SME
Nedeľa, 24. október, 2021 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

Trnava je mestom pre milovníkov histórie

TRNAVA leží na rovine a je obkolesená jedinečným tehlovým opevnením. Ako prvé slovenské mesto dostala v roku 1238 výsady od kráľa Bela IV.


Jezuitský kostol (na snímke vľavo) patrí s Dómom svätého Mikuláša a františkánskym kostolom k najnavštevovanejším pamiatkam Trnavy. FOTO SME - JANA BEŇOVÁ

Najväčší rozmach dosiahla v 16. storočí. Na tristo rokov sa stala sídlom ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1635 tu kardinál Peter Pazmány založil univerzitu, ktorú v roku 1777 premiestnili do Budína.

Na konci 18. a v polovici 19. storočia sa v Trnave sústreďovali katolícki vzdelanci. Viedol ich Anton Bernolák, ktorý kodifikoval kultúrnu západoslovenčinu ako spisovný slovenský jazyk a spolu s Jurajom Fándlym založil Slovenské učené tovarišstvo.

V súčasnosti je mesto sídlom Trnavskej univerzity, Univerzity svätého Cyrila a Metoda a metropolitným sídlom arcibiskupa. Centrum mesta je mestskou pamiatkovou rezerváciou.

Trnavu volajú malý Rím. Nachádza sa v nej dvanásť kostolov, z toho deväť je v historickom centre. Turisti majú záujem vidieť najmä katedrálny chrám, . Mesto sa dohodlo s cirkvou o ich sprístupnení verejnosti. Všetky pamiatky v meste sú označené číslom a krátkym textom. Vstup je na želanie arcibiskupa bezplatný. Skupiny si môžu objednať sprievodcu v Mestskej informačnej kancelárii na Trojičnom námestí, prípadne na telefónnom čísle 033/551 10 22. Hodinová prehliadka po pamätihodnostiach mesta s výkladom v slovenčine stojí 500 korún a v nemeckom, anglickom či francúzskom jazyku 700 korún.

Trnavský informačný servis

Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava

Poskytuje informácie o organizáciách v meste a o službách. Najčastejšie o stravovacích, ubytovacích, kultúrnych a športových zariadeniach, o podujatiach či dopravnom spojení. Zabezpečuje predaj propagačných materiálov a drobných spomienkových predmetov. Poskytuje tiež sprievodcovské služby v slovenskom, anglickom, nemeckom i francúzskom jazyku.

Predáva pohľadnice (do 40 Sk), sprievodcu mestom v štyroch jazykoch (65 Sk), publikácie Trnava očami výtvarníka a fotografa (280 Sk) a výber z kresieb Karla Votlučku (110 Sk) a šálky s motívom Trnavy (120-140 Sk).

Čo sa v Trnave oplatí vidieťKatedrála svätého Jána Krstiteľa patrí ku komplexu univerzitných budov. Po vysviacke v roku 1637 ju stavebne dokončievali ešte 63 rokov. Je prvou ranobarokovou stavbou na Slovensku.

Jej drevený vyše dvadsať metrov vysoký oltár je jedným z najväčších v strednej Európe.

Má štyri podlažia so sochami svätých zo Starého a Nového zákona v nadživotnej veľkosti. Katedrála je národnou kultúrnou pamiatkou a metropolitnou katedrálou Trnavskej arcidiecézy. V septembri ju navštívi pápež Ján Pavol II.

Otvorené: pondelok až piatok 9.00-12.00 a 13.00-15.00

sobota 8.00-12.00

nedeľa 8.00-13.00

Dóm svätého Mikuláša je gotická trojloďová bazilika. Na jej severnej strane je kaplnka Panny Márie trnavskej s jej obrazom, ktorý je voľnou replikou obrazu z Kostola svätého Alexeja a Bonifáca v Ríme. Ľudia sa na ňu v zúfalstve obracali. Na obraze Panny Márie trnavskej sa objavil krvavý pot (1663) i slzy (1708). Ľudia vraveli, že to zaplakala nad hriechmi a pohromami mesta. Mnohým darovala zdravie a pomohla i mestu. Po procesii mestom s jej obrazom sa zastavil mor.

Otvorené: pondelok až piatok 9.00-12.00 a 14.00-17.00

nedeľa 14.00-17.00

Kostol Najsvätejšej Trojice, nazývaný jezuitský, v rokoch 1710 až 1729 slúžil reholi trinitárov, ktorá vykupovala otrokov. Po zrušení rehole Jozefom II. ho dostali jezuiti a vlastnia ho dodnes. Turistov zaujíma najmä schránka s lebkami košických mučeníkov Štefana Pongráca a Melichera Grodzieckeho. Boli jezuiti a zomreli mučeníckou smrťou v Košiciach počas Betlenovho povstania.

Otvorené: pondelok až nedeľa 8.00-18.00

Kostol svätého Jakuba staršieho, apoštola, bol postavený na mieste staršej gotickej stavby. Spolu s kláštorom, ktorý patril k najväčším v Uhorsku a stal sa miestom rokovaní uhorských a českých panovníkov, si ho vybudovali františkáni. Dnešnú podobu získal kostol v roku 1712 architektonickými úpravami za finančnej podpory arcibiskupa Juraja Selepčéniho-Pohronca. Má dobrú akustiku a často sa v ňom konajú koncerty.

Otvorené: pondelok až piatok 8.00-11.30 a 13.00-16.00

sobota 8.00-11.30

Kostol svätej Anny, neskorobarokový uršulínsky s kláštorom. Ukrýva ďalšie pozostatky všetkých troch košických mučeníkov. Okrem Pongráca a Grodzieckeho aj Mareka Križína. Uložené sú v cínovej truhle pod oltárom Panny Márie.

Kostol svätej Heleny je najstarší zo zachovaných gotických kostolov, má prívlastok špitálsky. Postavili ho v štrnástom storočí. Nadväzoval na priestory prvého mestského špitálu v blízkosti hradieb, za ktorými pochovávali mŕtvych.

Dom hudby je obytný dom s renesančnou a barokovou prestavbou na ulici Mikuláša Schneidera-Trnavského. Dnes je v ňom Dvorana slávy dobra a expozícia hudobného skladateľa a národného umelca Schneidera-Trnavského, ktorý mal v dome služobný byt. V dome bola uložená počas Betlenovho stavovského povstania uhorská kráľovská koruna.

Otvorené: utorok až piatok 9.00-17.30

nedeľa 10.00-15.30

Vstupné: dospelí 20 Sk, mládež do 18 rokov, dôchodcovia, študenti a vojaci 10 Sk a deti do 6 rokov 3 Sk

Mestská veža je významná renesančná osempodlažná stavba na Trojičnom námestí. Je vysoká 57 metrov. K vyhliadke, ktorá sa nachádza vo výške 29 metrov, vedie 143 schodov. Postavil ju majster Jakub z tehál a nárožia spevnil kamennými kvádrami v roku 1547. Na jej vrchole je socha Panny Márie Imaculaty z pozláteného medeného plechu a na hlavnom priečelí slnečné hodiny. Hodinový stroj vo veži poháňa päť ciferníkov. Má tri závažia na tridsaťmetrovom lane. Hodinové zvony odbíjajú každú štvrť a celú hodinu.

Otvorené: pondelok až nedeľa 10.00-12.00 a 12.30-18.00

Vstupné: dospelí 23 Sk, deti a dôchodcovia 12 Sk

Kam v okolíJaskyňa Driny v Smoleniciach je národnou prírodnou pamiatkou a jedinou sprístupnenou jaskyňou v Malých Karpatoch. Symbolizuje ju dominantný závesovitý útvar - takzvané slonie uši. Unikátna je zúbkovou výzdobou.

