SME
Pondelok, 28. november, 2022 | Meniny má Henrieta

Trnava je mestom pre milovníkov histórie

TRNAVA leží na rovine a je obkolesená jedinečným tehlovým opevnením. Ako prvé slovenské mesto dostala v roku 1238 výsady od kráľa Bela IV.


Jezuitský kostol (na snímke vľavo) patrí s Dómom svätého Mikuláša a františkánskym kostolom k najnavštevovanejším pamiatkam Trnavy. FOTO SME - JANA BEŇOVÁ

Najväčší rozmach dosiahla v 16. storočí. Na tristo rokov sa stala sídlom ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1635 tu kardinál Peter Pazmány založil univerzitu, ktorú v roku 1777 premiestnili do Budína.

Na konci 18. a v polovici 19. storočia sa v Trnave sústreďovali katolícki vzdelanci. Viedol ich Anton Bernolák, ktorý kodifikoval kultúrnu západoslovenčinu ako spisovný slovenský jazyk a spolu s Jurajom Fándlym založil Slovenské učené tovarišstvo.

V súčasnosti je mesto sídlom Trnavskej univerzity, Univerzity svätého Cyrila a Metoda a metropolitným sídlom arcibiskupa. Centrum mesta je mestskou pamiatkovou rezerváciou.

Trnavu volajú malý Rím. Nachádza sa v nej dvanásť kostolov, z toho deväť je v historickom centre. Turisti majú záujem vidieť najmä katedrálny chrám, . Mesto sa dohodlo s cirkvou o ich sprístupnení verejnosti. Všetky pamiatky v meste sú označené číslom a krátkym textom. Vstup je na želanie arcibiskupa bezplatný. Skupiny si môžu objednať sprievodcu v Mestskej informačnej kancelárii na Trojičnom námestí, prípadne na telefónnom čísle 033/551 10 22. Hodinová prehliadka po pamätihodnostiach mesta s výkladom v slovenčine stojí 500 korún a v nemeckom, anglickom či francúzskom jazyku 700 korún.

Trnavský informačný servis

Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava

Poskytuje informácie o organizáciách v meste a o službách. Najčastejšie o stravovacích, ubytovacích, kultúrnych a športových zariadeniach, o podujatiach či dopravnom spojení. Zabezpečuje predaj propagačných materiálov a drobných spomienkových predmetov. Poskytuje tiež sprievodcovské služby v slovenskom, anglickom, nemeckom i francúzskom jazyku.

Predáva pohľadnice (do 40 Sk), sprievodcu mestom v štyroch jazykoch (65 Sk), publikácie Trnava očami výtvarníka a fotografa (280 Sk) a výber z kresieb Karla Votlučku (110 Sk) a šálky s motívom Trnavy (120-140 Sk).

Čo sa v Trnave oplatí vidieťKatedrála svätého Jána Krstiteľa patrí ku komplexu univerzitných budov. Po vysviacke v roku 1637 ju stavebne dokončievali ešte 63 rokov. Je prvou ranobarokovou stavbou na Slovensku.

Jej drevený vyše dvadsať metrov vysoký oltár je jedným z najväčších v strednej Európe.

Má štyri podlažia so sochami svätých zo Starého a Nového zákona v nadživotnej veľkosti. Katedrála je národnou kultúrnou pamiatkou a metropolitnou katedrálou Trnavskej arcidiecézy. V septembri ju navštívi pápež Ján Pavol II.

Otvorené: pondelok až piatok 9.00-12.00 a 13.00-15.00

sobota 8.00-12.00

nedeľa 8.00-13.00

Dóm svätého Mikuláša je gotická trojloďová bazilika. Na jej severnej strane je kaplnka Panny Márie trnavskej s jej obrazom, ktorý je voľnou replikou obrazu z Kostola svätého Alexeja a Bonifáca v Ríme. Ľudia sa na ňu v zúfalstve obracali. Na obraze Panny Márie trnavskej sa objavil krvavý pot (1663) i slzy (1708). Ľudia vraveli, že to zaplakala nad hriechmi a pohromami mesta. Mnohým darovala zdravie a pomohla i mestu. Po procesii mestom s jej obrazom sa zastavil mor.

Otvorené: pondelok až piatok 9.00-12.00 a 14.00-17.00

nedeľa 14.00-17.00

Kostol Najsvätejšej Trojice, nazývaný jezuitský, v rokoch 1710 až 1729 slúžil reholi trinitárov, ktorá vykupovala otrokov. Po zrušení rehole Jozefom II. ho dostali jezuiti a vlastnia ho dodnes. Turistov zaujíma najmä schránka s lebkami košických mučeníkov Štefana Pongráca a Melichera Grodzieckeho. Boli jezuiti a zomreli mučeníckou smrťou v Košiciach počas Betlenovho povstania.

Otvorené: pondelok až nedeľa 8.00-18.00

Kostol svätého Jakuba staršieho, apoštola, bol postavený na mieste staršej gotickej stavby. Spolu s kláštorom, ktorý patril k najväčším v Uhorsku a stal sa miestom rokovaní uhorských a českých panovníkov, si ho vybudovali františkáni. Dnešnú podobu získal kostol v roku 1712 architektonickými úpravami za finančnej podpory arcibiskupa Juraja Selepčéniho-Pohronca. Má dobrú akustiku a často sa v ňom konajú koncerty.

Otvorené: pondelok až piatok 8.00-11.30 a 13.00-16.00

sobota 8.00-11.30

Kostol svätej Anny, neskorobarokový uršulínsky s kláštorom. Ukrýva ďalšie pozostatky všetkých troch košických mučeníkov. Okrem Pongráca a Grodzieckeho aj Mareka Križína. Uložené sú v cínovej truhle pod oltárom Panny Márie.

Kostol svätej Heleny je najstarší zo zachovaných gotických kostolov, má prívlastok špitálsky. Postavili ho v štrnástom storočí. Nadväzoval na priestory prvého mestského špitálu v blízkosti hradieb, za ktorými pochovávali mŕtvych.

Dom hudby je obytný dom s renesančnou a barokovou prestavbou na ulici Mikuláša Schneidera-Trnavského. Dnes je v ňom Dvorana slávy dobra a expozícia hudobného skladateľa a národného umelca Schneidera-Trnavského, ktorý mal v dome služobný byt. V dome bola uložená počas Betlenovho stavovského povstania uhorská kráľovská koruna.

Otvorené: utorok až piatok 9.00-17.30

nedeľa 10.00-15.30

Vstupné: dospelí 20 Sk, mládež do 18 rokov, dôchodcovia, študenti a vojaci 10 Sk a deti do 6 rokov 3 Sk

Mestská veža je významná renesančná osempodlažná stavba na Trojičnom námestí. Je vysoká 57 metrov. K vyhliadke, ktorá sa nachádza vo výške 29 metrov, vedie 143 schodov. Postavil ju majster Jakub z tehál a nárožia spevnil kamennými kvádrami v roku 1547. Na jej vrchole je socha Panny Márie Imaculaty z pozláteného medeného plechu a na hlavnom priečelí slnečné hodiny. Hodinový stroj vo veži poháňa päť ciferníkov. Má tri závažia na tridsaťmetrovom lane. Hodinové zvony odbíjajú každú štvrť a celú hodinu.

Otvorené: pondelok až nedeľa 10.00-12.00 a 12.30-18.00

Vstupné: dospelí 23 Sk, deti a dôchodcovia 12 Sk

Kam v okolíJaskyňa Driny v Smoleniciach je národnou prírodnou pamiatkou a jedinou sprístupnenou jaskyňou v Malých Karpatoch. Symbolizuje ju dominantný závesovitý útvar - takzvané slonie uši. Unikátna je zúbkovou výzdobou.

Otvorené: júl a august 9.00-16.00 každú celú hodinu

september a október 11.00-15.00 každú celú hodinu

Vstupné: dospelí 60 Sk, študenti, vojaci a dôchodcovia 50 Sk, deti od 4-15 rokov a invalidi 30 Sk, za fotografovanie je poplatok 100 Sk, za používanie videokamery 200 Sk a za mimoriadny vstup sa platí 400 Sk

Kontakt: 033/558 62 00

Smolenický zámok bol pôvodne strážnym hradom pravdepodobne zo 14. storočia. Začiatkom 20. storočia stálo na jeho mieste pálfiovské rodinné sídlo podobné architektúre stredofrancúzskych zámkov.

