prepravy. od 12. 7. do 15. 7. 2001
Okres Veľký Krtíš Na ceste II. triedy č. 527 je v meste Veľký Krtíš za areálom Slovenskej správy ciest, Správy a údržby Veľký Krtíš v smere na Zvolen obmedzená premávka. V čase od 2.7. do 31.8. v pracovné dni od 7.00 do 17.00 tu budú vykonávané prípravné práce rekonštrukcie zosuvu cesty. Premávka bude vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. 2. 7. - 31. 8.
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 2. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 2. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 8. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 9. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 10. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 1. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 20 091
 2. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 981
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 052
 4. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 13 625
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 676
 6. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 11 929
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 474
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 462
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 678
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 413
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu