SME
Utorok, 6. december, 2022 | Meniny má Mikuláš

Slovenský raj: čo sa v ňom oplatí pozrieť

Národný park Slovenský raj je jediným z deviatich parkov na Slovensku, ktorý nedostal meno podľa pohoria či regiónu. „Hovorí sa, že menom RAJ nazvali svoj kláštor na území dnešného Kláštoriska kartuziánski mnísi, keď ho v roku 1543 po dvesto rokoch pôsobe


Prechod roklinou Piecky má svoje čaro, no vyžaduje si zvýšenú opatrnosť. FOTO -ARCHÍV TASR

nia v tejto nedostupnej oblasti opúšťali a presťahovali sa na Červený kláštor. Prozaickejšie vysvetlenie je, že názov sme prebrali po príklade Čechov. Keď oni majú svoj raj, prečo by sme ho nemohli mať aj my? Pomenovanie Slovenský raj bolo prvýkrát použité v časopise Krásy Slovenska v roku 1921. Tak či onak. Nemyslím si, žeby bolo nadnesené,“ hovorí riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Dušan Bevilaqua.

Počet turistov, ktorí vlani Slovenský raj navštívili, bol podľa orientačných čísiel takmer pol milióna. Zdá sa, že tohtoročná sezóna bude rekordná. „V priebehu budúceho týždňa budú pre nás skauti robiť sčítanie turistov. Údaje budú slúžiť ako podklady pre pripravovaný projekt manažment turizmu. Ten by mal viesť ku skvalitneniu služieb bez toho, aby zvýšená návštevnosť negatívne vplývala na mimoriadne vzácne územie,“ vysvetľuje Bevilaqua.

V júni odovzdali v národnom parku a jeho ochrannom pásme do užívania sedem cykloturistických trás s celkovou dĺžkou 110 kilometrov. Trasy sa napájajú na jestvujúce trate a umožňujú spoznávať takmer celý Spiš vrátane Spišského hradu či unikátnej Dobšinskej ľadovej jaskyne. Obidve turistické dominanty sa dostali do Svetového zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva.

Slovenský raj by sa mal rozumne využívať. Národný park nie je lunapark,“ hovorí Dušan Bevilaqua.

TURISTICKÝ SERVIS Odporúčané túry

V Národnom parku Slovenský raj je viac ako 300 km turistických značených chodníkov. Viac ako 100 km z nich vedie ťažkým horským terénom po rebríkoch a stúpačkách.

Pre menej zdatných: z Čingova na Soviu skalu a späť (1 hodina)

Pohodlná túra vedúca po kvalitných cestách a chodníkoch, strmšie stúpanie treba prekonať len pri výstupe na Soviu skalu. Trasa je dobre značkovaná, avšak viacnásobná zmena farby turistického chodníka si vyžaduje zvýšenú pozornosť.

Stredne náročná: na Tomášovský výhľad a cez Kláštorskú roklinu (5 h 15 min).

Trasa: Čingov - Ďurkovec - Tomášovský výhľad - Letanovský mlyn - Kláštorská roklina-ústie - Kláštorisko (- Biely potok-ústie (- Čingov.

Zvýšenú opatrnosť si vyžadujú najmä úseky v Prielome Hornádu a Kláštorskej rokline, ktoré sú zaistené lávkami, mostíkmi, reťazami, stúpadlami a rebríkmi.

Náročná: tiesňavou Veľký sokol (6 h 45 min)

Podlesok - Píla - Veľký Sokol-ústie - Glacká cesta - Glac - Malá Poľana - Suchá Belá-vrch - Pod Vtáčím hrbom - Podlesok (Okružná túra s dĺžkou 21 km a exponovaným výstupom cez tiesňavu, ktorý zabezpečujú rebríky, stúpadlá, reťaze a mostíky. Vyžaduje si zvýšenú opatrnosť. Výstup je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Začiatok a záver trasy vedú pohodlným terénom väčšinou po lesných cestách. Trasa je dobre značkovaná, zvýšenú pozornosť treba venovať častej zmene farby turistických značiek.

Rady, ako prežiť túry v zdraví

* Pred túrou sa informujte o schodnosti terénu.

* Presne si naplánujte cieľ túry a predpokladaný čas návratu oznámte v mieste ubytovania.

* Na území prírodných rezervácií sa pohybujte výlučne po turistických značkovaných chodníkoch.

* Neskracujte si chodníky.

* Na túry choďte radšej včaššie a nikdy nie sami.

* Prechod tiesňavami Slovenského raja je povolený jedine smerom nahor, t. j. proti smeru potoka.

* V Slovenskom raji je prísny zákaz zberu lesných plodov, rastlín, nerastov a skamenelín.

* Váš psík musí mať náhubok a vodidlo.

* Okrem Tomášovského výhľadu je skalolezectvo na celom území národného parku zakázané.

* Parkovať môžete len na vyhradených parkoviskách.

Horskí záchranári varujú

Telefón:053/449 1182

Záchranári neodporúčajú:

* Chodiť na túry v teniskách. Do batožiny si nezabudnite pribaliť pevnú obuv.

* Ľudia so srdcovým ochorením by nemali preceňovať svoje sily. „Najmä v horúčavách pri strmých výstupoch je organizmus extrémne zaťažený. Každý by si mal vyberať túry podľa fyzických schopností. Na niektorých trasách je niekoľko sto metrov prevýšenie, človek so slabšou kondíciou sa v exponovaných terénoch môže úplne vyčerpať,“ hovorí náčelník Peter Bulej.

* Turisti musia rešpektovať návštevný poriadok.

* Využívať môžu len označkované chodníky a cyklotrasy. Keď cyklista alebo turista zíde z chodníka a utrpí úraz, všetky náklady spojené s výjazdom záchranárov, ošetrením a prepravou musí uhradiť z vlastného vrecka. „Suma môže dosiahnuť aj niekoľko tisíc korún,“ upozorňuje Bulej.

* Návštevníci môžu zažiť nemilé prekvapenie. V Slovenskom raji žije veľké množstvo vreteníc, časté sú uštipnutia osami, včelami, sršňami. Pre alergických ľudí je to nebezpečné.

* Horská záchranná služba je v pohotovosti 24 hodín denne. Oblastné stredisko sídli na Čingove. V každom prípade, keď potrebujete pomoc, volajte na telefónne číslo 053/440 1182.

Sedemnásť rajských NAJ… Slovenský raj bol vyhlásený za národný park v roku 1988. Rozprestiera sa na ploche takmer 20 000 hektárov, ochranné pásmo tvorí ďalších 13 000 hektárov. Riaditeľ správy národného parku Dušan Bevilaqua ponúka niekoľko NAJ… Slovenského raja. Jedinečné územie drží aj zopár slovenských, ba dokonca európskych rekordov.

Európske prvenstvá:

* Najvyššiu biodiverzitu Európy majú Kopanecké lúky (75 druhov vyšších cievnatých rastlín/m2)

* Najväčšia kolónia netopiera fúzatého a Brandtovho v Európe: Zimujú v Dobšinskej ľadovej jaskyni (celkove 12 druhov).

* Najbohatšia zbierka stredovekých kachlíc v Európe postupne naši pri prácach na archeologickom prieskume na Kláštorisku.

Slovenské prvenstvá:

* Jediná lokalita Svetového prírodného dedičstva v národných parkoch Slovenska: Dobšinská ľadová jaskyňa.

* Najvyššia koncentrácia jaskýň: 1,8 jaskyne/km2. V Slovenskom raji je evidovaných viac ako 350 jaskýň, 4 priepasti a 131 závrtov. Sprístupnená je len Dobšinská ľadová jaskyňa.

* Najväčší jaskynný priestor je Rozprávkový dóm v Stratenskej jaskyni (plocha 9040 m2, objem 79 017 m3).

* Najväčšia ľadová jaskyňa a jedna z najvýznamnejších jaskýň Karpát: Dobšinská ľadová jaskyňa: (plocha ľadu 9722 m2, objem 110 132 m3, hrúbka 26,5 m; objavená 1870, sprístupnená r. 1871, prvá elektricky osvetlená jaskyňa na svete r. 1881, 1. koncert na podzemnom ľadovci na svete vo Veľkej sieni na počesť návštevy Karola Ľudovíta Habsburského v r. 1890).

* Najvyššia koncentrácia motýľov: 6,06 druhu/km2 zásluhou (podľa výsledkov výskumu prof. Andreja Reipricha (nar. 31. 7. 1912 v Dobšinej). V SR zaevidovali 3524 druhov, koncentrácia 0,06 dr./km2.

* Floristicky najbohatšia oblasť Slovenska: 930 druhov vyšších rastlín.

* Najnavštevovanejšie miesta: Dobšinská ľadová jaskyňa (asi 150 000 návštevníkov v roku 2003), Tomášovský výhľad, Prielom Hornádu.

* Najnavštevovanejšia roklina: Suchá Belá (v lete viac ako 1000 návštev./deň).

* Najnavštevovanejší chodník: Čingov a Podlesok sú spojené 15 km dlhým mimoriadne atraktívnym, značeným chodníkom, ktorý vedie kaňonom popri rieke Hornád.

* Najdlhšia a najmohutnejšia roklina: Veľký Sokol (dĺžka 4,5 km, hĺbka 300 m)

* Najdlhší kaňon: Prielom Hornádu (11,7 km od Hrdla Hornádu na Podlesku pri Hrabušiciach po most pri Smižanskej Maši.