Otvorené: pondelok až piatok 10.00-16.00

sobota a nedeľa 10.00-17.00

Vstupné: 20 Sk,

deti do 12 rokov 10 Sk

kúpaliskáRelax, letné kúpalisko, na Rybníkovej ulici v Trnave

Otvorené: júl a august 10.00-18.00

Vstupné: dospelí 25 Sk, deti do 12 rokov 15 Sk, po 14.00: dospelí 20 Sk, deti 10 Sk

Kamenný mlyn, prírodné v Trnave

Otvorené: 10.00-19.00, v auguste o hodinu dlhšie

Vstupné: dospelí 26 Sk, deti do 10 rokov 16 Sk, v auguste po 16.00: 16 Sk

Castiglione, letné kúpalisko, ulica Jána Slottu v Trnave

Otvorené: 10.00-19.00

Vstupné: dospelí 40 Sk, deti do 14 rokov 23 Sk, po 15.00 zľava

Kúpalisko Majdán, Horné Orešany

Otvorené: denne 10.00-18.00

Vstupné: deti 15 Sk, dospelí 25 Sk

V blízkosti je chata Majdán, kde podávajú aj rybie špeciality.

KultúrA22.-23.8. - Trnavská brána, medzinárodný folklórny festival

27.8. - ukončenie Trnavského kultúrneho leta, Country Team, Martin Madej a tanečná skupina Jumbo, Lucka Vondráčková, I.M.T. Smile a Maxim Turbulenc, moderuje Patrik Herman, 16.00

28.8. - Trnavské organové dni: Gerard Gillen, Írsko, Dóm sv. Mikuláša, 20.00

31.8. Trnavské organové dni: Herbert Lederer, Rakúsko, Dóm sv. Mikuláša, 20.00

5.9.-23.11. - Trienále plagátu Trnava 2003 - prestížna prehliadka plagátovej tvorby ponúkne vyše tisíc umeleckých plagátov od takmer 500 autorov, Kopplov kaštieľ, synagóga a radnica

12.9.-13.9. - Trnavské dni, Láska-Pokoj-Porozumenie, stretnutie trnavských rodákov z celého sveta

12.9.-14.9. - tradičný trnavský jarmok, kultúrny program a ukážky ľudových remesiel

Múzeá

Západoslovenské múzeum, Múzejné námestie

Výstavy: Od biateka k euru a Mineralógia a petrografia Malých Karpát

Gotické mesto, Sakrálne umenie zo stálych výstav

Otvorené: utorok až piatok 8.00-17.00

sobota, nedeľa 11.00-17.00

Vstupné: dospelí 20 Sk, mládež do 18 rokov, dôchodcovia, študenti a vojaci 10 Sk a deti do 6 rokov 3 Sk

Kaplnka na nádvorí radnice, Hlavná 1

Expozícia z tvorby Wiliama

Schiffera.

Otvorené a vstupné ako v hlavnom múzeu.

Treba sa najskôr kontaktovať na číslo 033/551 29 13.

Galéria Jána Koniarka, Zelený kríčok 3

Kopplov kaštieľ - Blažej Baláž: Geld macht Kunst, prierez maliarskou tvorbou, do 15. 8.

prístavba kaštieľa - Stála

expozícia sochárskej tvorby

J. Koniarka

Otvorené: utorok až piatok

9.00-17.00

Sobota a nedeľa 13.00-18.00

Vstupné: dospelí 20 Sk, deti

a dôchodcovia 10 Sk

Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2

Miro Nicz: Nulový manéver,

do 15.8.

Otvorené: utorok až piatok

9.00-17.00

sobota a nedeľa 13.00-18.00

Vstupné: dospelí 10 Sk,

deti a dôchodcovia 5 Sk

Ubytovanie a stravovanieUbytovanie

Hotel Apollo***, 033/551 19 37, 2-lôžková izba pre dve osoby 2300 Sk, pre osobu 1800 Sk