Otvorené: júl a august 9.00-16.00 každú celú hodinu

september a október 11.00-15.00 každú celú hodinu

Vstupné: dospelí 60 Sk, študenti, vojaci a dôchodcovia 50 Sk, deti od 4-15 rokov a invalidi 30 Sk, za fotografovanie je poplatok 100 Sk, za používanie videokamery 200 Sk a za mimoriadny vstup sa platí 400 Sk

Kontakt: 033/558 62 00

Smolenický zámok bol pôvodne strážnym hradom pravdepodobne zo 14. storočia. Začiatkom 20. storočia stálo na jeho mieste pálfiovské rodinné sídlo podobné architektúre stredofrancúzskych zámkov.

Otvorené: pondelok až piatok 10.00-16.00

sobota a nedeľa 10.00-17.00

Vstupné: 20 Sk,

deti do 12 rokov 10 Sk

kúpaliskáRelax, letné kúpalisko, na Rybníkovej ulici v Trnave

Otvorené: júl a august 10.00-18.00

Vstupné: dospelí 25 Sk, deti do 12 rokov 15 Sk, po 14.00: dospelí 20 Sk, deti 10 Sk

Kamenný mlyn, prírodné v Trnave

Otvorené: 10.00-19.00, v auguste o hodinu dlhšie

Vstupné: dospelí 26 Sk, deti do 10 rokov 16 Sk, v auguste po 16.00: 16 Sk

Castiglione, letné kúpalisko, ulica Jána Slottu v Trnave

Otvorené: 10.00-19.00

Vstupné: dospelí 40 Sk, deti do 14 rokov 23 Sk, po 15.00 zľava

Kúpalisko Majdán, Horné Orešany

Otvorené: denne 10.00-18.00

Vstupné: deti 15 Sk, dospelí 25 Sk

V blízkosti je chata Majdán, kde podávajú aj rybie špeciality.

KultúrA22.-23.8. - Trnavská brána, medzinárodný folklórny festival

27.8. - ukončenie Trnavského kultúrneho leta, Country Team, Martin Madej a tanečná skupina Jumbo, Lucka Vondráčková, I.M.T. Smile a Maxim Turbulenc, moderuje Patrik Herman, 16.00

28.8. - Trnavské organové dni: Gerard Gillen, Írsko, Dóm sv. Mikuláša, 20.00

31.8. Trnavské organové dni: Herbert Lederer, Rakúsko, Dóm sv. Mikuláša, 20.00

5.9.-23.11. - Trienále plagátu Trnava 2003 - prestížna prehliadka plagátovej tvorby ponúkne vyše tisíc umeleckých plagátov od takmer 500 autorov, Kopplov kaštieľ, synagóga a radnica

12.9.-13.9. - Trnavské dni, Láska-Pokoj-Porozumenie, stretnutie trnavských rodákov z celého sveta

12.9.-14.9. - tradičný trnavský jarmok, kultúrny program a ukážky ľudových remesiel

Múzeá

Západoslovenské múzeum, Múzejné námestie

Výstavy: Od biateka k euru a Mineralógia a petrografia Malých Karpát

Gotické mesto, Sakrálne umenie zo stálych výstav

Otvorené: utorok až piatok 8.00-17.00

sobota, nedeľa 11.00-17.00

Vstupné: dospelí 20 Sk, mládež do 18 rokov, dôchodcovia, študenti a vojaci 10 Sk a deti do 6 rokov 3 Sk

Kaplnka na nádvorí radnice, Hlavná 1

Expozícia z tvorby Wiliama

Schiffera.

Otvorené a vstupné ako v hlavnom múzeu.

Treba sa najskôr kontaktovať na číslo 033/551 29 13.

Galéria Jána Koniarka, Zelený kríčok 3

Kopplov kaštieľ - Blažej Baláž: Geld macht Kunst, prierez maliarskou tvorbou, do 15. 8.

prístavba kaštieľa - Stála

expozícia sochárskej tvorby

J. Koniarka

Otvorené: utorok až piatok

9.00-17.00

Sobota a nedeľa 13.00-18.00

Vstupné: dospelí 20 Sk, deti

a dôchodcovia 10 Sk

Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2

Miro Nicz: Nulový manéver,

do 15.8.