* Najvyšší vodopád: Závojový vodopád v Sokolej doline (70 m).

* Najmenší a najväčší cicavec: piskor malý (6 cm, 2-7 g), medveď hnedý (Ursus arctos, 260 kg).

* Najmenší a najväčší vták: králik zlatohlavý (9 cm, 7 g), orol skalný (4 hniezdiace páry).

Keď si neviete poradiť

Turistické informačné centrum v Hrabušiciach

Telefón: 053/429 9854, 0907 999 384 (nonstop)

Na väčšinu vašich otázok dostanete odpovede v Turistickom informačnom centre v Hrabušiciach, ktoré otvorili začiatkom tohto mesiaca. Je prvou informačnou kanceláriou v obciach, ktoré sú východiskom do Slovenského raja. V centre si môžete kúpiť turistické mapy, knižných sprievodcov po Slovenskom raji, mapu nových cyklotrás.

„Vieme zabezpečiť ubytovanie, turistických sprievodcov, poskytnúť informácie o možnostiach stravovania a doplnkových aktivitách, uspokojíme aj záujemcov o požičanie horských bicyklov, poradíme pri zostavovaní náhradného programu,“ hovorí vedúca kancelárie Zuzana Šimálová.

Poplatky

Návštevníci Slovenského raja sú povinní pred vstupom do národného parku zaplatiť rekreačný poplatok 10 Sk na osobu a deň (okrem prvého a posledného dňa.

Okrem toho aj vstupenku.

Na 1 deň stojí 20, na 3 dni 30 na 5 a viac dní 50 Sk.

Vstupenky vo forme pohľadnice, ktorej cena obsahuje aj poistné, si môžete kúpiť aj pri vstupe do roklín.

Finančné prostriedky zo vstupného investuje obec Hrabušice, v katastri ktorej sa nachádza 80 percent turisticky najzaujímavejších lokalít, na údržbu rebríkov, stúpačiek, košov a ďalších zabezpečovacích zariadení v exponovaných častiach.

Nepite vodu z prameňov!

Správa Národného parku Slovenský raj varuje návštevníkov pred konzumáciou vody z prameňov. Posledné rozbory ukázali, že vo väčšine z nich je mikrobiolicky znečistená. Pitná voda je len v Autokempe Podlesok, oproti parkovisku na Podlesku, pri chate na Kláštorisku a na Ďurkovci. Keď si nechcete znepríjemniť dovolenku črevnými problémami, pite zásadne vodu vo fľašiach z obchodu.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Cestovanie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Píše analytik Martiška: Čo prinesie rok 2023 v ekonomike?
 2. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 3. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce?
 4. Deti cestujú do exotiky zadarmo
 5. Darujte predplatné a získate poukaz v hodnote 10 € do Panta Rhei
 6. Predaj osobných automobilov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 7. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý
 8. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás
 1. Píše analytik Martiška: Čo prinesie rok 2023 v ekonomike?
 2. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 3. Developer projektu Metropolis sa stal Lídrom roka 2022
 4. Nepotrebné telefóny pomáhajú na Vianoce deťom a rodinám v núdzi
 5. Tisíc líp aj pre včely od slovenskej prezidentky
 6. Changes to the System of Remedies
 7. How to succeed when acquiring a business in Slovakia
 8. Nová éra stavieb začína teraz
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 341
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 7 569
 3. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 5 215
 4. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 4 509
 5. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 4 289
 6. Deti cestujú do exotiky zadarmo 4 132
 7. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 3 045
 8. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého 2 417
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Ľuboš Vodička: Maličkosti z Malých Karpát: Kamenné tváre a Obelisk
 2. Soňa Fröhlichová: Jazero Powell – najkrajšie priehradové jazero v USA, deň číslo 6
 3. Ľudmila Magdolenová: S deťmi po Balkáne. Časť piata-Tirana
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 50. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 2/3, prvý polrok 1929
 5. Aleš Tvrdý: Južná Amerika
 6. Ľudmila Magdolenová: S deťmi po Balkáne. Časť štvrtá- Skaderské jazero a príchod na albánske pobrežie
 7. Soňa Fröhlichová: Grand Canyon –⁠ jeden z najkrajších prírodných divov sveta, deň číslo 4
 8. Aleš Tvrdý: Cestovateľ
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 197 169
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 6 952
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 974
 4. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 319
 5. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 036
 6. Jana Melišová: V závoji hmly 2 968
 7. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 779
 8. Café Európa: Čo sa môžeme naučiť od starších demokracií v právach LGBTI+ komunity? 1 949
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 2. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 3. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 5. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 6. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 8. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
SkryťZatvoriť reklamu