Hotel Koliba*, 033/533 44 59, 2-lôžková izba 600 Sk

Hotel Inka*, 033/590 51 11, 2-lôžková izba 798 Sk

Hotel Dream***, 033/592 41 11, 2-lôžková izba 2200 Sk

Hotel Nukleon*, 033/552 10 95, 2-lôžková izba 840 Sk

Hotel Trnavan, 033/553 25 84, jedno lôžko na noc 300 Sk

Penzión Grand, 033/551 28 68, izba 1000 Sk

Ubytovňa ŽOS, 033/550 14 38, jedno lôžko 302 Sk,

pre cudzincov 393 Sk

Penzión Oáza*, 033/550 12 18, jedna osoba 1000 Sk

Pohoda, Dobrá voda 033/554 71 05, lôžko 300 Sk

RO Jahodník, Smolenice, 033/558 61 40

Hotel Sheyly‘s, 0905 36 00 36, 2-lôžková izba 880 Sk

Stravovanie

Pizzeria Santa Lucia a Steak House, Hlavná 2

Bravčové koleno s cesnakom na grile pre dve osoby 200 Sk

Steak s čučoriedkovou omáčkou 250 Sk

Obrie krevety na grile s talianskou omáčkou 350 Sk

Dve deci džúsu 30 Sk

Presso káva 22 Sk

Bažant 0,5 litra 25 Sk

Zelený dom, Hlavná 40

Trojičné košíky, mäso z panenskej a brokolica na grile 205 Sk

Horúca valaška, t.j. špíz s tromi druhmi mäsa, zeleninou a pikantnou omáčkou 184 Sk

Domáca plná misa, t.j. halušky s kuracím mäsom zapečené so smotanou a syrom 167 Sk

Džús 35 Sk, káva 29 Sk, pivo 33 Sk

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Liečba rakoviny sa u nás výrazne zlepší. Bude to stáť 300-tisíc
 2. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nemusia
 3. Zažívali domáce násilie a nikdy nepracovali. Ako dlho trvá naučiť ich to?
 4. Univerzita Komenského v Bratislave: Výzva prijatá!
 5. EUBA - Tvoja voľba, tvoja budúcnosť
 6. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám
 7. Máš rád výzvy? Zmeň svet a urob veci inak, teraz.
 8. Obnovte svoj dom so službou Obnov dom so SSE
 1. Statute of limitations in consumer relations
 2. As prices rise, purchasing the right office is essential
 3. Obnovte svoj dom so službou Obnov dom so SSE
 4. Tesco pokračuje v raste, otvára dve nové predajne
 5. Adios, smetiaky! Tento domáci kompostér mení odpad na substrát
 6. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste
 7. Štátne rezervy uvedú nový systém pomoci v krízových situáciách
 8. 7 prekvapení, ktoré prináša bývanie v Helenkách
 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 27 174
 2. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 8 011
 3. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana? 6 847
 4. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 4 100
 5. Novinka: Počúvajte podcasty úplne bez reklamy v apke SME 2 680
 6. EUBA - Tvoja voľba, tvoja budúcnosť 2 265
 7. Platíte za poistenie, ktoré naozaj potrebujete? 2 033
 8. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste 1 801
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Ľuboš Vodička: Maličkosti z Malých Karpát: Kamenné tváre a Obelisk
 2. Soňa Fröhlichová: Jazero Powell – najkrajšie priehradové jazero v USA, deň číslo 6
 3. Ľudmila Magdolenová: S deťmi po Balkáne. Časť piata-Tirana
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 50. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 2/3, prvý polrok 1929
 5. Aleš Tvrdý: Južná Amerika
 6. Ľudmila Magdolenová: S deťmi po Balkáne. Časť štvrtá- Skaderské jazero a príchod na albánske pobrežie
 7. Soňa Fröhlichová: Grand Canyon –⁠ jeden z najkrajších prírodných divov sveta, deň číslo 4
 8. Aleš Tvrdý: Cestovateľ
 1. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 178
 2. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 7 332
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 072
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX 5 575
 5. Ján Valchár: Ukrajinci zmasakrovali ruských vojakov - no a čo? 4 588
 6. Věra Tepličková: Tak Sme rodina, alebo nie sme rodina? 4 493
 7. Ľuboš Vodička: Železnica na Slovensku: Myjavský viadukt 3 923
 8. Jana Melišová: V závoji hmly 3 798
 1. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 2. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 4. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 6. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 7. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 50. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 2/3, prvý polrok 1929
SkryťZatvoriť reklamu