Otvorené: utorok až piatok

9.00-17.00

sobota a nedeľa 13.00-18.00

Vstupné: dospelí 10 Sk,

deti a dôchodcovia 5 Sk

Ubytovanie a stravovanieUbytovanie

Hotel Apollo***, 033/551 19 37, 2-lôžková izba pre dve osoby 2300 Sk, pre osobu 1800 Sk

Hotel Koliba*, 033/533 44 59, 2-lôžková izba 600 Sk

Hotel Inka*, 033/590 51 11, 2-lôžková izba 798 Sk

Hotel Dream***, 033/592 41 11, 2-lôžková izba 2200 Sk

Hotel Nukleon*, 033/552 10 95, 2-lôžková izba 840 Sk

Hotel Trnavan, 033/553 25 84, jedno lôžko na noc 300 Sk

Penzión Grand, 033/551 28 68, izba 1000 Sk

Ubytovňa ŽOS, 033/550 14 38, jedno lôžko 302 Sk,

pre cudzincov 393 Sk

Penzión Oáza*, 033/550 12 18, jedna osoba 1000 Sk

Pohoda, Dobrá voda 033/554 71 05, lôžko 300 Sk

RO Jahodník, Smolenice, 033/558 61 40

Hotel Sheyly‘s, 0905 36 00 36, 2-lôžková izba 880 Sk

Stravovanie

Pizzeria Santa Lucia a Steak House, Hlavná 2

Bravčové koleno s cesnakom na grile pre dve osoby 200 Sk

Steak s čučoriedkovou omáčkou 250 Sk

Obrie krevety na grile s talianskou omáčkou 350 Sk

Dve deci džúsu 30 Sk

Presso káva 22 Sk

Bažant 0,5 litra 25 Sk

Zelený dom, Hlavná 40

Trojičné košíky, mäso z panenskej a brokolica na grile 205 Sk

Horúca valaška, t.j. špíz s tromi druhmi mäsa, zeleninou a pikantnou omáčkou 184 Sk

Domáca plná misa, t.j. halušky s kuracím mäsom zapečené so smotanou a syrom 167 Sk

Džús 35 Sk, káva 29 Sk, pivo 33 Sk

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 2. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 3. Darujte úsmev dvakrát pre šťastie mnohých rodín
 4. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 5. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 6. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 7. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato
 8. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 9. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
 10. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 1. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 2. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 3. Zánovné vozidlá na slovenskom trhu za rok zdraželi až o 15 %
 4. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 5. Darujte úsmev dvakrát pre šťastie mnohých rodín
 6. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 7. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 8. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 9. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 10. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 1. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 970
 2. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 7 879
 3. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 6 306
 4. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 4 757
 5. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 617
 6. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 538
 7. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 307
 8. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 792
 9. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 2 664
 10. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor 2 505
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Irena Šimuneková: Túlačky okolo Štrbských plies
 2. Pavel Dvořák: Instantná polievka ako SYMBOL LUXUSU?
 3. Peter Krivda Soliwarski: Túlačky LXXXVIII - Zámok Plumlov /CZ/
 4. Pavel Dvořák: Život na Slovensku očami Číňanov
 5. Pavel Dvořák: Sú Číňania šťastnejší?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 18. - Preteky v lokalizácii južného pólu 1/2 - Dumont d'Urville
 7. Vladimír Benčík: Vietnam – viete že sa na vietnamskom trhu dá kúpiť láska i šťastie?
 8. Pavel Dvořák: Ako ma zmenilo desať rokov v Číne
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 32 601
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 16 339
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 11 549
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 765
 5. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 6 215
 6. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 5 783
 7. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 036
 8. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora) 4 790
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Zatvoriť reklamu